Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

ЄУФІМБ, варіант №47, Страхування, №2295


Контрольна робота
K-9294

1. Особливості страхування в сільському господарстві
2. Тест № 14
1. Хто може бути страхувальником при страхуванні вантажів?
а) Власник вантажу;
б) відправник, одержувач вантажу;
в) відправник, одержувач, перевізник;
г) перевізник;
д)експедитор.
2. Які з наведених умов страхування вантажів застосовуються ча¬стіше і мають найширше страхове покриття?
а) «З відповідальністю за часткову аварію»;
б) «з відповідальністю за всі ризики»;
в) «франко – завод»;
г) «без відповідальності за пошкодження, крім випадків загибелі»;
д) «поставка до кордону».
3. Які з умов застережень є відмінними для застережень типу «А» «В», «С»?
а) 4 – 19;
б) 8 – 19;
в) 1 – 7;
г) 3 – 8;
д) 12 – 19.
4. Які з наведених вантажів є небажаними ризиками для страхови¬ка при транспортуванні залізницею?
а) Автомобілі, мотоцикли;
б) ліс, сировина;
в) комп'ютери, аудіо- та відеотехніка;
г) трактори, устаткування.
5. Середнє значення тарифних ставок при автомобільних переве¬зеннях вантажів становить:
а) 10 % від вартості вантажу;
б) 0,4 % від вартості вантажу;
в) 0,7 – 6,5 % від вартості вантажу;
г) 0,8 % від вартості вантажу;
д) 2,5 – 5 % від вартості вантажу.
6. Страхування вантажів за способом транспортування класифікуються на:
а) страхування експортних вантажів, страхування імпортних вантажів, страхування внутрішніх перевезень, страхування транзитних перевезень;
б) наземне страхування вантажів, страхування вантажів при перевезенні повітряним транспортом, страхування вантажів з перевезення внутрішніми водними шляхами, комбіноване страхування, страхування поштових відправлень;
в) страхування генеральних вантажів, страхування наливних, насипних, навальних вантажів, страхування сільськогосподарських та інших тварин, страхування дорогоцінних металів, банківських банкнот, монет;
г) комбіноване страхування, страхування наливних, насипних, навальних вантажів, страхування сільськогосподарських та інших тварин.
7. Карго страхування передбачає покриття вантажу:
а) тільки на час його пересування;
б) на час його доставки до місця відправлення;
в) на час його доставки до місця відправлення та навантаження;
г) усе правильно.
8. Наявність страхового випадку при транспортуванні вантажів морським судном підтверджується:
а) морським протестом;
б) випискою з судового журналу;
в) актами, що свідчать про причини страхового випадку;
г) усе правильно.
9. Фрахт – це:
а) відшкодування збитків за частковою аварією;
б) навмисний збиток, завданий судну або вантажу, що пов’язаний з їх відшкодуванням;
в) угода при страхуванні вантажів на певний термін;
г) плата за перевезення судном вантажу і пасажирів.

3. Тест № 20
1. Стійкість страхових операцій будь-якої страхової компанії залежить від:
а) співвідношення між капіталами;
б) надходження страхових премій;
в) максимум відповідальності, що приймає на себе страховик;
г) усе правильно.
2. Вільні резерви страховика створюються за рахунок:
а) статутного капіталу;
б) нерозподіленого прибутку;
в) додаткового капіталу;
г) резервного капіталу.
3. Який орган державного регулювання страхового бізнесу може змінювати структуру гарантійного фонду:
а) Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України;
б) Кабінет Міністрів України;
в) Міністерство фінансів;
г) Ліга страхових організацій України.
4. Вільні резерви – це частка:
а) власних коштів страховика;
б) залучених коштів страховика;
в) страхових резервів;
г) технічних резервів.
5. Платоспроможність – це здатність страховика:
а) у максимальному обсязі задовольняти вимоги страхувальників при настанні страхових випадків;
б) своєчасно виконувати грошові зобов’язання, які обумовлені законом або договором, перед страхувальниками;
в) отримувати від перестраховиків обумовлені суми, які передані їм у перестрахування;
г) усе правильно.
6. До економічного способу забезпечення фінансової надійності відноситься:
а) правильний розрахунок страхових тарифів;
б) правильне розміщення страхових резервів;
в) збалансованість страхового портфеля;
г) перестрахувальні операції.
7. Фонди страхових гарантій створюються:
а) страховиками;
б) страхувальниками;
в) страховими посередниками;
г) страховими брокерами.
8. Платоспроможність залежить від:
а) розміру ресурсів страховика;
б) розміру зобов’язань, які бере на себе страховик;
в) наявності сплаченого статутного фонду;
г) усе правильно.
9. Фактичний запас платоспроможності – це:
а) нетто-активи;
б) брутто-активи;
в) навантаження;
г) ліквідність страховика.
10. Платоспроможність страховиків є головною ознакою їх:
а) ліквідності;
б) можливості подальшого функціонування на страховому ринку;
в) фінансової стійкості;
г) стабільності.
11. Який рівень запасу платоспроможності повинен підтримуватися страховиками відповідно до обсягів страхової діяльності:
а) фактичний;
б) нормативний;
в) розрахунковий;
г) усе правильно.
12. На будь-яку дату фактичний запас платоспроможності страховика повинен:
а) дорівнювати розрахунковому запасу платоспроможності;
б) дорівнювати нормативному запасу платоспроможності;
в) перевищувати розрахунковий нормативний запас платоспроможності;
г) на 10% перевищувати розрахунковий нормативний запас платоспроможності.
13. Фактичний запас платоспроможності (нетто-активи) страховика визначається вирахуванням із вартості майна:
а) суми нематеріальних активів;
б) загальної суми зобов’язань;
в) страхових зобов’язань;
г) усе правильно.
14. Нормативний запас платоспроможності страховика, який здійснює види страхування інші, ніж страхування життя, на будь-яку дату підраховується:
а) шляхом множення суми страхових премій за попередні 12 місяців на 0,26;
б) шляхом множення суми перестрахувальних премій за попередні 12 місяців на 0,26;
в) шляхом множення суми страхових виплат за попередні 12 місяців на 0,26;
г) шляхом множення суми перестрахових виплат за попередні 12 місяців на 0,26.
15. Виділяють такі гарантії платоспроможності:
а) дотримання нормативних співвідношень між активами та прийнятими страховими зобов’язаннями;
б) перестрахування ризиків виконання відповідних зобов’язань, що перевищують можливості їх виконання страховиком за рахунок власних коштів і страхових резервів;
в) розміщення страхових резервів страховиками на умовах безпечності, ліквідності, прибутковості та диверсифікованості;
г) усе правильно.
16. Нормативний запас платоспроможності страховика, який здійснює види страхування, інші, ніж страхування життя, на будь-яку дату підраховується:
а) шляхом множення суми страхових премій за попередні 12 місяців на 0,18;
б) шляхом множення суми перестрахувальних премій за попередні 12 місяців на 0,18;
в) шляхом множення суми страхових виплат за попередні 12 місяців на 0,18;
г) шляхом множення суми перестрахових виплат за попередні 12 місяців на 0,18.
17. Умови платоспроможності, яких повинні дотримуватися страховики, такі:
а) наявність сплаченого статутного фонду та наявність гарантійного фонду страховика;
б) створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат страхових сум і страхових відшкодувань;
в) перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності;
г) усе правильно.
18. Централізовані страхові резервні фонди можуть утворювати страховики для забезпечення виконання своїх зобов’язань щодо:
а) страхування життя;
б) окремих видів обов’язкового страхування;
в) окремих видів добровільного страхування;
г) страхування відповідальності.
19. Якщо страхова сума за окремим об’єктом страхування перевищує 10% суми ..., то страховик зобов’язаний укласти договір перестрахування:
а) сплаченого статутного фонду;
б) сформованих вільних резервів;
в) сформованих страхових резервів;
г) усе правильно.

4. Задача № 7
У торгівельному підприємстві споживчої кооперації 20 червня відбулася пожежа, в результаті якої врятовано було товарів на суму 5100 тис. грн. При цьому на 1 червня на підприємстві знаходилося товарів на суму 89540 тис. грн., а протягом 1-20 червня надійшло ще товарів на суму 7490 тис. грн. Сума зданої та незданої виручки в банк складає відповідно 5020 тис. грн. та 4 тис. грн. Визначити суму страхового відшкодування, якщо природний убуток 4,5 тис. грн., витрати обігу – 8%, торгівельна надбавка – 25%, витрати по рятуванню та приведенню майна в належний стан – 6 тис. грн., страхова сума складає 70% від фактичної вартості товарів на момент укладання договору страхування.

5. Задача № 8
Позичальнику виданий кредит у сумі 3000 тис. грн. строком на два роки. При цьому кредит погашається позичальником в установлені договором терміни. Відповідно договору, перше погашення в сумі 1000 тис. грн. передбачено через 11 місяців, друге погашення в сумі 200 тис. грн. - через наступні 2 місяця, третє погашення в сумі 500 тис. грн. - через наступні 4 місяці, четверте погашення в сумі 500 тис. грн. - через наступні 3 місяці. Межа відповідальності страховика -70%. Тарифна ставка - 5,5%. Скласти довідку-розрахунок страхових платежів за добровільним страхуванням відповідальності позичальників за непогашення кредиту.

Література
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.