Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

ЄУФІМБ, варіант №57, Страхування, №2289


Контрольна робота
K-9288

1. Особливості страхування в сільському господарстві
2. Тест № 7
1. Страхові правовідносини – це:
а) вольове суспільне відношення, оскільки страхове право регулює страхові відносини шляхом впливу на усвідомлення та волю суб’єктів цих відносин, спрямовуючи їх поведінку відповідно до інтересів сторін договору страхування, третіх осіб, інших зацікавлених осіб та держави;
б) завжди двосторонній зв’язок. Наявність права відповідно правовій нормі у одного суб’єкта страхової правовідносини викликає накладення нормою зобов’язання на іншого суб’єкта, яка повинна відповідати суб’єктивному праву першого, і навпаки;
в) засіб конкретизації норм страхового права в дії. У страхових правовідносинах права та обов’язки завжди конкретні, прив’язані до конкретної ситуації, обставин, належать до конкретних суб’єктів страхових відносин;
г) усе правильно.
2. Класифікація страхових правовідносин за роллю у досягненні головної цілі страхових відносин передбачає виділення:
а) основних та вторинних правовідносин;
б) регулятивних та охоронних страхових правовідносин;
в) процедурно-організаційних страхових правовідносин;
г) страхових правовідносин, які виникають, змінюються та припиняються в сфері особового та майнового страхування та їх підгалузей.
3. Правами Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України є:
а) проведення перевірки щодо правильності застосування страховиками законодавства України про страхову діяльність і достовірності їх звітності за показниками, що характеризують виконання договорів страхування; не частіше одного разу на рік призначати проведення за рахунок страховика додаткової обов’язкової аудиторської перевірки з визначенням аудитора;
б) видача ліцензій страховикам на здійснення страхової діяльності та проведення перевірок їх відповідності виданій ліцензії;
в) видача свідоцтв про включення страхових та перестрахових брокерів до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів та проведення перевірки додержання ними законодавства про посередницьку діяльність у страхуванні та перестрахуванні і достовірності їх звітності;
г) усе правильно.
4. В який період в Україні не було державного органу з нагляду за страховою діяльністю:
а) з 1990 р. по 1991 р.;
б) з 1991 р. по 1992 р.;
в) з 1991 р. по 1993 р.;
г) з 1992 р. по 1993 р.
5. Чи можуть страховики, які отримали ліцензію на страхування життя, займатися іншими видами страхування:
а) так;
б) ні.
6. Правом на страховий захист на території України користуються:
а) іноземці;
б) особи без громадянства;
в) іноземні юридичні особи;
г) усе правильно.
7. Держфінпослуг наділена повноваженнями з:
а) регулювання і нагляду за діяльністю страхових компаній;
б) установ недержавного пенсійного забезпечення;
в) кредитних спілок, ломбардів;
г) усе правильно.
8. Чи відповідає держава за зобов’язаннями страховика:
а) так;
б) ні;
в) так, лише зі страхування життя;
г) так, лише з обов’язкових видів страхування.
9. Страхові правовідносини включають:
а) відносини між страхувальником (набувачем) і страховиком з приводу майнових зобов’язань, пов’язаних з договором страхування;
б) відносини між державою та страховими компаніями з приводу ліцензування;
в) відносини щодо фінансової стійкості та платоспроможності страховиків;
г) усе правильно.
10. Наступна стадія здійснення державного нагляду за страховою діяльністю страховиків:
а) на якій нагляд може бути ефективно здійснений при прийнятті рішення про видачу ліцензії на право здійснення страхової діяльності;
б) на якій контроль за діяльністю страховика здійснюється як органами державного нагляду, так і незалежними аудиторами. Предметом контролю при цьому є ведення страховиками фінансових операцій, в тому числі пов’язаних із формуванням страхових резервів, розміщенням активів, наявністю вільних активів в розмірі не менш встановленого нормативом, а також відповідність діяльності виданій ліцензії;
в) нагляд здійснюється на основі перевірки фінансової звітності, що надається страховиками до органів страхового нагляду.
11. Примусова санація страховика передбачає:
а) об’єднання кількох страховиків із визначенням порядку передачі страхових зобов’язань за умови погодження на це власників страховиків;
б) встановлення обов’язкового для виконання графіку здійснення розрахунків із страхувальниками;
в) залучення до числа учасників страховика інших страховиків (у тому числі іноземних страховиків) за умови проведення ними всіх розрахунків за зобов’язаннями та боргами страховика, строк сплати яких уже настав;
г) усе правильно.
12. Класифікація страхових правовідносин за функціями у правовому регулюванні передбачає виділення:
а) основних та вторинних правовідносин;
б) регулятивних та охоронних страхових правовідносин;
в) процедурно-організаційних страхових правовідносин;
г) страхових правовідносин, які виникають, змінюються та припиняються в сфері особового та майнового страхування та їх підгалузей.
13. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг була утворена як:
а) інтегрований державний регулятор діяльності небанківського фінансового сектору;
б) інтегрований державний регулятор діяльності банківського фінансового сектору;
в) інтегрований державний регулятор фінансового сектору.
14. Чим пояснюється необхідність державного нагляду за страховою діяльністю:
а) необхідністю ліквідації наслідків несприятливих подій;
б) акумуляцією інвестиційних ресурсів;
в) потребою захисту інтересів страхувальників;
г) усе правильно.
15. Функціями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України є:
а) проведення перевірки щодо правильності застосування страховиками законодавства України про страхову діяльність і достовірності їх звітності за показниками, що характеризують виконання договорів страхування, не частіше одного разу на рік призначати проведення за рахунок страховика додаткової обов’язкової аудиторської перевірки з визначенням аудитора;
б) створення комісій та робочих груп для проведення перевірок діяльності страховиків та страхових посередників;
в) видача ліцензій страховикам на здійснення страхової діяльності та проведення перевірок їх відповідності виданій ліцензії;
г) усе правильно.
16. В яких випадках призначається примусова санація страховика:
а) невиконання страховиком зобов’язань перед страхувальниками протягом трьох місяців;
б) недосягнення страховиком визначеного законом розміру статутного фонду;
в) настання інших випадків, визначених чинним законодавством;
г) усе правильно.
17. Попередня стадія здійснення державного нагляду за страховою діяльністю страховиків:
а) на якій нагляд може бути ефективно здійснений при прийнятті рішення про видачу ліцензії на право здійснення страхової діяльності;
б) на якій контроль за діяльністю страховика здійснюється як органами державного нагляду, так і незалежними аудиторами. Предметом контролю при цьому є ведення страховиками фінансових операцій, в тому числі пов’язаних із формуванням страхових резервів, розміщенням активів, наявністю вільних активів в розмірі не менш встановленого нормативом, а також відповідність діяльності виданій ліцензії;
в) нагляд здійснюється на основі перевірки фінансової звітності, що надається страховиками до органів страхового нагляду.
18. Реорганізація страховика передбачає:
а) проведення комплексної перевірки фінансово-господарської діяльності страховика, в тому числі обов’язкової аудиторської перевірки;
б) встановлення заборони на вільне користування майном страховика та прийняття страхових зобов’язань без дозволу Уповноваженого органу;
в) об’єднання кількох страховиків із визначенням порядку передачі страхових зобов’язань за умови погодження на це власників страховиків;
г) все правильно.
19. Основу страхового права в умовах ринкової економіки складають:
а) законодавство про державний страховий нагляд за діяльністю страхових компаній та страхових брокерів;
б) національне та міжнародне законодавство, що регулює взаємовідносини між національним і міжнародним страховими ринками;
в) національне та міжнародне законодавство, що регулює взаємовідносини між національними та закордонними суб’єктами страхового ринку;
г) все правильно.
20. Поточна стадія здійснення державного нагляду за страховою діяльністю страховиків:
а) на якій нагляд може бути ефективно здійснений при прийнятті рішення про видачу ліцензії на право здійснення страхової діяльності;
б) на якій контроль за діяльністю страховика здійснюється як органами державного нагляду, так і незалежними аудиторами. Предметом контролю при цьому є ведення страховиками фінансових операцій, в тому числі пов’язаних із формуванням страхових резервів, розміщенням активів, наявністю вільних активів в розмірі не менш встановленого нормативом, а також відповідність діяльності виданій ліцензії;
в) нагляд здійснюється на основі перевірки фінансової звітності, що надається страховиками до органів страхового нагляду.

3. Тест № 13
1. На вірогідність настання яких страхових випадків впливають такі фактори, як стаж та вік водія, пора року та доби, колір транс¬портного засобу?
а) На протиправні дії третіх осіб або крадіжку транспортного засобу;
б) на настання дорожньо-транспортної пригоди.
в) на настання стихійних лих;
г) правильні а) і б) варіанти;
д) усі варіанти правильні.
2. На вірогідність настання яких страхових випадків впливають такі фактори, як марка транспортного засобу та термін його експлу¬атації, наявність протиугонних пристроїв, місце зберігання транс¬портного засобу?
а) На настання стихійних лих;
б) на протиправні дії третіх осіб;
в) на настання дорожньо-транспортної пригоди;
г) на розмір втрати товарної вартості;
д) усі варіанти правильні.
3. Що є об'єктом страхування наземного транспорту?
а) Водій та пасажири цього застрахованого транспортного засобу;
б) цивільна відповідальність власника цього застрахованого транс¬портного засобу;
в) видатки, що є наслідками дорожньо-транспортної пригоди, а са¬ме: штраф, оплата орендованого автомобіля, проживання в готелі, втра¬та прибутку, моральні збитки, видатки на відрядження тощо;
г) немає правильної відповіді;
д) правильні варіанти а) і б).
4. Втрата товарної вартості — це:
а) окремий об'єкт страхування при страхуванні транспортного засобу;
б) окремий ризик при страхуванні транспортного засобу;
в) умовна величина зниження дійсної вартості відновленого після пошкодження транспортного засобу при визначенні розміру матеріаль¬ного збитку;
г) погіршення зовнішнього вигляду автомобіля внаслідок страхово¬го випадку;
д) усі варіанти правильні.
5. Що найбільшим чином впливає на розмір страхового тарифу при страхуванні транспортного засобу від крадіжки?
а) Наявність протиугінних пристроїв;
б) марка транспортного засобу;
в) місце зберігання;
г) майже 100 %-на збитковість страхової суми;
д) усі варіанти правильні.
6. Принципи андерайтингу в автострахуванні враховують:
а) вартість та клас автомобіля;
б) потужність та обсяг двигуна автомобіля;
в) вік, стать та водійський стаж водія;
г) усе правильно.
7. Фактори ризику, які враховуються при страхуванні автотранспорту такі:
а) технічні характеристики транспортного засобу;
б) індивідуальні характеристики користувача транспортного засобу;
в) цілі користування транспортним засобом;
г) усе правильно.
8. В якій формі проводиться страхування автотранспорту громадян?
а) у добровільній формі;
б) в обов’язковій формі;
в) а, б;
г) транспортні засоби – в обов’язковій формі, а додаткове обладнання до них – у добровільній.

4. Задача № 13
Визначити величину резерву незароблених премій і суму зароблених премій на 31 березня, 30 червня, 30 вересня, 31 грудня, якщо страхова компанія у звітному році отримала такі суми страхових премій:
- у 1 кварталі – 84210 грн.;
- у 2 кварталі – 54350 грн.;
- у 3 кварталі – 45010 грн.;
- у 4 кварталі – 51270 грн.

5. Задача № 14
Розрахувати рівень виплат і дати оцінку збитковості (вигідності) окремих видів страхування за такими даними:
– за добровільним страхуванням наземних транспортних засобів страхові виплати склали 100250 грн., сума страхових премій – 317200 грн., нетто-ставка – 5,2 грн., брутто-ставка – 7,5 грн. зі 100 грн. страхової суми;
– за добровільним страхуванням відповідальності власників наземних транспортних засобів страхові виплати склали 780200 грн., сума страхових премій – 565230 грн., нетто-ставка – 8,1 грн., брутто-ставка – 9,2 грн. із 100 грн. страхової суми.

Література
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.