Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Марина

Рейтинг: 10
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Кульба Андрій

Рейтинг: 10
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Економіка підприємства


Звіт з практики
K-17569

Вступ
РОЗДІЛ 1 Загальна характеристика бази практики
РОЗДІЛ 2 Опис і аналітична оцінка підприємницької діяльності підприємства
РОЗДІЛ 3 Пропозиції та практичні рекомендації щодо підвищення ефективності підприємницької діяльності підприємства
Висновки
Список використаної літератури

Закрите акціонерне товариство "Науково-виробнича фірма "Урожай" (далі -Товариство, ЗАТ НВФ"Урожай") створене відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про господарські товариства", інших законодавчих і нормативних актів та згідно з рішенням загальних зборів засновників. Товариство з 21 липня 2005 року є частиною корпорації "Миронівський хлібопродукт" (далі - МХП).
Згідно Статуту, головною метою діяльності товариства є забезпечення прибутку на основі: вирощування, сушіння та збереження зернових і продуктів їх переробки, технічних культур; заготівля, закупівля, переробка сільськогосподарської продукції власного виробництва; надання послуг у рослинництві, облаштування ландшафту; проведення робіт по захисту сільськогосподарських культур від шкідників, бур'янів та хвороб за рахунок впровадження біологічних препаратів; участі у діяльності господарських, фінансових, кооперативних, громадських та інших об’єднаннях; іншої господарської й фінансової діяльності (оренда майна, випуск, продаж та придбання цінних паперів,закупівля сільськогосподарської продукції на підприємствах); здійснення інших видів діяльності, не заборонених законодавством України.
Вартість майна в 2007 році зростає порівняно із попереднім роком на 405,8 тис.грн. або 16,28% і на 1589 тис.грн. або 54,83% в 2008 році. При чому оборотні активи збільшуються на 280,1 тис.грн. або 13,66% в 2007 році, а в 2008 році на 1270 тис.грн. або 54,48%, необоротні активи зросли в 2007 році на 125,9 тис.грн. або 28,54% і в 2008 році на 319 тис.грн. або 56,26%.
Сума власного капіталу в 2007 році зросла на 766 тис.грн. або 57,424% і в 2008 році на 1344 тис.грн. або 64%, залученого – знизилась на 396,2 тис.грн. або 31,88% в 2007 році, але зросла в 2008 році на 254 тис.грн. або 32,19%.
Чистий дохід зріс в 2007 році на 1144,7 тис.грн. або 97,15%, а в 2008 році на 1197 тис.грн. або 51,53%; собівартість реалізованої продукції зросла в 2007 році на 275,7 тис.грн. або 22,78%, а в 2008 році на 349 тис.грн. або 23,49%; валовий прибуток збільшився на 269 тис.грн. або 47,36% в 2007 році, а в 2008 році на 848 тис.грн. або 101,31%; чистий прибуток підприємства має позитивну тенденцію до зростання не дивлячись на кризову ситуацію в світі, – в 2007 році - на 284,2 тис.грн. або 58,9%, в 2008 році на 578 тис.грн. або 75,46%.
Чисельність працівників зростає в 2007 році на 41 особу (120,59%), а в 2008 році на 2 особи (2,67%). Фонд оплати праці зростає в 2007 році на 133,3 тис.грн. або 28,87% і в 2008 році на 465 тис.грн. або 78,15%.
Середньомісячна заробітна плата працівника в 2007 році зменшилась на 470,5 грн. або 41,58% і в 2008 році зросла на 486,08 грн. або 73,52%.
Виробіток одного працівника зменшився на 3,69 тис.грн. в 2007 році і зріс на 14,74 тис.грн або 47,59% в 2008 році.
Значення коефіцієнта загальної ліквідності, або коефіцієнта покриття, в 2006-2008 роках перебуває в межах норми, визначеної в межах не нижче 1,0.2,0. На кінець 2006 року його значення становило 1,78, потім зросло і в 2007 році становило 2,95, в 2008 році знов зросло на 0,51 і становило 3,46. Загалом значення коефіцієнта загальної ліквідності свідчить про достатність у ЗАТ ”Науково – виробнича фірма «Урожай» оборотних засобів для покриття поточних зобов´язань- у цьому відношенні стан платоспроможності підприємства можна вважати задовільним.
Позитивна тенденція спостерігається у зростанні коефіцієнта швидкої ліквідності від 0,73 до 1,07 в 2007 році, хоча і відбулось зниження до 1 в 2008. Значення коефіцієнта в 2006 рр. трохи нижче від мінімального нормативного значення, прийнятого за одиницю, а в 2007-2008 році платоспроможність ЗАТ можна вважати також цілком задовільною.
Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності значно нижче нормативного мінімуму (0,2.0,25) в 2006 – 2008 році, бо становить 0,14,0,06 і 0,04. Проте в національних умовах показник абсолютної ліквідності є значно менш вагомим критерієм платоспроможності, ніж вище розглянуті коефіцієнти, а тому не може впливати на характер висновків, щодо фінансового стану, але слід вжити термінових заходів щодо його нормалізації.
Обсяг власних оборотних коштів підприємства в 2007 році зріс на 649,3 тис.грн порівняно з 2006 роком і зріс на 1016 тис.грн. в 2008 році.
Значення коефіцієнта забезпеченості підприємства власними оборотними коштами відповідає нормативному рівню (мінімум 0, 1), і зростає від 0,44 до 0,66 в 2007 році і до 0,71 в 2008 році.
Відповідно до отриманих значень коефіцієнтів ліквідність і платоспроможність ЗАТ “Науково – виробничі фірма «Урожай” за 2006-2008 р.р. можна вважати цілком задовільними.
Сума власних коштів постійно зростає, сума зобовязань спочатку зменшилась, а потім зросла, ЗАТ в 2006-2008 рр. не використовує довгострокових запозичень. Коефіцієнт фінансової сталості, який збільшується з 0,54 в 2006 році до 0,72 в 2007 і 0,77 в 2008 свідчить про задовільну ситуацію на підприємстві.
Мінімальний нормативний рівень коефіцієнта фінансової автономії (коефіцієнта власності) становить 50% або 0,5. Звідси, можна вважати, що для ЗАТ ”НПФ «Урожай» характерний задовільний рівень фінансової стійкості.
Так, в 2006 році значення коефіцієнта фінансової автономії становило 0,54, а в 2007 році зросло на 0,18 і становило 0,72, а в 2008 році зросло на 0,05 і становило 0,77. Це свідчить про те, що всі зобов´язання підприємства можуть бути покриті його власними коштами.
Коефіцієнт заборгованості, який характеризує питому вагу залучених коштів у структурі капіталу підприємства, і, отже пов´язані з цим фінансові ризики є оберненим до коефіцієнта автономії і становив в 2006 році 0,46, потім знизився на 0,19 і становив 0,27, в 2008 році знову зменшився на 0,04 і становив 0,23.
Коефіцієнт фінансової залежності відображає збільшення залежності підприємства від джерел зовнішнього фінансування. Значення коефіцієнта в 2006 році склало 0,87 - це означає, що на 1 грн власних коштів припадає 0,87 грн залучених фінансових ресурсів, в 2007 році значення коефіцієнта знизилось до 0,38, це свідчить про деяке зростання фінансової стійкості, в 2008 році показник знову зменшився до 0,3.
Значення коефіцієнта маневреності власного капіталу зросло з 0,77 до 0,73 в 2007 році порівняно з 2006 і становить 0,74 в 2008. Зростання значення цього коефіцієнта позитивно характеризує зміни у фінансовому стані підприємства, оскільки свідчить про збільшення можливості вільно маневрувати власними коштами. В нашому випадку, у підприємства з´явилося більше свободи маневрувати мобільними коштами.
Таким чином, значення розрахункових фінансових коефіцієнтів відображають чітку тенденцію задовільної фінансової стійкості ЗАТ “НВФ «Урожай» за 2006 - 2008р.р.
Коефіцієнт обертання активів підприємства має позитивну тенденцію до збільшення в 2007 році на 0,43, хоча знижується в 2008 році на 0,02. Тривалість обертання активів при цьому знижується в 2007 році на 269 днів і зростає в 2008 році на 7,14 дні. Коефіцієнт обертання дебіторської заборгованості зростає в 2007 році на 1,43 і в 2008 році на 0,58. Відповідно тривалість обертання дебіторської заборгованості знижується в 2007 році на 121,8 днів і в 2008 році на 20,6 днів. Коефіцієнт обертання кредиторської заборгованості має негативну тенденцію до збільшення на 2,43 в 2007 році і на 1,78 в 2008, і відповідно знижується термін її обертання на 27,82 днів в 2007 році і на 10,63 днів в 2008 році. Коефіцієнт обертання запасів має позитивну тенденцію до зростання на 0,77 в 2007 році, але знижується на 0,18 в 2008 році. Відповідно швидкість обертання запасів знижується на 227,1 днів в 2007 році, але зростає в 2008 році на 31,3. Оборотність власних коштів збіотшується на 0,23 в 2007 році і зменшується на 0,09 в 2008 році, відповідно тривадлість обертання власних коштів скорочується на 83,27 днів в 2007 році і зростає на 27,16 днів в 2008 році.
Отже, фінансовий стан підприємства може характеризуватись як стабільний, але можливо запропонувати заходи щодо його поліпшення.
Ціна

45

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.