Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10
Коренівська Валентина Василівна

Рейтинг: 11
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Зоопсихологія Тести до заліку (40 тестів)


Контрольна робота
K-3604

1. Визначте недолік польових досліджень психіки тварин:
а) об'єктивна реєстрація студентами;
б) знання манер поведінки;
в) можливість кінозйомки;
г) поодинокі спостереження;
д) точне протоколювання.

2. Назвати необхідну умову для формування навичок у тварин:
А) створення проблемної ситуації;
Б) повторення, тренування рухового акту;
В) висока збудливість нервової системи;
Г) присутність родичів;
Д) внутрішньовидова боротьба.

3. Факультативне научіння – це:

А) научіння, яке не піддається спостереженню на той час, коли воно відбувається;
Б) особлива форма научіння під час спілкування, коли одна тварина наслідує досвід іншої;
В) індивідуальний досвід;
Г) здатність до швидких змін;
Д) сукупність спадкових структур організму.

4. Процес виникнення і розвитку людини з людиноподібних тварин (антропоїди) називають:

А) антропопсихізмом;
Б) антропоморфізмом;
В) актуалізацією;
Г) антропогенезом;
Д) аферентацією.

5. Групова поведінка тварин – це:
А) узгодження спільних дій тварин, що виконуються у зграях ;
Б) комунікативна поведінка тварин;
В) детермінізм;
Г) набір символів та жестів, які складають основу спілкування тварин;
Д) категорія для позначення сукупності дій тварин і вчинків людини;

6. Спільна назва всіх навчених, набутих в індивідуальному досвіді тварин – це
А) закон вправ
Б) закон ефекту;
В) дресура;
Г) ітерація;
Д) імітаційна поведінка.

7. Специфічною формою научіння у вищих хребетних, при якій фіксуються відмінності деяких природжених поведінкових актів батьківських особин, сестер та братів, харчових об»єктів, називають:
А) ігри тварин;
Б) імпритінг;
В) інсайт;
Г) ітерацію;
Д) клінотаксиси.

8. Зміну траєкторії нижчих тварин у вищих тварин у відповідь на подразник, який закінчується з початком статевого дозрівання, називають у зоопсихології:
А) хемотаксисами;
Б) фототаксисами;
В) таксисами;
Г) релизерами;
Д) рекапітуляцією.

9. Спеціальні утвори, за допомогою яких нервові клітини пов’язані одна з одною – це:
А) рефлекси;
Б) синапси;
В) сигнали;
Г) тропізми;
Д) подразливість.

10. Зовнішні подразники, які створюють у сукупності пускову ситуацію, називають:
А) тропізмами;
Б) релізерами;
В) реакцією:
Г) фотопатією;
Д) фенотипом.

11. Ігровий період у вищих тварин, який закінчується з початком статевого дозрівання, називається:
А) шимпанзеподібним віком;
Б) наслідуванням;
В) ювенільним періодом;
Г) фотопатією;
Д) фотокінезом.

12. Недолік лабораторних досліджень психіки тварин:
А) повноцінне харчування;
Б) достатній догляд;
В) спостереження за здоров'ям;
Г) відсутність природних ворогів;
Д) умови ізоляції.

13. Яка біологічна роль статевого імпринтингу?
а) забезпечує нормальне розмноження;
б) перешкоджає розмноженню;
в) підвищує рівень статевих гормонів;
г) необхідна умова для сексуальних ігор;
д) забезпечує підкорення самиць самцями.

14. Яке біологічне значення має харчовий імпринтинг ?
а) допомагає тварині розпізнавати їстівне від неїстівного;
б) визначає смакові переваги;
в) формує навички швидкого поглинання їжі;
г) формує досвід годування майбутніх дітей;
д) визначає улюблену їжу.

15. Вплив сенсорно збагаченого середовища на розвиток психіки тварини.
а) ніяк не впливає;
б) стимулює розвиток психіки;
в) гальмує розвиток психіки;
г) сприяє формуванню агресії;
д) сприяє формуванню боязні.

16. Значення облігатного научіння:
а) забезпечує виживання тварини;
б) забезпечує зберігання виду;
в) полегшує адаптацію до зовнішніх умов;
г) підвищує імунні властивості організму;
д) не має значення для тварин.

17. Яку тварину обрала об'єктом дослідження Н. Н Ладигіна-Котс, вивчаючи знарядійну та конструкторську діяльність ?
а) гризунів;
б) хижаків;
в) комах;
г) птахів;
д) антропоїдів.

18. Вроджену координацію можна назвати:
А) інстинктивним рухом;
Б) інтроспекцією;
В) еферентацією;
Г) активацією;
Д) білатерацією.

19. Ієрархічна структура спільності макак підтримується завдяки...
а) самцям;
б) дитинчатам;
в) домінантним самцям;
г) найстарішій мавпі;
д) найагресивнішій мавпі.

20. Чому сім'ю медоносних бджіл називають надорганізмом?
а) в самотності бджоли гинуть;
б) одна бджола не здатна виконати всю різноманітність функцій зі збору нектару та вироблення меду;
в) одна бджола не може будувати стільники;
г) тільки сім'я бджіл здатна до функціонування;
д) робочі бджоли не здатні до розмноження.

21. Яка з ознак не є характерним проявом комунікативної поведінки у спільній грі тварин?
а) наявність взаємодії у грі;
б) індивідуальна дистанція;
в) запрошення до гри;
г) використання комунікативних сигналів;
д) зміна території гри.

22. Алеломиметична поведінка – це:
А) наслідування без навчання;
Б) поведінка тварини у групі;
В) імітація;
Г) залежна поведінка;
Д) домінуюча поведінка.

23. У чому полягає прикладний аспект зоопсихологіі та порівняльної психології ?
А) у штучному розмноженні тварин для харчування людини;
Б) у збереженні всього розмаїття фауни;
В) у пізнанні всіх закономірностей формування психіки людини у філогенезі;
Г) у дослідженні здібностей людини;
Д) у виведенні декоративних порід тварин.

24. Скорочений у часі повтор в онтогенезі ознак філогенетичних форм – це:
А) рецепція;
Б) субсти туція;
В) синапсиси;
Г) рекапітуляція;
Д) еферентацією.

25. Вища інтегрована форма психіки, яка складається під впливом суспільно-історичних умов у трудовій діяльності людини та її спілкування за допомогою мови з іншими людьми – це:
А) мислення;
Б) свідомість;
В) розум;
Г) інтелект;
Д) інтуіція.

26. Заміщенням (під час гри) називають:
А) сублімиацію;
Б) субституцію;
В) локомоцію;
Г) ітерацію;
Д) імпринтингом.

27. Сукупність властивостей організму, які стоврюються в процесі його розвитку, називають:
А) фенотипом;
Б) філогенезом;
В) індивідуальністю;
Г) лабільністю;
Д) локомоцією.

28. Перенесення притаманних людині властивостей та особливостей на явища природи, називають:
А) білатеральнісю;
Б) антропопсихізмом;
В) антропоморфізмом;
Г) активацією;
Д) гомеостазом.

29. Метод тренування, навчання, вироблення вправності повторенням тієї самої дії, називають:
А) дресурою;
Б) законом вправ;
В) законом ефекту;
Г) інволюцією;
Д) ітерацією.

30. Видоспецефічна поведінка тварин - :
А) факультативне навчання;
Б) облігантне навчання;
В) наслідування;
Г) імітаційна поведінка;
Д) інтелектуальна поведінка.

31. Сукупність спадкових структур організму, називають:
А) фенотип;
Б) філогенез;
В) онтогенез;
Г) генотип;
Д) біопсихізм.

32. Здатність світлового подразника збільшувати або зменшувати загальний рівень рухової активності тварин за одиницю часу, називають:
(здесь верного ответа не было, поэтому я подправила вариант А вместо фотопатии написала фотокинез – правильный ответ на вопрос)
А) фотокінезом;
Б) аперцепцією;
В) інволюцією;
Г) індивідуальними відмінностями;
Д) гіподинамією.

33. Компонент психічної діяльності тварин, яка забезпечує біологічно адекватну орієнтацію іхньої поведінкии у новій ситуації, називають:
А) імітаційною поведінкою;
Б) інтелектуальною поведінкою;
В) дослідницькою поведінкою;
Г) свідомістю;
Д) маніпулюванням;

34. Які з перерахованих форм поведінки не є інстинктивними?
А) захисна;
Б) знарядійно-конструктивна;
В) харчова;
Г) орієнтовна;
Д) сексуальна.

35. Складну реакцію тварин та людини на новизну стимулу, яку І.П.Павлов назвав рефлексом «що таке?», називають:
А) орієнтувальним рефлексом;
Б) мотивацією;
В) неврозом;
Г) подразливістю;
Д) релізером.

36. Вкажіть ендогенний чинник активно захисної поведінки:
(здесь ответі б) и г) абсолютно одинаковы, а правильного ответа на вопрос нет, поэтому я ответ г) сформулировала так: активація нервових центрів)
а) високий рівень тестостерону;
б) зниження в крові рівня глюкози;
в) знижена збудливість нервової системи;
г) активація нервових центрів;
д) умови низької освітленості.

37. Функціональна роль ключових подразників:
А) полегшують орієнтування в просторі;
Б) сприяють формуванню навичок;
В) викликають сплячку;
Г) викликають інстинктивну поведінку;
Д) допомагають адаптації до несприятливих умов.

38. Провідна роль у інстинктивній поведінці належить:
А) генотипу;
Б) індивідуальному досвіду;
В) інтелектуальній поведінці;
Г) імунним властивостям організму;
Д) низькому рівню тестостерону.
Е) природженим пусковим механізмам

Кто эти тесты составлял? Наверное с улицы попросили кого-то… Такое впечатление.
На стр. 22-23 Туріна Порівняльна психологія написано:
«інстинктивні рухи зазвичай заблоковані спеціальною системою так званих "вроджених пускових механізмів", які реагують лише на цілком певну "пускову" ситуацію. I щойно тва-рина опиняється в такій ситуації, відповідний вроджений пусковий механізм забезпечує її розпізнавання, після чого настає розгальмовування, зняття "блокування". Мабуть, водночас відбувається також і активація відповідних нервових центрів.
Характерною особливістю вроджених пускових механізмів є вибірковість реагування на зовнішні стимули: вони відзиваються лише на цілком певні комбінації подразників, які можуть викликати біологічно доцільну реакцію.
Отже, завдяки природженим пусковим механізмам внутрішня мотивація поведінки отримує "вихід назовні", тобто створюється можливість без індивідуального досвіду в біологічно значущих ситуаціях реагувати так, щоб це сприяло збережен-ню особини і виду»
Тобто здесь должна быть строка «природженим пусковим механізмам», А ЕЕ НЕТ (я добавила пунктом е), то есть ответ б) індивідуальному досвіду НЕПРАВИЛЬНЫЙ. Отстальные ответы вообще не по этой тематике!!
39. Вроджена система сигналів (звуків, поз, рухів тіла, запахів), які посилюються однією твариною та адекватно сприймаються іншою – це:
А) конструктивна поведінка тварин;
Б) локалізація психічних функцій;
В) інстинкт;
Г) мислення тварин;
Д) комунікація тварин.

40. Маніпулювання предметами, за допомогою яких тварина будує комплексний об'єкт (гнізда деяких риб, жаб, пташок, шимпанзе тощо) – це:
А) конструктивна діяльність тварин;
Б) орієнтувальний рефлекс;
В) латентне научіння;
Г) підкріплення;
Д) імпринтинг.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.