Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Кузьменко Антоніна Михайлівна

Рейтинг: 25
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

ЄУФІМБ, варіант №86, Страхування, №2293


Контрольна робота
K-9292

1. Особливості страхування туризму в Україні та світі
Тест № 2
1. Класифікація страхування за економічними ознаками — це кла¬сифікація за такими характеристиками:
а) об'єктами страхування;
б) формами проведення страхування;
в) статусом страхувальника;
г) часом виникнення окремих видів страхування.
2. Існують такі галузі страхування:
а) обов'язкове;
б) майнове;
в) добровільне;
г) страхування життя;
д) особисте;
е) відповідальності.
3. Законодавча визначений перелік видів страхування для видачі лі¬цензій державним наглядовим органом передбачає такі види:
а) страхування вантажів та багажу;
б) страхування автомобілів;
в) страхування кредитів;
г) страхування дітей до повноліття;
д)страхування життя;
е) страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника).
4. Страхові події при страхуванні громадян від нещасних випадків можуть бути такі:
а) смерть застрахованого з будь-якої причини (крім самогубства);
б) смерть застрахованого лише від нещасного випадку;
в) дожиття застрахованим до закінчення строку дії договору страху¬вання.
5. Які з перелічених видів страхування згідно із Законом України «Про страхування» є обов'язковими?
а) Страхування засобів водного транспорту;
б) страхування спортсменів вищих категорій;
в) страхування кредитів;
г) страхування заставного майна;
д) особисте страхування від нещасних випадків на транспорті.
6. Які з видів страхування не належать до майнового?
а) Страхування наземного транспорту;
б) страхування інвестицій;
в) страхування кредитів;
г) страхування відповідальності власників автотранспортних засобів.
7. Які форми страхування ви знаєте?
а) Добровільне і обов'язкове;
б) життя і загальне;
в) особисте, майнове, відповідальності.
8. Які з перелічених видів страхування згідно із Законом України «Про страхування» є добровільними?
а) Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів;
б) страхування фінансових ризиків;
в) страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної дія¬льності;
г) страхування відповідальності морського судновласника;
д) страхування залізничного транспорту;
е) страхування врожаю сільськогосподарських культур державних сільськогосподарських підприємств.
9. Особисте страхування охоплює види страхування, які забезпе¬чують страховий захист:
а) життя громадян;
б) відповідальності роботодавця перед персоналом;
в) здоров'я громадян;
г) домашнього майна громадян.
10. Майно підприємства загальною вартістю 20млн. грн. застрахо¬ване на 10 млн. грн. Внаслідок пожежі знищено майна на 8 млн. грн. Яку суму страхового відшкодування отримає страхувальник:
а) за пропорційною системою відшкодування – 4 млн. грн.;
б) за системою «першого ризику» – 8 млн. грн.
11. Практичне значення класифікації страхування полягає в тому, що на її підставі:
а) здійснюється спеціалізація страховиків;
б) складається звітність;
в) контролюються та аналізуються показники розвитку страхування;
г) усе правильно.
12. Залежно від способу залучення страхувальника до страхового процесу виділяють:
а) змішане та комбіноване страхування;
б) страхування життя та ризикові види страхування;
в) обов’язкове та добровільне страхування;
г) особове та майнове страхування.
13. Упровадження окремих видів обов’язкового страхування пояснюється необхідністю:
а) поповнення Державного бюджету;
б) захисту інтересів третіх осіб у разі, коли їм завдано шкоди;
в) покращення матеріального благополуччя громадян;
г) покращення матеріального благополуччя юридичних осіб.
14. Чи може бути добровільне страхування у конкретного страховика обов’язковою передумовою при реалізації інших правовідносин?
а) так;
б) ні;
в) ні, але по окремих видах майнового страхування це має місце;
г) ні, але по окремих видах особового страхування це має місце.
15. Згідно з міжнародними нормами з 1 січня 1978 року країни-члени ЄС використовують класифікацію, яка встановлює:
а) 7 класів довгострокового страхування (життя і пенсій) і 18 класів загального страхування;
б) 8 класів довгострокового страхування (життя і пенсій) і 18 класів загального страхування;
в) 7 класів довгострокового страхування (життя і пенсій) і 19 класів загального страхування;
г) 8 класів довгострокового страхування (життя і пенсій) і 17 класів загального страхування.
16. Умови договору страхування життя передбачають страхову виплату у разі:
а) дожиття застрахованого до закінчення строку дії договору або досягнення застрахованим визначеного договором віку;
б) смерті застрахованої особи;
в) нещасного випадку, що стався із застрахованою особою;
г) усе правильно.
17. До короткострокових видів медичного страхування належать:
а) страхування здоров’я на випадок хвороби;
б) медичне страхування туристів;
в) страхування стоматологічної допомоги;
г) усе правильно.
18. Відправним критерієм у виділенні галузей страхування є:
а) відмінності в страхових ризиках;
б) відмінності в обсягах страхового забезпечення;
в) відмінності в об’єктах страхування;
г) усе правильно.
19. Право на здійснення обов’язкових видів страхування може отримати:
а) будь-який страховик, якщо він має відповідну ліцензію;
б) страховик зі страхування життя, якщо він має відповідну ліцензію;
в) страховик, який займається ризиковими видами страхування і якщо він має відповідну ліцензію;
г) будь-які страховики, якщо вони внесені до Державного реєстру.
20. Майнові інтереси, пов’язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди фізичній особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі, складають:
а) особове страхування;
б) майнове страхування;
в) страхування відповідальності;
г) перестрахування.
21. Добровільними видами страхування є:
а) медичне страхування (безперервне страхування здоров’я);
б) страхування повітряного транспорту;
в) страхування кредитів;
г) усе правильно.
22. Класифікація страхування, яка передбачає виокремлення етапів розвитку страхування – це:
а) класифікація за історичними ознаками;
б) класифікація за економічними ознаками;
в) натуральна;
г) штучна.
23. Страхування життя – це вид:
а) медичного страхування;
б) страхування від нещасних випадків;
в) особового страхування;
г) страхування здоров’я.
24. Об’єкти особового страхування:
а) мають вартісну оцінку;
б) не мають вартісної оцінки;
в) не має вартісної оцінки лише змішане страхування життя;
г) не має вартісної оцінки лише страхування працездатності людини.
25. Медичне страхування об’єднує:
а) короткострокові види особового страхування;
б) середньострокові види особового страхування;
в) короткострокові та довгострокові види особового страхування;
г) усе правильно.
26. Обов’язковими видами страхування є:
а) страхування кредитів;
б) страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
в) страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
г) медичне страхування.
27. За якою підгалуззю особового страхування передбачена відповідальність у разі смерті застрахованого, постійної втрати застрахованим здоров’я та тимчасової непрацездатності?
а) медичне страхування;
б) страхування життя;
в) страхування від нещасних випадків;
г) страхування на випадок хвороби.
28. Для здійснення обов’язкового страхування порядок і правила проведення, форми типового договору, особливі умови ліцензування, розміри страхових сум та максимальні розміри страхових тарифів, встановлює:
а) Президент України;
б) Верховна Рада України;
в) Кабінет міністрів України;
г) Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України.
29. Страхування життя об’єднує:
а) короткострокові види особового страхування;
б) середньострокові види особового страхування;
в) довгострокові види особового страхування;
г) усе правильно.
30. При обов’язковому страхуванні у законодавчих актах передбачено:
а) перелік об’єктів, що підлягають страхуванню;
б) перелік страхових подій і максимальні страхові тарифи;
в) страхові суми та рівень страхового забезпечення;
в) усе правильно.

Тест № 13
1. На вірогідність настання яких страхових випадків впливають такі фактори, як стаж та вік водія, пора року та доби, колір транс¬портного засобу?
а) На протиправні дії третіх осіб або крадіжку транспортного засобу;
б) на настання дорожньо-транспортної пригоди.
в) на настання стихійних лих;
г) правильні а) і б) варіанти;
д) усі варіанти правильні.
2. На вірогідність настання яких страхових випадків впливають такі фактори, як марка транспортного засобу та термін його експлу¬атації, наявність протиугонних пристроїв, місце зберігання транс¬портного засобу?
а) На настання стихійних лих;
б) на протиправні дії третіх осіб;
в) на настання дорожньо-транспортної пригоди;
г) на розмір втрати товарної вартості;
д) усі варіанти правильні.
3. Що є об'єктом страхування наземного транспорту?
а) Водій та пасажири цього застрахованого транспортного засобу;
б) цивільна відповідальність власника цього застрахованого транс¬портного засобу;
в) видатки, що є наслідками дорожньо-транспортної пригоди, а са¬ме: штраф, оплата орендованого автомобіля, проживання в готелі, втра¬та прибутку, моральні збитки, видатки на відрядження тощо;
г) немає правильної відповіді;
д) правильні варіанти а) і б).
4. Втрата товарної вартості — це:
а) окремий об'єкт страхування при страхуванні транспортного засобу;
б) окремий ризик при страхуванні транспортного засобу;
в) умовна величина зниження дійсної вартості відновленого після пошкодження транспортного засобу при визначенні розміру матеріаль¬ного збитку;
г) погіршення зовнішнього вигляду автомобіля внаслідок страхово¬го випадку;
д) усі варіанти правильні.
5. Що найбільшим чином впливає на розмір страхового тарифу при страхуванні транспортного засобу від крадіжки?
а) Наявність протиугінних пристроїв;
б) марка транспортного засобу;
в) місце зберігання;
г) майже 100 %-на збитковість страхової суми;
д) усі варіанти правильні.
6. Принципи андерайтингу в автострахуванні враховують:
а) вартість та клас автомобіля;
б) потужність та обсяг двигуна автомобіля;
в) вік, стать та водійський стаж водія;
г) усе правильно.
7. Фактори ризику, які враховуються при страхуванні автотранспорту такі:
а) технічні характеристики транспортного засобу;
б) індивідуальні характеристики користувача транспортного засобу;
в) цілі користування транспортним засобом;
г) усе правильно.
8. В якій формі проводиться страхування автотранспорту громадян?
а) у добровільній формі;
б) в обов’язковій формі;
в) а, б;
г) транспортні засоби – в обов’язковій формі, а додаткове обладнання до них – у добровільній.

Задача № 11
За договором квотного перестрахування перестраховик приймає на свою відповідальність 40% страхової суми по кожному договору страхування майна підприємств, але не більш 2,1 тис. грн. Цедент уклав договори страхування майна на 4,0, 5,0 та 6,0 тис. грн. Визначити власну участь цедента та перестраховика у покритті ризиків.

Задача № 13
Визначити величину резерву незароблених премій і суму зароблених премій на 31 березня, 30 червня, 30 вересня, 31 грудня, якщо страхова компанія у звітному році отримала такі суми страхових премій:
– у 1 кварталі – 84210 грн.;
– у 2 кварталі – 54350 грн.;
– у 3 кварталі – 45010 грн.;
– у 4 кварталі – 51270 грн.

Література
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.