Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Фінансові посередники на ринку цінних паперів


Дипломна
K-22727

ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ……………6
1.1. Економічна сутність, місце і роль фінансових посередників на ринку цінних паперів……………………………………………………………….6
1.2. Зарубіжний досвід діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів………………………………………………………………………15
1.3. Правові основи функціонування фінансових посередників на ринку цінних паперів України……………………………………………………22
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ……………………………………..31
2.1. Стан та тенденції діяльності з торгівлі цінними паперами………….31
2.2. Основні показники розвитку депозитаріїв на ринку цінних паперів України……………………………………………………………………………..38
2.3. Аналіз діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку…….44
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ………………………………………………………………49
3.1. Проблеми функціонування фінансових посередників на ринку цінних паперів……………………………………………………………………...49
3.2. Шляхи удосконалення діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів………………………………………………………………………55
ВИСНОВКИ………………………………………………………………….63
ДОДАТКИ……………………………………………………………………66
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………...70

ВСТУП
У країнах з розвинутою ринковою економікою функціонують високоефективні ринки фінансових послуг, які забезпечують механізм перерозподілу фінансових ресурсів серед учасників ринку й сприяють ефективному розміщенню заощаджень серед галузей економіки. В Україні й країнах, які ступили на шлях ринкових перетворень в економіці, ринки фінансових послуг перебувають на різних стадіях формування й розвитку. Розвитку ринків фінансових послуг у таких країнах сприяють масова приватизація, подолання кризових явищ і позитивні зрушення в економіці. Паралельно із цим, як правило, відбувається формування відповідної законодавчої бази й механізму, що гарантує його виконання.
Одним з основних сегментів фінансового ринку є ринок цінних паперів або фондовий ринок. В умовах трансформації економіки України основними завданнями ринку цінних паперів є мобілізація засобів для здійснення реальних інвестицій, трансформація відносин власності, формування інфраструктури відповідно до міжнародних вимог.
Розбудова ефективного ринку цінних паперів є одним з найбільш важливих напрямів модернізації економічної сфери України. Реформи не будуть мати цілісного характеру без налагодження дієвого механізму торгівлі цінними паперами, спроможного акумулювати, розподіляти і насичувати реальний сектор фінансовими активами. Враховуючи, що сучасний ринок цінних паперів України внаслідок діючих інституційних та функціональних особливостей не в повній мірі відповідає міжнародним тенденціям, є необхідність дослідження діяльності фінансових посередників на цьому ринку.
Проблеми надання послуг фінансовими посередниками досліджували такі відомі зарубіжні економісти, як: Р. Голдсміт, Дж.-М. Кейнс, К. Макконнелл, Дж. Маршал, Ф. Мишкін, Х. Мінскі, А. Пігу, П. Самуэльсон, Дж. Стігліц, Й.Шумпетер та ін. Останнім часом питанням становлення та функціонування ринку цінних паперів приділяють увагу в своїх працях С. Аптекар, О. Барановський, В. Корнєєв, Т. Косова, М. Крупка, О. Ластовенко, О.Мозговий, С. Мошенський, А. Пересада, В. Столяров, Г. Терещенко та ін.
Метою дипломної роботи є узагальнення та систематизація теоретичних основ та розробка практичних рекомендацій щодо напрямів удосконалення діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів України.
Відповідно до поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:
– обґрунтувати економічну сутність фінансового посередництва;
– виявити тенденції розвитку ринку цінних паперів в Україні;
– провести аналіз діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів;
– систематизувати нормативно-правове забезпечення функціонування фінансових посередників;
– виявити проблеми діяльності фінансових посередників;
– обґрунтувати основні напрями удосконалення функціонування фінансового посередництва на ринку цінних паперів України.
Об’єктом дослідження є процес функціонування фінансових посередників на ринку цінних паперів.
Предметом дослідження є форми, методи та види діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів.
Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених-економістів з економічної теорії, фінансів і ринку фінансових послуг.
У процесі дослідження використано класичні та сучасні методи наукових досліджень, зокрема: теоретичного узагальнення, системний, аналізу і синтезу, групування (для визначення економічного змісту, функціональної ролі в економіці країни та класифікації фінансових посередників; для дослідження оцінки тенденцій розвитку ринку цінних паперів і посередництва), порівняльного аналізу та узагальнення (для визначення рейтингу конкретних фінансових посередників і послуг у загальній їх сукупності), статистичних вибірок, аналогії (для визначення напрямів розвитку фінансових посередників на ринку цінних паперів); графічний (для наочного представлення результатів роботи у вигляді таблиць і рисунків).
Інформаційну базу дослідження становлять підручники, посібники в галузі сучасної економічної теорії, наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених, нормативно-законодавчі акти, звітні дані Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості використання теоретичних узагальнень, рекомендацій і висновків дипломної роботи для вдосконалення функціонування та оцінювання діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів.
Ціна

600

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.