Меню сайту

Нові користувачі
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Срібна Любов Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Організація бухгалтерського обліку готової продукції підприємства ТОВ „Оберіг”


Дипломна
K-13794

ЗМІСТ

ВСТУП ....................................................................................................................4

Розділ I. Готова продукція підприємства як економічна категорія............7
1.1. Економічна сутність готової продукції, її склад та оцінка...........................7
1.2. Огляд нормативної і спеціальної літератури...............................................18
1.3. Характеристика структури фінансово – господарської
діяльності підприємства ТОВ „Оберіг”.......................................................22

Розділ II. Організація бухгалтерського обліку готової продукції підприємства...................................................................................................28
2.1. Організація первинного обліку готової продукції підприємства..............28
2.2. Організація синтетичного та аналітичного обліку виробництва
та реалізації готової продукції на підприємстві на ТОВ „Оберіг”...........35
2.3. Організація обліку готової продукції в мережі комп’ютерної системи „1С: Бухгалтерія 7.7” ......................................................................................45
2.4. Шляхи вдосконалення організації обліку готової продукції.....................53

Розділ III. Аналіз готової продукції продукції за економічними елементами ТОВ „Оберіг”.................................................................................60
3.1. Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу виробництва та реалізації готової продукції..............................................................................60
3.2. Аналіз структури і складу елементів витрат в собівартості готової
продукції ...........................................................................................................63
3.3. Факторний аналіз матеріальних витрат на виробництво
готової продукції..............................................................................................67
3.4. Виявлення резервів поліпшення показників собівартості
готової продукції..............................................................................................71

Розділ IV. Аудит як форма контролю обліку готової продукції.................80
4.1. Організаційні і методологічні аспекти аудиторської діяльності...............80
4.2. Мета, завдання та предметна область аудиторського дослідження
готової продукції..............................................................................................89
4.3. Методика і техніка перевірки обліку готової продукції
на підприємстві.................................................................................................93

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ..........................................................................103

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...............................................108

ДОДАТКИ

ВСТУП

Розвиток України на сучасному етапі характеризується становленням ринкової економіки, її інтеграції у системі міжнародних економічних відносин, виникнення акціонерних компаній, товариств, різних фондів. До розвитку економіки залучаються зовнішні і внутрішні інвестиції, кредити, проводяться емісії цінних пеперів, іде роздержавлення власності та приватизація майна, тому управління підприємством потребує систематичної інформації про здійснювані господарські процеси, їх характер і об’єм, про наявність матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, їх використанні, власному капіталі, зобов’язаннях і фінансових результатах діяльності. Основним джерелом такої інформації є дані бухгалтерського обліку, оскільки саме на підставі бухгалтерської звітності приймаються відповідальні рішення фінансовими керівниками. Це встановлено Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 року № XIV, який набрав чинності 1 січня 2000 року [1].
Цей Закон чітко визначив, що метою ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності є надання користувачам необхідної для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.
Починаючи з 2000 року були введені у дію Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, які регламентують питання методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності і які були розроблені на основі чинних міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
Стан виробництва характеризується його ефективністю, технологічними параметрами, ступенем використання досягнень науково-технічного прогресу, місцем і роллю працівника у виробничих процесах. Обмеження ресурсів і досягнення планової ефективності потребують постійного зіставлення витрат і отриманих результатів. Ця проблема посилюється під впливом інфляції, коли дані про виробничі витрати необхідно повсякденно звіряти з даними майбутніх витрат, що належать значною мірою від впливу зовнішнього середовища. Крім того, адміністрація з метою управління витратами і доходами спостерігає за ефективністю управління, за отриманими результатами від виробництва кожного виду продукту. Саме на базі вирішення проблем зниження витрат виробництва можуть бути успішно вирішенні питання завоювання ринків збуту, забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції, підвищення рівня фінансової стабільності та фінансової незалежності підприємств. Адже чим менші витрати на виробництво, тим більший фінансовий результат підприємства.
Отже, проблема складу витрат виробництва, які є складовою частиною собівартості готової продукції є досить актуальною. Основну ж частину собівартості продукції складають витрати за економічними елементами, тобто матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація та інші витрати. Тобто найдоцільнішим буде присвятити роботу дослідженню цих витрат, відображенню їх в обліку, аудиті та аналізі.
Отже мета цієї роботи полягає в дослідженні основних методичних принципів і організаційних основ обліку, аудиту та аналізу готової продукції на підприємстві.
Для досягнення даної мети в роботі поставлені і вирішені наступні завдання:
• вивчення теоретичних основ калькулювання собівартості готової продукції та її реалізації;
• дослідження методологічних основ обліку готової продукції;
• проведення аналізу виробництва гової продукції;
• дослідження методів аудиту собівартості та реалізації готової продукції.
Об’єктом дослідження є сукупність господарських операцій, пов’язаних із формуванням та реалізацією ТОВ „Оберіг” м. Києва в умовах інфляції і ризику.
Предметом виступають теретичні і практичні питання бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту собівартості та реалізації готової продукції, які виникають в процесі господарської діяльності підприємства.
У процесі дослідження вивчені праці вітчизняних і зарубіжних вчених економістів: Голов С. Ф,, Бутинця Ф.Ф., Агеєвої О.А., Карпової Г. А., Бургонової Г.М., Каморджанової І.О., національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші інструктивні вказівки і рекомендації Міністерства фінансів України, облікові дані підприємства.
У зазначених матеріалах недостатньо вивчені галузеві особливості обліку та аналізу собівартості готової продукції. Все вище назване обумовило вибір даної теми дипломної роботи.
Структура і обсяг роботи. Дипломна робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновку, списку використаних джерел і додатків.
У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, наведено мету, завдання, об’єкт дослідження.
В першому розділі проведено розробку і обґрунтування системи економічних складових собівартості продукції. В другому розділі висвітлено методологічні засади ведення обліку готової продукції, зокрема на ТОВ „Оберіг”. В третьому розділі проведено аналіз структури, динаміки готової продукції та вказано на шляхи ефективності її формування. В четвертому розділі розкрито засади проведення аудиту собівартості та реалізації готової продукції.

ДО РОБОТИ ДОДАЄТЬСЯ РЕЦЕНЗІЯ, ВІДГУК, ДОПОВІДЬ, РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ
Ціна

450

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.