Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Гринчук Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Економіка підприємства


Звіт з практики
K-16787

Розділ
1.1. Загальне знайомство з організацією економічної роботи на підприємстві
1.2. Організація виробничого процесу, внутрішніх служб підприємства та напрямки їх вдосконалення
1.3. Аналіз виробництва продукції та шляхи підвищення їх ефективності
1.4. Аналіз ефективності використання виробничих фондів підприємства
1.5. Аналіз джерел формування коштів підприємства та напрямки ефективного їх використання
1.6. Аналіз забезпечення і використання трудових ресурсів підприємства та резерви підвищення їх продуктивності праці
1.7. Аналіз собівартості продукції та шляхи її зниження
1.8. Аналіз фінансових результатів та ефективності підприємства та резерви підвищення ефективності виробництва
1.9. Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його покращення
РОЗДІЛ 2 Економічне обґрунтування стимулювання персоналу на підприємстві
Висновок
Список використаної літератури

На сьогоднішній день знання фахівця з економіки підприємства мають формуватися за рахунок вивчення теоретичних джерел і за рахунок практичної роботи. Дані знання допомагають майбутньому спеціалісту вільно орієнтуватися в сфері мікро – і макроекономічних процесів, аналізувати їх, робити висновки.
За час проходження практики на підприємстві були розглянуті і вивчені практичні аспекти з таких питань:
В першому розділі було розгорнуто основні щорічні обсяги робіт пов’язаних з веденням господарства. Також були розгорнуті види діяльності. Було проаналізовано техніко-економічні показники діяльності ТОВ, з яких виявлено що в цілому, можна відмітити значне зростання виручки, витрат, чисельності працівників та інші збільшення.
• Обсяг реалізації продукції за 3 роки має тенденцію до збільшення, 2005 рік в порівнянні з 2004 роком збільшення становило 4651,9 тис. грн. (74%).
• Середньорічна вартість основних фондів в 2005 році збільшується на 108,91 грн. (103%), і оборотних фондів на 368 грн. (142%).
• Сума загальних витрат та витрат на оплату праці також має тенденцію до збільшення, зокрема загальні витрати збільшуються на 4436 тис. грн., (74%), витрати на оплату праці збільшуються на 1729,8 тис. грн. (66%).
• Відповідно до збільшення середньооблікової чисельності на 98 осіб (29%), збільшується середньомісячна заробітна плата на 179,5 грн. (128%), та середньорічна заробітна плата збільшується на 6497 тис. грн. (134%).
• Рентабельність виробництва незначно зменшується на 0,6% що пов’язано зі збільшенням основних та оборотних фондів які авансовані у виробництво.
Далі подана організаційно – економічна структура підприємства, проаналізовано функції кожного з підрозділів підприємства, зроблено висновок, що на підприємстві застосовується лінійна організаційна структура, між елементами якої існують одно канальна взаємодія. Детально розглянуто функції, завдання і відповідальність працівників економічного відділу, відділу постачання і збуту, відділу бухгалтерського обліку та інших економічних відділів. На підприємстві застосовується серійний метод виробництва, процес виробництва технологічно достатньо складний і основні зусилля по його покращенню необхідно спрямувати на покращення якості продукції і зменшення браку.
Було визначено динаміку фондовіддачі що свідчить про те, що на 1 грн. реалізованої продукції використовується менша кількість основних фондів що говорить про те, що вони починають використовуватись ефективніше ( зокрема відхилення 2005 року від 2004 року становить 1 (на 76,9% більше порівняно з попереднім роком), а відхилення 2004 від 2003 рік: 0,46 (54,7% більше)).
Позитивним є його зменшення з 10,86 в 2003 році до 9,54 в 2004, і 7,64 в 2005році.
Підприємству слід звернути увагу на зменшення такого показника я фондоозброєність, оскільки в період з 2003 по 2005 рік він зменшився більше ніж на 3, що означає що підприємству слід залучати більше працюючих для обслуговування фонду основних засобів.
Аналіз структури джерел засобів свідчить про те, що воно з року в рік залучає все більше коштів. Про свідчать наступні дані: збільшується питома вага залучених джерел в загальній сумі джерел, в 2004 році порівняно з 2003 – більше ніж в 3 рази, в 2005 порівняно з 2004 – в 1,1 рази.
Це сталось за рахунок збільшення іншої кредиторської заборгованості, заборгованості з оплати праці, страхування, з розрахунків з бюджетом, тобто по всім джерела залучених коштів. Також відбувається помітне зменшення розміру статутного капіталу майже в 1,5 рази. Навіть збільшення нерозподілених прибутків (на 740,2 тис.грн. в 2005 році порівняно з 2004 та на 63,5 тис.грн. в 2004 році порівняно з 2003 роком).
Для більш ефективного використання джерел формування коштів підприємства необхідно: залучити кошти в банку для купівлі нового обладнання, яке на сьогоднішній день має значний ступінь зносу, як морального так і фізичного. При цьому збільшиться питома вага залучених джерел, але це допоможе підприємству більш ефективно використовувати виробничі і трудові ресурси, збільшить показник фондоозброєності і допоможе отримувати більший прибуток.
Характеризуючи дані в цілому, можна відмітити відхилення в фонді оплати праці в сторону збільшення станом на 2005рік порівняно з 2004 на 1688,3 тис. грн.(65,3%), що сталось за рахунок збільшення середньоспискової чисельності працівників на 98 чол. (29%). Також в 2005 відбулося також збільшення середньомісячного доходу на одного працюючого на 179,5 грн. (28%). Як видно з таблиці, підприємство виправдано підняло заробітну плату працівникам, так як збільшилась продуктивність праці на 6,5 (34,9%) і відбулося зменшення реалізації продукції на одного працюючого на 6497 тис. грн. (34,8%).
Також можна побачити, що як обсяг виробництва, так і фонд оплати праці за 2005 рік зросли відповідно на 4651,9 і 1688,3 тис.грн., відповідно спостерігається і зменшення рівня фонду оплати праці. Подальші розрахунки показують доцільність такого зростання.
Збільшення продуктивності праці можна досягнути різними шляхами. Найбільш важливі з них — механізація та автоматизація виробництва, розробка та застосування прогресивних, високопродуктивних технологій, заміна та модернiзацiя застарiлого обладнання. Неабияку роль тут відіграє людський фактор. Саме тому для збiльшення обсягу реалізації продукції пропонується переглянути механiзм мотивації працівників.
Характеризуючи структуру витрат, можемо зробити такі висновки: витрати збільшуються на 1935,4 тис.грн. в 2004 році, порівняно з 2003 та на 4436 тис.грн. в 2005 порівняно з 2004 роком. На це вплинули наступні фактори:
- збільшення матеріальних витрат в 2005 році порівняно з 2004 на 806,2 тис.грн. (61,09%), в 2004 порівняно з 2003 на 142,2 тис. Грн. (12,07%)
- збільшення заробітної плати в 2004 році порівняно з 2003 на 843,9 тис. грн. (48,28%), а в 2005 порівняно з 2004 на 1729,8 тис. грн. (66,74%).
- амортизація в 2004 році порівняно з 2003 зменшилась -5,7 (3,1%), але в 2005 порівняно з 2004 відбулося збільшення на 248,1 (139,53%).
- обсяг реалізації продукції постійно збільшувався в 2004 з 2003 на 2091,3 (49,95),а в 2005 з 2004 на 4651,9 тис. грн. (74,1%)
Підсумковий показник – витрати на 1 грн. реалізованої продукції залишається майже незмінним., тобто 0,96 грн. в 2003 році і 0,95 грн. – в 2004-2005 рр. В 2004 порівняно з 2003 зменшились на -0,01 (-1,04%), потім незначно збільшились в 2005 році на 0,001 (0,1%)
Значно зріс прибуток на підприємстві. Загалом це відбулося завдяки підвищення цін на продукцію. Валовий прибуток зріс в 2004 році на 1151,7 тис. грн. (123,6%), а в 2005 порівняно з 2004 на 954,1 грн. (45,79%) Прибуток від операційної діяльності зріс в 2005 році порівняно з 2004 на 89,2 грн. (25,43%), а в 2003 році він був відсутній. Такі самі показники становив прибуток від звичайної діяльності до оподаткування. Прибуток від звичайної діяльності в 2005 році збільшився на 2 (0,76%), а в 2004 році він був відсутнім. Також чистий прибуток в 2005 році мав тенденцію до збільшення 2 (0,76%).
Дослідивши фонд оплати праці по ТОВ можна сказати, що він складається:
- з фонду основної заробітної плати;
- з фонду додаткової заробітної плати;
- інші заохочувальні та компенсаційні виплати.
При розрахунку заробітної плати на підприємстві враховують велику кількість доплат. Так існує доплата за умови праці - відсоток, на який збільшується тарифна ставка. Доплати встановлюються: за роботу у вечірній і нічний час, за роботу у святкові дні, за суміщення професій тощо.
В результаті аналізу фонду оплати праці було виявлено, що на протязі 2005 року відбулась перевитрата фонду (збільшення фонду заробітної плати в порівнянні з плановим фондом відбулося за рахунок збільшення чисельності робітників на 1 особу (це призвело до збільшення фонду на 45,05 тис. грн.) та за рахунок збільшення середньої заробітної плати на 139,1 грн. (це призвело до збільшення фонду на 71,6 тис. грн.). Відхилення фактичного фонду заробітної плати від планового відбулося в великій мірі по оплаті по відрядним розцінкам (фактично менше, ніж по плану на 8,0 тис. грн.), а по погодинній оплаті навпаки відбулося збільшення на 7,51 тис. грн. в порівнянні з планом. Також великий вплив на збільшення фонду оплати праці мало збільшення оплати щорічних відпусток на 64,472 тис. грн. порівняно з планом.
Фактична середня плата зросла в порівнянні з планом на 139,1 грн, а в порівнянні з минулим звітним періодом на 118,23 грн. Але продуктивність праці зменшилась в порівнянні із звітним періодом на 29,055 тис. грн, в порівнянні з планом на 29,31 тис. грн.
Відхилення фактичної середньої заробітної плати від планової викликає велика кількість факторів: зміна кваліфікації, стажу роботи робітників і службовців, умов праці, посадового окладу, тарифної ставки, стану нормування праці та інші фактори організації виробництва.
Отже, в цiлому продуктивнiсть працi зменшилась в 2005 роцi порівняно з 2004 роком на 29,05 тис.грн/чол або на 18,4 %. Ця змiна відбулась за рахунок: зменшення обсягу виробництва на 14805,1 тис. грн. призвело до зниження продуктивностi працi на 28,75 тис.грн./чол; збiльшення чисельностi працюючих на 1 чол. призвело до збільшення продуктивностi працi на 0,305 тис.грн.
Таким чином, встановлено, що на кожен вiдсоток пiдвищенвя продуктивностi працi в 2005 роцi одержано 0,62 % зростання середньої заробiтної плати, що говорить про дещо занижений її рiвень.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Основні показники фінансово-господарської діяльності Київського м’ясокомбінату
Таблиця 1.2 Аналіз структури та динаміки виробленої продукції
Таблиця 1.3 Випуск основних видів продукції на підприємстві
Таблиця 1.4 Аналіз ефективності використання виробничих фондів
Таблиця 1.5 Наявність, рух та динаміка основних фондів станом на 2005 рік
Таблиця 1.6 Аналіз зносу основних засобів ТОВ «Київський м’ясокомбінат» за 2005 рік
Таблиця. 1.7 Аналіз джерел утворення засобів ТОВ, тис. грн.
Таблиця 1.8 Аналіз структури заробітної плати та продуктивності праці
Таблиця 1.9 Аналіз фонду оплати праці
Таблиця 1.10 Структура персоналу
Таблиця 1.11 Аналіз структури витрат реалізованої продукції
Таблиця 1.12 Аналіз фінансових результатів та ефективності підприємства
Таблиця 1.13 Основні показники фінансово-господарської діяльності Київського м’ясокомбінату
Таблиця 1.14 Аналіз фінансового стану ТОВ “Київський м’ясокомбінат”
Таблиця 2.1 Розміри нарахування оздоровчих
Таблиця 2.2 Одноразова допомога потерпілим від нещасних випадків на виробництві
Таблиця 2.3 Оцінка використання фонду заробітної плати
Таблиця 2.4 Аналіз фонду заробітної плати та середньої заробітної плати
Таблиця 2.5 Аналіз складу фонду заробітної плати
Таблиця 2.6 Використання робочого часу
Таблиця 2.7 Співставлений темпів росту продуктивності праці і середньої заробітної плати
Рис.2.1 Зміни середньої заробітної плати
Таблиця 2.8 Таблиця результатiв розрахунку впливу факторiв на продуктивнiсть працi
Таблиця 2.9 Розмір преміювання в залежності від виконання норм виробітку
Рис. 2.2 Залежність заробітної плати від перевиконання норм виробітку
Таблиця 2.10 Оцінка виконання норм виробітки виробниками відрядниками ковбасного цеху
Ціна

35

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.