Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
Коренівська Валентина Василівна

Рейтинг: 11
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Фінансовий менеджмент


Контрольна робота
K-17875

1. Управління ціноутворенням з метою формування рівня прибутку
2. Порівняльний методичний підхід в оцінці активів підприємства
Задача
Розробити чотири альтернативних варіанти розміщення грошей інвестора на депозитному рахунку у банку строком на один рік за різними відсотковими ставками та різними умовами оплати доходу
2.1. Зробити розрахунки по варіантам вкладання грошей інвестором
2.2. Визначити додатковий доход по кожному варіанту
2.3. Дати теоретичне обґрунтування обраному варіанту вкладання грошей
Вихідні данні:
Сума вкладу, тис. грн. Складна відсоткова ставка за умовами сплати доходу:
щоквартально один раз на чотири місяці двічі на рік один раз на рік
320 2,23 4,42 8,87 22,
Задача
Внаслідок впровадження фінансових рішень очікується надходження щорічного прибутку та амортизаційних відрахувань на протязі певного часу
3.1. Визначити грошовий потік по роках
3.2. Розрахувати поточну вартість грошових надходжень по роках та за період в цілому
3.3. Визначити втрати вартості грошей з часом по роках та за період в цілому
В другій задачі необхідно розрахувати теперішню (поточну) вартість грошей за складним відсотком за наступною формулою:
PV = FV(1 + i) n
Результати розрахунків представити у табличному вигляді
Вихідні данні:
Щорічний очікуваний прибуток, грн. Щорічні амортизаційні відрахування грн. Очікуване щорічне збільшення прибутку, % Складна відсоткова ставка, %. Очікуваний строк грошових надходжень, років
62 166 7 492 9,2 19,5
Задача
Керівництво підприємства планує щорічне зменшення адміністративних витрат на певну суму, яку у кінці року будуть перераховувати на певний строк на депозитний рахунок у банку
Визначити суму грошей на банківському рахунку наприкінці кожного року і у кінці загального терміну збереження, використовуючи формулу майбутньої вартості ануїтету
В третій задачі необхідно визначити майбутню вартість ануїтету в кожному році (інтервалі) всього періоду нарахування відсотків за наступною формулою:
FVA = RA ´ (1 + i) n – 1i,
де
FVА – майбутня вартість ануїтету (в грошових одиницях);
RA – сума окремої виплати в ануїтеті (в грошових одиницях)
Результати розрахунків представити у табличному вигляді
Вихідні данні:
Щорічна економія адміністративних витрат, грн. Відсоткова ставка, % Строк збереження грошей на депозитному рахунку, років
18 075 10,63
Задача
Суб'єкт підприємницької діяльності планує отримувати протягом певного періоду доход у певному обсязі. Визначити поточну вартість доходу наприкінці кожного року та у кінці очікуваного терміну їх надходження шляхом використання формули поточної вартості ануїтету
В четвертій задачі необхідно розрахувати поточну (теперішню) вартість ануїтету в кожному році (інтервалі) всього періоду нарахування відсотків за наступною формулою:
PVA = RA ´ 1 – (1 + i) –ni,
де
PVА – поточна вартість ануїтету (в грошових одиницях);
Результати розрахунків представити у табличному вигляді
Вихідні данні:
Очікуваний щорічний доход, тис. грн. Складна номінальна відсоткова ставка, % Кількість років отримання доходу
560 22,73
Задача
Маркетингові дослідження встановили зниження попиту на певний вид продукції. Керівництво підприємства доручило фінансовим менеджерам визначити напрямки розвитку підприємства у коротко- та довгостроковому періодах. З цією метою необхідно обчислити наступні показники у базовому, короткостроковому та довгостроковому періодах:
1. Приріст (+/–) обсягу збуту продукції
2. Приріст (+/–) обсягу реалізації продукції
3. Маржинальний дохід
4. Беззбитковий рівень виробництва продукції
5. Показник фінансової міцності у грошовому та відносному виразі
6. Силу впливу операційного важеля
7. Приріст (+/–) прибутку зі зміною обсягу реалізації з урахуванням впливу операційного важеля
Зробити висновки щодо напрямів фінансової поведінки підприємства у межах короткострокового та довгострокового періодів
Завдання, запропоноване до виконання студентами, дозволяє ознайомитись з основами операційного аналізу та здобути навички його проведення. Операційний аналіз передбачає певний алгоритм розрахунку. Нижче наведено перелік формул та пояснень до них, які рекомендується використовувати під час виконання завдання
Обсяг реалізації продукції визначається за формулою Q  P, де Q – обсяг збуту продукції в одиницях виробів (шт.), а P – ціна одиниці виробу у грн
Передбачається, що згідно з правилом масових ринків, збільшення ціни одиниці продукції призводить до зменшення обсягу збуту продукції, а зменшення ціни одиниці продукції призводить до збільшення обсягу збуту продукції. Тому приріст (+/–) ΔQ% обсягу збуту продукції визначається за наступною формулою:
ΔQ% = – (EP  ΔP%П)
де
ΔP%П – приріст (+/–) ціни одиниці продукції в %;
EP – коефіцієнт еластичності попиту, що характеризує залежність зміни обсягу збуту продукції від зміни ціни продукції
Тепер можна визначити індекс IQ обсягу збуту продукції підприємства:
ІQ = 1 + (ΔQ% : 100%)
де
ΔP%П – приріст (+/–) ціни одиниці продукції в %;
Щоби визначити зміну виручки від реалізації продукції, необхідно визначити значення виручки у базовому та плановому періодах. Тоді приріст (+/–) Δ(Q  P)% виручки від реалізації продукції підприємства можна розрахувати за формулою:
Δ(Q  P)% = (Q  P)П : (Q  P)Б  100% – 100%,
де
(Q  P)П, (Q  P)Б – виручка від реалізації продукції відповідно в прогнозному та базовому періодах в грн
Операційний аналіз передбачає врахування впливу структури витрат на зміну прибутку підприємства. Тому постає задача визначення суми постійних та змінних витрат в сумі загальних (сукупних) витрат на виробництво реалізованої продукції. В завданні наводяться дані базового періоду щодо суми сукупних витрат TC підприємства та частки постійних F%Б і змінних V%Б витрат. Загальні витрати визначаються за наступною формулою:
TC = V + F,
де
V – змінні витрати на обсяг реалізації продукції у грн.;
F – постійні витрати на обсяг реалізації продукції у грн
Постійні FБ та змінні VБ витрати у базовому періоді можуть бути визначені відповідно за наступними формулами:
FБ = (F%Б  TC) : 100%,
VБ = (V%Б  TC) : 100%
Подальший аналіз передбачає розрахунок валової маржі (маржинального прибутку). Валова маржа ВМ визначається за формулою ВМ = Q  P – V, а коефіцієнт КВМ валової маржі:
КВМ = ВМ : (Q  P)
Наступний етап операційного аналізу передбачає визначення точки беззбитковості виробництва (порогу рентабельності) та запасу фінансової міцності. Точка беззбитковості виробництва продукції визначає обсяг реалізації продукції, за якого операційний прибуток підприємства дорівнюватиме нулю, тобто ВМ = F. Точку беззбитковості ТБ можна визначити за формулою:
Тб = f : квм
Різниця між отриманою виручкою від реалізації продукції та точкою беззбитковості визначає запас фінансової міцності підприємства. Якщо виручка від реалізації продукції падає нижче точки беззбитковості, то фінансовий стан підприємства погіршується, виникає дефіцит ліквідних коштів. Отже, значення запасу ЗФМ фінансової міцності визначається за формулою:
ЗФМ = Q  P - ТБ
Формула ЗФМ : (Q  P)  100% дозволяє визначити запас фінансової міцності як відносний показник З%ФМ у відсотках
Нарешті можна перейти до аналізу впливу коливань виручки від реалізації продукції на прибутковість операційної діяльності підприємства. Алгоритм аналізу передбачає розрахунок операційного прибутку, показників сили впливу операційного важеля та зміни прибутку в зв’язку з коливаннями виручки від реалізації продукції
Прибуток П від операційної діяльності може бути визначений за наступною формулою:
П = ВМ – F
Сила впливу DOL операційного важеля визначається за формулою:
DOL = ВM : П
Дія операційного (поточного, виробничого) важеля виявляється у тому, що приріст (+/–) виручки від реалізації продукції завжди призводить до більш високого приросту (+/–) операційного прибутку підприємства. Приріст (+/–) ΔП% прибутку підприємства в зв’язку зі зміною виручки від реалізації продукції та з урахуванням сили впливу операційного важеля відбувається у прогнозному періоді і розраховується наступним чином:
ΔП% = Δ(Q  P)%  DOL
Показник ΔП% визначено для прогнозного періоду. Формули розрахунку постійних FП та змінних VП витрат у прогнозному періоді мають відмінності від розрахунку цих витрат у базовому періоді. За умовами завдання прогнозний період поділяється на короткостроковий та довгостроковий, що відповідає спостереженій нерівномірності змін в структурі витрат. Передбачається, що діє правило, за яким певний час після збільшення обсягу виробництва та реалізації продукції, постійні витрати FПК не змінюються. Період часу, коли постійні витрати не змінюються (тобто FПК = FБ), називаємо короткостроковим. В той же час змінні витрати VПК на реалізовану продукцію змінюються пропорційно індексу IQ обсягу збуту:
VПК = VБ  ІQ
Також передбачається, що в довгостроковому періоді, який починається зі зміною у постійних витратах, змінні витрати VПД = VПК. Протилежною передбачається поведінка постійних витрат. Для даного завдання прийнято припущення, що постійні витрати FПД у довгостроковому періоді змінюються пропорційно індексу IQ обсягу збуту: FПД = FПК  ІQ. Сукупні витрати ТС у прогнозному періоді визначатимуться як сума постійних та змінних витрат відповідно короткострокового та довгострокового періодів
Для забезпечення порівнянності базового, короткострокового та довгострокового періодів всі показників розраховуються у річних обсягах
Результати розрахунків представте у табличному вигляді
За допомогою спеціальної літератури (див. список джерел) проаналізуйте отриманні результати та зробіть висновки
Вихідні данні:
Виручка від реалізації продукції, грн. Загальні витрати на обсяг виробництва у базовому періоді, грн. Обсяг збуту в базовому періоді, одиниць Питома вага фіксованих витрат у базовому періоді, % Ціна одиниці продукції в базовому періоді, грн. Індекс ціни одиниці продукції в плановому періоді, % Коефіцієнт еластичності попиту на продукцію
997 170 717 962 7 730 15,4 129 -4,79 1,
Задача
Менеджмент підприємства вивчає можливість обрання одного з варіантів структури капіталу
Визначити чисту рентабельність власних коштів та ефект фінансового левериджу по кожному варіанту
Обґрунтувати пропозицію щодо варіанту структури капіталу для підприємства
Завдання, що пропонується виконати студентам, ілюструє формування ефекту фінансового левериджу за умовою зміни структури капіталу
Отже, необхідно визначити значення фінансової рентабельності РЧ для трьох варіантів структури капіталу
Дані щодо структури капіталу представлені у відносному вигляді. Визначення сум власного ВК та позикового ПК капіталу в абсолютному виразі здійснюється за наступними формулами:
ПК = ПК%  А : 100%,
ВК = ВК%  А : 100%,
де
ПК% – частка позикового капіталу в загальній сумі капіталу підприємства в %;
ВК% – частка власного капіталу в загальній сумі капіталу підприємства в %;
А – загальна сума активів підприємства, тис. рн
Визначення суми позикового капіталу дозволяє розрахувати суму ВФВ фінансових витрат на обслуговування боргових зобов’язань підприємства за формулою:
ВФВ = ПК  СФВ : 100%,
де
СФВ – середня розрахункова ставка фінансових витрат на обслуговування позикових коштів у %
Для розрахунку фінансової рентабельності необхідно визначити чистий прибуток ПЧ. В умовах завдання є показник прибутку ППВ до сплати боргових відсотків та податку на прибуток. Спершу визначається прибуток ПП до оподаткування:
Пп = ппв – вфв
Наступна формула дозволяє визначити суму СПП податку на прибуток:
СПП = ПП  СП : 100%,
де
СП – ставка оподаткування прибутку у %
Таким чином, чистий прибуток ПЧ дорівнюватиме різниці: ПП – СПП. Нарешті, можна визначити фінансову рентабельність:
РЧ = ПЧ : ВК  100%
Далі шляхом порівняння значень фінансової рентабельності за умовою зміни частки позикових коштів у структурі капіталу, розраховується збільшення фінансової рентабельності:
DFL = РЗ%Ч – Р0%Ч,
де
DFL – ефект фінансового важеля у %;
РЗ%Ч – фінансова рентабельність за умовою ПК% > 0, у %;
Р0%Ч – фінансова рентабельність за умовою ПК% = 0, у %
Результати розрахунків представте у табличному вигляді
Крім табличного способу визначення ефекту DFL фінансового левериджу необхідно виконати розрахунок цього показника за формулою:
DFL = (1 – СП : 100%)  (РЕ – СФВ)  (ПК : ВК),
де
РЕ = ППВ : А – економічна рентабельність всіх активів підприємства у %
За допомогою спеціальної літератури (див. список джерел) проаналізуйте результати розрахунків та зробіть висновки. Опишіть вплив диференціалу (РЕ – СФВ) та коефіцієнту (ПК : ВК) фінансового левериджу на формування ефекту фінансового левериджу
Вихідні данні:
Активи, тис. грн. Поточний прибуток до вирахування відсотків за кредит та податку на прибуток (І варіант, ІІ варіант, ІІІ варіант), Середній розрахунковий відсоток фінансових витрат (І варіант, ІІ варіант, ІІІ варіант), Питома вага власного капіталу у структурі всього інвестованого капіталу, %
тис. грн. % І варіант ІІ варіант ІІІ варіант
9 476 5 801 28,2 100 70,4 50,
Використана література
Ціна

40

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.