Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
Вікторія

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Порядок продажу іноземної валюти та відображення на рахунках бухгалтерського обліку+ задачі


Контрольна робота
K-14328

Теоретичне питання
Порядок продажу іноземної валюти та відображення на рахунках бухгалтерського обліку
Завдання №17

На підставі наведеного у додатку 1 зовнішньоекономічного контракту необхідно описати методику складання даного контракту та розробити договір зберігання товарів.

ДОГОВІР ЗБЕРІГАННЯ № 518

м. Донецьк 20 жовтня 200_ р.

Компанія " Ренк Ксерокс Лімітед", надалі — "Товароволоділець", в особі директора Тома Гайда, що діє на підставі Статуту товариства,
і ТзОВ "Нові текс ЛТД", надалі — "Зберігач", в особі директора Макарчука Валерія Миколайовича, що діє на підставі Статуту товариства, керуючись положеннями ст. 956—966 Цивільного кодексу України зі зберігання на товарному складі, уклали договір про нижченаведене:

1. Предмет договору

1.1. Товароволоділець передає, а Зберігач приймає на відповідальне зберігання товари - комплектуючі копіювальної техніки XEROX 022 К 82890 (роллієк фюзера) -100 шт.; XEROX 005 Е 91370 -100 шт., далі пойменовані "Товар", – у кількості, асортименті, по ціні, на суму, на термін зберігання та інших обов'язкових умов договору, що визначаються попередньо погодженими сторонами Заявками — специфікаціями на кожну товарну партію.
1.2. Товар вважається переданим на зберігання з моменту підписання Сторонами Акту приймання-передачі товару. При цьому, право власності на товар до Зберігача не переходить.
1.3. Якість товару, що є предметом даного договору, повинна відповідати вимогам стандартів, технічних умов, інших нормативних документів, які є обов’язковими для виконання на території України.
1.4. Товароволоділець оплачує послуги за договором шляхом перерахування на рахунок Зберігача суми, належної до сплати за кожною із Заяв-специфікацій.
Підставою для розрахунку є Акт приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг). У суму винагороди за зберігання включаються витрати, пов’язані зі зливом товару в резервуари Зберігача, зберіганням та відвантаженням товару зі схову. Розмір винагороди за зберігання погоджується Сторонами щомісячно шляхом підписання Протоколу погодження ціни.
1.5. Дозволяється додатковою угодою сторін встановлення розрахунків за зберігання переданням у власність Зберігача частини товару (за закупівельною ціною Товароволодільця) на суму, що підлягає сплаті.

2. Обсяг, терміни та умови приймання товару

2.1. Поставка товару на зберігання здійснюється залізничним або автомобільним транспортом за рахунок та під ризик Товароволодільця з базисом постачання резервування ТзОВ "Нові текс ЛТД" за адресою –місто Надвірна, вул. Київська, 253).
2.2 Зберігач забезпечує приймання товару по закінченні трьох діб від погодження сторонами Заяви-специфікації на кожну з товарних партій та Протоколу погодження ціни оплати за зберігання. Погодження цих документів може бути здійснене шляхом обміну по телефаксу або електронній почті текстів Заяви та Протоколу з посвідченими печатками підписами перших керівників сторін.
До погодження Заяви-специфікації та Протоколу погодження ціни оплати за зберігання на кожну товарну партію, товар на зберігання не приймається.
2.3. У випадку поставки товару залізничним транспортом Товароволоділець являється одержувачем вантажу від перевізника з усіма відповідними повноваженнями, обов’язками та платежами.
2.4. Товар приймається на зберігання за кількістю та якістю уповноваженими представниками Сторін, згідно з транспортними документами та сертифікатом якості виробника.
2.5. Приймання товару на зберігання здійснюється Зберігачем за фактичною кількістю, яка вказана в Акті приймання-передачі нафтопродуктів за кількістю (форма 5-НП).

3. Обсяг, терміни, умови зберігання та відвантаження

3.1. Загальний обсяг товарної партії, що передається на зберігання на складах Зберігача, не повинен перевищувати одночасно 2000 шт..
3.2. Зберігач веде забалансовий облік руху прийнятого на зберігання товару і здійснює його відвантаження за рознарядками (довіреностями) Товароволодільця з додержанням мінімальних норм відвантаження. Вивезення товару може здійснюватися залізничним транспортом чи автомобільними транспортними засобами Товароволодільця, Покупця чи Зберігача (на додатково погоджених умовах). При використанні автотранспорту Зберігача Товароволоділець здійснює оплату транспортування у розмірі та порядку, узгоджених додатково.
3.3. При поверненні товару зі зберігання на умовах даного договору, Зберігач зобов’язаний надати Товароволодільцю відомість кількості відвантаженого товару, Акти списання за протоколами інвентаризаційної комісії та інші документи, що обґрунтовують фактичну кількість Товару.
3.4. Кількість товару, що підлягає поверненню Товароволодільцю, визначається як різниця між кількістю товару, переданого на зберігання, та кількістю товару, повернутого Зберігачем зі зберігання на умовах даного договору, з врахуванням кількості товару, списаного Зберігачем за погодженням з Товароволодільцем внаслідок природних втрат.
Кількість товару, повернутого зі зберігання відображається в Акті приймання-передачі, котрий підписується уповноваженими представниками Сторін.
3.5. Приймання товару від Зберігача Товароволодільцем (або одержувачем, покупцем) оформляються під час відвантаження зі складів Зберігача. На відвантажений товар оформляється Відвантажувальна відомість на з/д контейнер (форма 4-НП), Товарно-транспортна накладна (форма 1-ТТН) за участю представника Товароволодільця (одержувача, покупця) та з відбором арбітражних проб.
3.6. Товар вважається повернутим зі зберігання з моменту підписання Сторонами Акту приймання-передачі товару.
3.9. Зберігач зобов’язаний повернути весь товар або його частину на вимогу Товароволодільця, навіть якщо строк дії договору не закінчився.
У випадку пред’явлення Товароволодільцем вимоги про повернення товару до закінчення строку дії договору, Зберігач зобов`язаний повернути товар протягом 7 (семи) календарних днів після пред’явлення такої вимоги.
У разі закінчення строку дії договору або його розірвання, Зберігач зобов`язується повернути товар зі зберігання Товароволодільцю протягом 5 (п`яти) календарних днів з дати закінчення строку дії чи розірвання договору.

4. Обов’язки сторін

4.1. Зберігач зобов’язується:
4.1.1. - прийняти товар на зберігання згідно умов розділу 2 даного договору;
4.1.2. - вживати всіх необхідних у конкретній ситуації заходів по збереженню товару;
4.1.3. - у разі необхідності, забезпечити загальногосподарську охорону прийнятого на зберігання товару;
4.1.4. – відпускати зі зберігання товар уповноваженим представникам Товароволодільця;
4.1.5. - нести повну відповідальність за втрату, нестачу, пошкодження товару, переданого на зберігання;
4.1.6. - повернути рівну кількість товару того ж самого роду та якості на першу вимогу Товароволодільця;
4.1.7. – на вимогу Товароволодільця надавати всі документи, необхідні для перевірки щодо виконання Зберігачем умов договору зберігання, зокрема, товаротранспортні накладні, залізничні накладні, видаткові накладні, журнал вимірювань нафтопродуктів тощо;
4.1.12. - забезпечити технічно придатний стан складського господарства.
4.1.13. - у випадку поставки товару на зберігання залізничним транспортом, Зберігач зобов‘язується протягом 24 годин з дня надходження товару на термінал збереження (п. 2.1.) відправити порожні контейнери.
4.1.14. - допускати представників Товароволодільця для перевірки кількості, якості та умов зберігання товару, що передане на зберігання.
4.2. Товароволоділець зобов’язується:
4.2.1. - передати товар Зберігачу на зберігання та надати вcі супровідні документи, в тому числі, документи, що підтверджують якість товару: сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання та паспорт якості;
4.2.2. – здійснювати поставку товару на зберігання маршрутами, окремими партіями (не більше десяти контейнерів) та окремими контейнерами;
4.2.3. - здійснювати поставку товару в технічно справних залізнодорожніх контейнерах (вагонах), без наявності механічних ушкоджень (ум’ятин, тріщин);
4.2.5. - представнику, уповноваженому, що буде брати участь в прийманні та відпуску комплектуючих за кількістю, видати довіреність за підписом уповноваженої особи підприємства і скріпленої гербовою печаткою підприємства;
4.2.6. – щомісячно, не пізніше 5 числа місяця наступного за звітним, сплачувати винагороду Зберігачу за виконані роботи (надані послуги) по зберіганню товару. Підставою для розрахунку є Акт приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг). У суму винагороди за зберігання включаються витрати, пов’язані з відправкою товару на склади Зберігача, зберіганням та відвантаженням товару зі схову. Розмір винагороди за зберігання погоджується Сторонами щомісячно шляхом підписання Протоколу погодження ціни та складає 20 % від кількості переданого на зберігання товару.
4.2.7. - відшкодувати Зберігачу понесені ним додаткові витрати, що виникли по вині Товароволодільця, або його представників, покупців (псування майна та обладнання складського господарства). Відшкодування витрат здійснюється на підставі документів, що підтверджують понесені Зберігачем збитки, витрати.
4.3. Зберігач має право:
4.3.1. – отримувати винагороду за виконані роботи (надані послуги) по зберіганню товару.
4.4. Товароволоділець має право:
4.4.1. - в будь-який час заявити вимогу про повернення всього або частини товару;
4.4.2. – вимагати відшкодувати вартість товару на умовах даного Договору, в випадку його (товару) нестачі, або погіршення якісних показників, що виникли по вині Зберігача;
4.4.3. - перевіряти кількість, якість та умови зберігання товару, що переданий на зберігання.

5. Порядок розрахунків

5.1. Вартість послуг Зберігача за кожною товарною партією визначається при прийнятті та узгодженні Заяви-специфікації на кожну з товарних партій та Протоколу погодження ціни оплати за зберігання.
Цим документом можуть встановлюватися умови натуроплати послуг Зберігача.
5.2. Щомісячно, не пізніше 5 числа місяця наступного за звітним, Товароволоділець сплачує винагороду Зберігачу за виконані роботи (надані послуги) по зберіганню товару. Підставою для розрахунку є Акт приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг). У суму винагороди за зберігання включаються витрати, пов’язані з розміщення товару на складах Зберігача, зберіганням та відвантаженням товару зі схову. Розмір винагороди за зберігання погоджується Сторонами щомісячно шляхом підписання Протоколу погодження ціни.
5.3. Розрахунки за додаткові послуги (п.4.2.7.) здійснюються за викладеними у цій статті правилами в той же термін від дня пред'явлення Зберігачем відповідних рахунків.

6. Відповідальність сторін

6.1. Сторони несуть повну відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов даного договору відповідно до чинного законодавства України. Сплата штрафних санкцій не звільняє винну Сторону від виконання зобов’язання в натурі.
6.2. У разі втрати (розкрадання, псування) переданого на зберігання товару, або відмови Зберігача повернути Товароволодільцю товар в терміни передбачені в п.3.9. та п.4.1.6. Зберігач зобов'язується відшкодувати нестачу шляхом оплати вартості неповернутого товару, виходячи з рівня середньої гуртової ціни на даний вид товарів у Донецькій області, що склалися на день відшкодування, але не нижче початкової (оціночної) вартості, зафіксованої в Заявці-специфікації (п.1.1.), у термін не більш як 5 днів. Та зобов’язується сплатити на користь Товароволодільця штраф в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми оціночної вартості товару, який не повернуто Товароволодільцю, за кожен день від моменту пред’явлення вимоги Товароволодільцем про видачу (повернення) товару до моменту відшкодування його вартості Зберігачем.
Сторони погодили, що з моменту пред’явлення Товароволодільцем претензії (вимоги про сплату грошових коштів), зобов’язання Зберігача про повернення товару в натурі припиняється відповідно до п. 2 ст. 604 ЦК України та виникає нове (грошове) зобов’язання Зберігача про відшкодування вартості товару на умовах, передбачених даним договором.
6.3. Сторони домовились, що моментом пред’явлення вимоги про повернення товару п.3.9. та/або претензії (вимоги про сплату грошових коштів) для випадків, описаних в п.6.2. даного договору, вважається дата їх відправлення Товароволодільцем (дата календарного штемпеля відділення зв’язку Товароволодільця).
6.4. У випадку пошкодження товару, переданого Зберігачу, внаслідок якого якість товару змінилась настільки, що воно не може бути використано за первісним призначенням, Товароволоділець вправі відмовитись від цього товару, а Зберігач зобов’язаний відшкодувати Товароволодільцю повну вартість пошкодженого товару шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Товароволодільця. При цьому Зберігач відшкодовує Товароволодільцю вартість пошкодженого товару, яка обраховується Зберігачем відповідно до п. 6.2. даного договору.
6.5. У випадку поставки товару на схов залізничним транспортом (п.4.2.2.), Зберігач зобов‘язується протягом 24 годин з дня його надходження відправити порожні контейнери.
6.6. За несвоєчасне проведення розрахунків у відповідності до умов п.5.2. та п.5.3. даного договору Зберігач має право стягнути завдані збитки, спричинені несвоєчасним проведення розрахунків за послуги в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості неоплачених послуг за кожен день затримки (пеня нараховується і сплачується за весь період затримки), та зміною курсу долара США до гривні, які обраховуються за формулою:

де: S – завдані збитки, які підлягають сплаті Зберігачу;
Ао – вартість долара США у гривнях на день пред’явлення вимоги до Товароволодільця;
А1 – вартість долара США у гривнях на день передачі товару на схов (п.2.2. даного договору);
С – вартість неоплачених послуг відповідно до умов договору.
При цьому Сторони приймають курс долара США до гривні встановлений Національним банком України.
6.7. За невиконання п.4.2.2. даного договору Товароволоділець зобов‘язується сплатити Зберігачу неустойку у вигляді штрафу в розмірі 750 гривень.
6.8. За невиконання п.4.2.3. даного договору Товароволоділець зобов‘язується сплатити Зберігачу неустойку у вигляді штрафу в розмірі 500 гривень за кожний несправний з/д контейнер.
6.9. За невиконання п.4.2.4. даного договору Товароволоділець зобов‘язується сплатити Зберігачу неустойку у вигляді штрафу в розмірі 500 гривень за кожний автоконтейнер.
6.10. Форс-мажор. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо таке невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі сторін та є поза їх компетенцією, а саме: стихійним лихом, техногенними аваріями, воєнними діями, страйками, локаутами або рішеннями державних органів влади (управління), що унеможливили виконання договору.
Належна сторона зобов'язана письмово повідомити другу сторону про настання таких обставин з вказівкою на офіційне джерело інформації про них. З дня такого повідомлення дія договору припиняється на три місяці. Якщо по закінченні цього терміну форс-мажорні обставини не припиняються, договір втрачає силу. Але сторони зобов'язані повернути за належністю одна одній все одержане без підстави до припинення дії договору.
Достатнім доказом дії фоpс-мажоpних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України.

7. Розгляд спірних питань

7.1. Всі спори, що виникатимуть з даного договору будуть вирішуватись Сторонами шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди передаються на розгляд компетентного господарського суду, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

8. Інші умови

8.1. Сторони за взаємною згодою мають право змінити умови договору.
8.2. Сторонами погоджено, що зобов`язання за даним договором між Сторонами можуть бути припинені шляхом проведення заліку зустрічної однорідної вимоги, строк якої настав або строк якої не вказаний, чи визначений моментом вимоги у відповідності ст.ст. 601-603 ЦК України;
8.3. Сторони підтверджують, що є платниками податку на прибуток за ставкою передбаченою п.10.1. ст.10 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” в редакції від 22.05.1997 р. № 283/97-ВР зі змінами та доповненнями.
8.4. Всі доповнення і зміни до даного договору, підписані обома Сторонами, мають однакову юридичну силу і є невід’ємною частиною даного договору.
8.5. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2012 року.
8.6. Дострокове припинення договору та внесення до нього змін можуть мати місце за письмовою угодою сторін.
8.7. Договір складено в двох примірниках, на українській мові, по одному для кожної з Сторін, кожен з яких має однакову юридичну силу.
8.8. Сторони негайно інформують один одну про зміну адреси і реквізитів.
Юридичні адреси сторін, банківські реквізити та підписи:
Продавець: Покупець:
__Великобританія________ __Україна________
___555555______________ ___333333________
___Ренк Ксерокс Лімітед____ __ТзОВ «Нові текс ЛТД»__
_м. Лондон, Паркуей Марлоу, Бекс SL 7 IYL м.Донецьк, вул.. Київська, 253
ПІДПИСИ СТОРІН:
За Продавця За Покупця
_Том Гайд___/_________/ _Макарчук В.М.__/_________/
м.п. м.п.


Завдання № 30

20.03 на валютний рахунок ТОВ «Луч» надійшла валютна виручка від реалізації продукції від російської фірми «Амур» у розмірі 200000 рос. Рублів. 26.03 підприємство продало всю суму іноземної валюти. Комісійні склали 1,2% від суми угоди.
Курси валют:
НБУ: 20.03 – 0,19 грн./рос. руб., 26.03 – 0,20 грн./рос. руб.
МВР: 20.03 – 0,17 грн./рос. руб., 26.03 – 0,18 грн./рос. руб.

Завдання №40

Українська фірма "Олеся" 28.01 імпортувала сервізи від фірми «Богемія». Контрактна вартість імпортних товарів складає 2000 дол. США. При імпорті сплачено мита – 10%, митних зборів – 0,2% від контрактної вартості. 05.02 фірма «Олеся» розрахувалась з постачальником 5.02 на всю суму. Курси валют 28.01 – 5,23; 5.02 – 5,18.
Завдання № 44

Український виконавець (ТзОВ "Скін") отримує в переробку давальницьку сировину словацької фірми "Слован". Готова продукція з усієї давальницької сировини вивозиться за межі митної території України в термін до 90 днів.
Вартість отриманої давальницької сировини складає 13800 дол. США. Курс долара на момент перетину сировиною митного кордону та сплати митних процедур складає 4,87 грн. При оформленні ввізної ВМД сплачено митний податок у розмірі 0,7% і видано митному органу податковий вексель на суму мита (10%) та ПДВ (20%). Контрактна вартість переробки давальницької сировини складає 4200 дол. США, а фактичні витрати з її переробки складають 16100 грн. При вивезенні готової продукції сплачено збори за митне оформлення в сумі 100 грн.
На момент повернення готової продукції нерезиденту курс долара становить 4,95 грн., а на момент надходження валютної виручки – 4,98 грн.
Завдання № 46

Комерційний директор ТзОВ «Лицар», яке знаходиться у м. Донецьк, виїжджає у відрядження до м. Рим. Дата виїзду у відрядження – 10.05.200_р., прибуття в Рим того ж дня. Дата повернення до м. Києва – 18.05.200_ р., до м. Донецьк – 19.05.200_р. Відповідно до розрахунку 10.05 видано аванс у сумі 1800 євро. Після повернення 20.05.200) р. подано звіт з документами:
– авіаквиток Донецьк-Рим на суму 600 євро;
– авіаквиток Рим-Київ на суму 500 євро;
– квиток на проїзд автобусом Київ-Донецьк – 35 грн., в т.ч. ПДВ;
– рахунок за проживання в готелі на суму 500 євро;
– добові відшкодовано згідно законодавства.
Курс НБУ на 10.05 – 6,3 грн. за 1 євро;
на 20.05 – 6,4 грн. за 1 євро
Список використаної літератури
Ціна

120

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.