Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

ЄУФІМБ, варіант №33, Страхування, №2287


Контрольна робота
K-9286

1. Особливості страхового нагляду в Україні та за кордоном
2. Задача № 5
Визначити розмір страхового платежу по страхуванню автотранспортних засобів, якщо відомі такі дані:
– вірогідність настання страхового випадку – 0,05;
– середня страхова сума – 130 тис. грн.;
– середнє страхове відшкодування – 90 тис. грн.;
– кількість укладених договорів страхування – 1000;
– встановлена гарантія безпеки – 0,98;
– питома вага навантаження в структурі тарифної ставки – 32%;
– страхова сума складає 150 тис. грн.

3. Задача № 6
У тролейбусному депо працює 96 водіїв, 120 кондукторів та 10 ревізорів-контролерів. Визначити:
1) розмір страхових платежів, сплачених за страхування персоналу депо;
2) загальну суму виплат, якщо сталися такі страхові випадки: 2 водія загинуло в дорожньо-транспортній пригоді, а 3 отримали інвалідність ІІ групи, 8 осіб були визнані непрацездатними, з них 3 особи лікувалися 7 днів, 5 осіб – 14 днів.

4. Тест № 5
1. Види особистого страхування бувають такі:
a) страхування життя,
б) страхування до вступі в шлюб,
в) медичне страхування
2. Страхування життя охоплює такі види страхування:
а) змішане страхування життя;
б) страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини;
в) довічне страхування;
3. Поступове накопичення коштів протягом дії договору страхування для здійснення страхової виплати характерне для таких видів страхування:
а) страхування життя дітей;
б) страхування дітей від нещасних випадків;
в) колективне страхування працівників за рахунок коштів підприємств.
4. Основні страхові випадки за змішаного страхування життя:
а) вступ до шлюбу;
б) дожиття до закінчення строку страхування;
в) смерть протягом дії договору страхування.
5. Таблиця смертності може складатися на основі:
а) показників статистичного обліку населення у країні;
б) матеріали самої страхової компанії;
в) матеріалів зарубіжних страхових компаній.
6. Договір змішаного страхування життя в Україні може бути укладений
на такий мінімальний строк:
а) на 6 місяців;
б) на 1 рік;
в) на 3 роки.
7. Страхова сума під час укладення договору змішаного страхування життя визначається:
а) тільки страховиком;
б) тільки страхувальником;
в) за погодженням між страховиком і страхувальником.
8. Страхова сума за договором змішаного страхування життя не
виплачується:
а) у випадку смерті страхувальника від злоякісного захворювання після
одного року від початку дії договору страхування;
б) у випадку самогубства страхувальника;
в) у випадку смерті страхувальника після одного місяця від початку дії договору страхування від серцево-судинного захворювання.
9. Після закінчення договору змішаного страхування життя страхувальник одержує:
а) страхову суму;
б) викупну суму;
в) страхове відшкодування.
10. За договором змішаного страхування життя розмір внесків встановлюється залежно від:
а) строку страхування;
б) страхової суми;
в) віку страхувальника;
г) усе правильно.
11. За договорами страхування життя дітей розмір внесків залежить від:
а) віку дитини та страхової суми;
б) строку страхування;
в) тривалості сплати страхових внесків;
г) усе правильно.
12. Страхувальник при укладанні договору страхування життя може сплачувати внески шляхом:
а) безготівкових розрахунків;
б) готівкою;
в) безготівкових розрахунків або готівкою;
г) сплати страхових премій.
13. Залежно від періоду дії страхового покриття зі страхування життя виділяють:
а) страхування на випадок смерті; страхування на дожиття; змішане страхування життя;
б) довічне страхування; страхування життя на визначений строк;
в) страхування життя з одночасною виплатою страхової суми; страхування життя з виплатою ренти (ануїтета); страхування доходів родини; страхування життя з виплатою пенсії;
г) страхування на чітко встановлену страхову суму; страхування на страхову суму, яка зменшується; страхування на страхову суму, яка збільшується.
14. Строковий ануїтет – це ануїтет, за яким:
а) при укладанні договору обумовлюється період між укладанням договору та початком виплати ренти. За цей відкладений проміжок часу призначаються періодичні премії для оплати страхувальником ануїтету;
б) страховий договір передбачає виплату ренти тільки до чітко обумовленої дати або до передчасної смерті (до закінчення строку дії договору);
в) за договором передбачається виплата ренти довічно (до смерті) або протягом гарантованого строку, залежно від того, який з цих двох періодів виявиться більш тривалішим;
г) при сплаті одноразової премії застрахованому виплачується річна рента довічно.
15. При укладанні договору добровільного медичного страхування програма страхування обирається:
а) лише застрахованим;
б) страховиком;
в) страхувальником;
г) лише страховиком.
16. Визначена у договорі страхування життя величина інвестиційного доходу не повинна:
а) перевищувати чотирьох відсотків річних;
б) перевищувати п’яти відсотків річних;
в) перевищувати шести відсотків річних;
г) взагалі не визначається.
17. Чи мають об’єкти особового страхування вартісну оцінку:
а) так;
б) так, лише із страхування життя;
в) так, лише із медичного страхування;
г) ні.
18. Основними функціями страхової медицини є:
а) вироблення єдиної політики впровадження та функціонування системи ОМС в Україні;
б) вирівнювання фінансування територій регіонів України за принципом єдиного подушного нормативу;
в) створення страхового запасу на випадок надзвичайних ситуацій, а також фінансування науково-дослідницьких програм;
г) усе правильно.
19. Чи можуть страхові компанії створювати власні таблиці смертності:
а) так;
б) ні;
в) так, лише за дозволом страхувальників;
г) так, лише за дозволом органу державного нагляду за страховою діяльністю.
20. Страховий інтерес у страхуванні життя мають:
а) страхувальник у власному житті, роботодавець у житті своїх співробітників;
б) одне із подружжя в житті іншого, родичі у житті дітей; партнери по бізнесу, кредитори у житті боржника;
в) немає правильної відповіді;
г) а, б.
21. Страхувальниками у змішаному страхуванні життя є:
а) тільки фізичні особи;
б) юридичні та фізичні особи;
в) роботодавці;
г) усе правильно.

5. Тест № 10
1. Коли при страхуванні CAR починається, як правило, страховий захист?
а) 3 моменту затвердження плану будівництва,
б) у момент початку будівельних робіт або теля вивантаження застрахованих предметів на будівельному майданчику;
в) після затвердження кошторису будівництва;
г) після завершення будівельних робіт і здачі об'єкта в експлуатацію;
д) після затвердження плану будівництва, кошторису будівництва та генерального підрядника.
2. Коли закінчується відповідальність за обладнання будівельного майданчика та будівельні машини при страхуванні CAR?
а.) У момент їх вивезення з будівельного майданчика;
б) після перевезення їх на інший будівельний майданчик;
в) після прийняття об'єкта відповідальною комісією;
г) після пуску споруди в експлуатацію;
д) після підписання відповідного aкту здачі – прийняття виконаних робіт
3. Чи включається ризик зберігання матеріалу на монтажному майданчику під час монтажу при страхуванні EAR?
а) ні;
б) так;
в) так (у разі якщо вартість матеріалів не перевищує 10,0 % від загального кошторису монтажних робіт);
г) так у разі, якщо вартість матеріалів не перевищує 5,0 % від загального кошторису монтажних робіт і їх зберігання на майданчику забезпечене охороною);
д) так у разі, якщо термін монтажних робіт перевищує термін, затверджений планом).
4. Страхова сума при страхуванні EAR являє собою:
а) вартість установок, що мають бути змонтовані;
б) вартість установок та матеріалів, необхідних для монтажу;
в) вартість установок, включаючи витрати по перевезенню, митний збір, інші збори та витрати з монтажу;
г) вартість установок, включаючи витрати на перевезення митний збір та інші збори;
д) витрати з монтажу.
5. Чи забезпечується страховий захист від майнових збитків власника електронних пристроїв як експлуатаційника цих пристроїв?
а) ні;
б) так;
в) так (лише в тому разі, якщо виробник не несе відповідальності за своїми гарантійними зобов'язаннями);
г) так (у разі, якщо виробник, який має нести відповідальність за своїми гарантійними зобов'язаннями визнаний банкрутом);
д) так (у разі, якщо термін експлуатації пристроїв на момент укладання договору страхування не перевищує 3 роки)

Література
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.