Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
O. Norbert.

Рейтинг: 16
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

ЄУФІМБ, варіант №80, Страхування, №2292


Контрольна робота
K-9291

1. Порівняння перестрахування і співстрахування у резидентів
і нерезидентів
2. Тест № 9
1. Які три фактори насамперед зумовлюють потребу господарств у страхуванні сільськогосподарських ризиків?
а) Нестача власних коштів для фінансування поточних потреб;
б) сезонність сільськогосподарського виробництва;
в) небезпека втрати капіталу, авансованого у сільськогосподарське
виробництво;
г) необхідність оформлення банківських кредитів;
д) зацікавленість отримати якомога більший прибуток;
є) можливість стихійного лиха.
2. Господарство подало заяву на страхування врожаю на випадок загибелі
або пошкодження сільськогосподарських культур унаслідок:
а) сильних морозів;
б) хвороби рослин;
в) граду;
г) пошкодження гризунами;
д) внесення неякісних добрив;
Які з названих ризиків є страховими?
3. Протягом останніх п'яти років фермерське господарство стра¬хувало врожай цукрових буряків на площі 20 га. Страхових випадків не було. Середня врожайність 360 ц/га. Страхувальник виявив намір укласти страхову угоду на наступний рік на таку саму площу цукрових буряків. Ціна центнера продукції, погоджена зі страховиком, стано¬вить 8 грн. Базова тарифна ставка 9,2 %. Визначити:
а) страхову вартість цукрових буряків; (57 600 грн.)
б) страхову суму; (40 320 грн.)
в) суму страхових платежів. (3 709 грн.)

4. Визначити суму, грн, страхового відшкодування збитків за умо¬ви, що в господарстві, про яке йдеться в попередньому завданні, через повінь фактично зібрали лише 4248 ц цукрових буряків:
а) 22110;
б)10833;
в) 15531;
г) 15531;
д) 24126.
5. Яких заходів має вжити страховик у разі неповної сплати стра¬хувальником визначених за договором платежів зі страхування вро¬жаю сільськогосподарських культур?
а) припинити дію договору;
б) зменшити страхову суму;
в) у разі страхового випадку вирахувати заборгованість за страхо¬вими преміями із суми належного відшкодування збитків;
г) скоротити термін страхування;
д) подати позов до суду про стягнення заборгованості.
6. Яку суму становить страхове відшкодування за втрачене внаслі¬док стихійного лиха майно вартістю 250 тис. грн, якщо в договір страхування було включено майно вартістю 800 тис. грн, а страхова сума дорівнювала 400 тис. грн? 125 000 грн.
7. Майно підприємства загальною вартістю 280 тис. грн застра¬ховано на 140 тис. грн. Через пожежу знищено майно на 60 тис. грн. Яку суму страхового відшкодування отримає підприємство?
а) 30 тис. грн;
б) 42 тис. грн;
в) 60 тис. грн;
г) 140 тис. грн;
д) 280 тис. грн.
8. Матеріальні активи підприємства були застраховані на 60 млн грн, що становить 50 % від їх оцінки. Після укладення договору підприємство додатково закупило майна на суму 15 млн грн. Яку суму страхового відшкодування отримає підприємство, якщо в результаті настання страхового випадку все його майно буде знищено?
а) 75 млн грн;
б) 60 млн грн;
в) 120 млн грн;
г) 150 млн грн;
д) 135 млн грн.
9. Обов’язкове страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень проводиться з метою:
а) гарантування економічної та продовольчої безпеки держави;
б) створення сприятливих умов для розвитку аграрного сектору економіки;
в) захисту інтересів сільськогосподарських підприємств;
г) усе правильно.
10. Сільськогосподарські підприємства всіх форм власності в обов’язковому порядку повинні страхувати врожай:
а) овочів у відкритому ґрунті;
б) цукрових буряків;
в) виноградників;
г) усе правильно.

3. Тест № 18
1. Сума власного утримання страховика становить 50 тис. ум. од. Сума ексцедента — 200 тис ум. од. Визначити місткість ексцедентного договору?
а) 251 тис. ум. од.
б) 150 тис. ум. од.
в) 200 тис. ум. од.
2. Що означає договір з 60% квотою?
а) Цедент приймає 60 % кожного ризику;
б) Цедент приймає 40 % кожного ризику;
в) перестраховик приймає 40% кожного ризику;
г) перестраховик приймає 40% кожного ризику
3. Коли використовується 2-й договір ексцедента суми?
а) Використовується додатково до 1-го договору ексцедента суми;
б) використовується додатково до небезпечних ризиків;
в) використовується як альтернатива до 1-го договору ексцедента суми;
г) використовується в тому разі, коли 1-ий договір ексцедента суми не може задовольнити позовів.
4. Основна перевага факультативного перестрахування:
а) жодних переваг;
б) висока ставка комісії перестрахування;
в) увага, що приділяється окремим ризикам .
г) легкість в управлінні.
5. Що означає «погодинне» застереження?
а) час виявлення страхового випадку;
б) час оплати пере страховиком претензій;
в) час початку перестрахування.
6. Які з наведених далі тверджень правильні?
а) перестрахувальний пул діє як посередник, розподіляючи передані в перестрахування ризики — так.
б) власне утримання в перестрахуванні — це частина ризику, яку утримує цедент згідно зі своїми фінансовими можливостями — так.
в) ліміт покриття в перестрахуванні — це відповідальність цедента і перестраховика за договором — ні.
г) тантьєма — це винагорода перестрахувальникові від перестраховика за прибуток, отриманий переетраховиком по переданих у перестрахування ризиках. — так.
7. Коли цедент одержує найвищу комісію з перестрахування
а) за квотним договором;
б) за договором ексцедента суми;
в) за факультативно-облігаторним договором.
8. Власне утримання цедента за договором ексцедента суми становить 20 тис. ум. од. Ексцедентний договір складається з чотирьох часток. Клієнт має намір укласти договір страхування на суму 200 тис. ум. од. Який розмір ризику може прийняти цедент?
а) 80 тис. ум. од.;
б) 100 тис. ум. од.;
в) 40 тис. ум. од.
9. Поясніть сутність факультативно-облігаторного договору.
а) Цемент може за бажанням передати ризик пере страховикові, а перестраховик має право прийняти чи відхилити ризик;
б) цедент може за бажанням передати ризик перестраховикові, а перестраховик зобов'язаний прийняти цесію;
в) цемент зобов’язаний передати кожний ризик пере страховикові, а перестраховик зобов’язаний прийняти цесію.
10. Бордеро в перестрахуванні — це:
а) перелік ризиків, що потрапляють під дію договору систематично надсилаються перестраховикам цедентом;
б) дані про доходи та збитки кожної з сторін;
в) документ-пропозиція, що пересилається перестраховикам цедентом і містить основні характеристики ризику.
11. Облігаторне перестрахування охоплює:
а) весь страховий портфель;
б) значну частину страхового портфеля;
в) кожний відокремлений ризик;
г) а, б.
12. Брокерська комісія у перестрахуванні – це:
а) комісія, яка вираховується зі страхової премії на користь цедента за передачу ризику (всього або частини) у перестрахування цесіонарію;
б) комісія, яка виплачується при третинному та наступних розміщеннях ризику;
в) вирахування із страхової премії на користь брокера, який є посередником на ринку перестрахування;
г) усе правильно.
13. Об’єктом перестрахувальних операцій є:
а) майнова ситуація в певному страховому товаристві;
б) настання страхового випадку у певному страховому товаристві;
в) настання страхового ризику у певному страховому товаристві;
г) усе правильно.
14. У групі пропорційного перестрахування виділяють такі підвиди договорів перестрахування:
а) квотний, ексцедентний та квотно-ексцедентний договори;
б) ексцедент збитку та ексцедент збитковості;
в) облігаторні договори;
г) факультативні договори.
15. Перестрахування є:
а) самостійною галуззю страхування;
б) підгалуззю майнового страхування;
в) підгалуззю особового страхування;
г) підгалуззю страхування відповідальності.
16. В перестрахуванні ризику приймають участь чотири страховики. В даному разі ретроцесіонарій – це:
а) перший страховик;
б) другий страховик;
в) третій страховик;
г) четвертий страховик.
17. При непропорційному перестрахуванні розрахунки між сторонами договору охоплюють:
а) підсумкові фінансові результати цедента;
б) окремі договори страхування;
в) окремі збитки;
г) усе правильно.
18. Що означає перестрахування із 60% квотою?
а) цедент приймає 60% кожного ризику;
б) перестраховик приймає 60% кожного ризику;
в) цедент приймає 40% кожного ризику;
г) перестраховик приймає 40% кожного ризику.
19. До факультативного перестрахування страхові компанії вдаються досить часто у таких випадках:
а) ризик настільки значний, що виходить за межі (ліміти) діючих перестрахувальних договорів;
б) ризик не підпадає під умови чинних договорів;
в) компанія, що передає ризик, вважає за необхідне перестрахувати частину відповідальності за власним утриманням;
г) усе правильно.
20. Облігаторне перестрахування вигідніше порівняно з факультативним для:
а) цедента;
б) перестраховика;
в) а, б;
г) перестрахового брокера.
21. До непропорційних перестрахувальних договорів відносяться:
а) квотні договори;
б) факультативні договори;
в) квотні та ексцедентні договори;
г) договори ексцедента збитку та ексцедента збитковості.
22. Коли цедент отримує найбільшу комісію за перестрахуванням:
а) за квотним договором;
б) за ексцедентним договором;
в) за договором ексцедента суми;
г) за факультативно-облігаторними договорами.
23. Другий договір ексцедента суми використовується:
а) як альтернатива до першого договору ексцедента суми;
б) для безпечних ризиків;
в) додатково до факультативного договору перестрахування;
г) у тому випадку, коли перший договір ексцедента суми не може задовольнити виплати.
24. Співстрахування – це:
а) форма перестрахування;
б) метод перерозподілу страхових ризиків;
в) різновид контрибуції;
г) усе правильно.
25. Сутність ексцедентного перестрахування полягає в тому, що:
а) цедент зобов’язаний передати перестраховику визначену частку у всіх ризиках даного виду, а перестраховик не має права відмовитися від цього обв’язку;
б) цедент визначає розмір власної участі у всіх або у частині договорів прямого страхування, а відповідальність понад цю власну участь передає перестраховикам;
в) усе правильно.
26. Хто є відповідальним, у разі перестрахування ризику, перед страхувальником у повному обсязі згідно з договором страхування:
а) прямий страховик;
б) цедент;
в) перестрахувальник;
г) усе правильно.
27. Переданий перестрахувальний інтерес:
а) цесія;
б) алімент;
в) контралімент;
г) усе правильно.
28. У договорі перестрахування:
а) страховий випадок завжди той самий, однаковий;
б) відомо багато різновидів страхових випадків;
в) усе правильно.
29. Основні переваги факультативного перестрахування:
а) висока ставка комісії перестрахування;
б) увага, що приділяється окремим ризикам;
в) легкість в управлінні;
г) усе правильно.
30. В якості другої сторони, яка приймає ризик на перестрахування, виступає:
а) спеціалізоване перестрахувальне товариство;
б) страховик, для якого перестрахування є додатковою страховою операцією;
в) цесіонарій;
г) усе правильно.

4. Задача № 18
Страхова компанія в звітному році (із січня по грудень) одержала наступні суми страхових премій по договорах страхування: у першому кварталі – 1 200 000 грн., у другому – 3 600 000 грн., у третьому – 2 250 000 грн., у четвертому – 5 400 000 грн. Визначити резерв незароблених премій і величину зароблених на наступні дати: 31 березня, 30 червня, 30 вересня, 31 грудня.

5. Задача № 20
Страхова компанія має на кінець року статутний фонд у розмірі 1100000 грн., додатковий капітал – 390 000 грн., резервний фонд – 28000 грн., обсяг нематеріальних активів – 11 000 грн. Загальна сума страхових внесків склали 3850000 грн., у т.ч. сума страхових внесків по ризиках, переданим на перестрахування, 130000 грн., а сума компенсації по ризиках перестрахування склала 15 000 грн. Страхові виплати в звітному році склали 1070000 грн., зобов'язання страховика на кінець року – 335000 грн. Розрахувати фактичний і нормативний запас платоспроможності і визначити коефіцієнт запасу платоспроможності страхової компанії.

Література
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.