Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Пирог Александр Викторович

Рейтинг: 10
O. Norbert.

Рейтинг: 16
Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Методика викладання процесу виготовлення шафи купе на уроці трудового навчання


Курсова
K-10256

Зміст
Вступ.
Розділ 1. Зміст і планування навчального процесу.
1.1. Аналіз навчальної програми.
1.2. Планування навчального процесу.
Розділ 2. Проектування виробу.
2.1 Організаційно-підготовчий етап проектування виробу.
2.2. Конструкторський етап проектування.
2.3. Технологічний етап проектування.
2.4. Заключний етап проектування.
Розділ 3. Організація та методика проведення занять.
3.1. Розробка методики проведення занять.
3.2. Аналіз навчально-матеріальної бази.
Висновки.
Список використаних джерел.
Додатки .
Висновки
Отже, в цій курсовій роботі я з’ясував наступне:
Оскільки виготовлення шафи-купе надзвичайно трудомісткий процес для учнів старших класів, на вивчення цього процесу в шкільній майстерні потрібно, на мою думку виділити 6 годин. Причому, зважаючи на зміни в навчальних програмах, і те, що на трудове навчання в 9 класі відводиться 2 години на тиждень, на мою думку, слід якомога економніше витрачати час.
Систематична участь учнів у колективних тру¬дових процесах створює основу для виховання та¬ких важливих для сучасної людини якостей, як ко-мунікативність, взаємодопомога, підприємливість, сприймання здорового духу суперництва.
Зміст теоретичного навчання передбачає озна¬йомлення учнів з основами деревообробного ви¬робництва, матеріалознавства, технології оброб¬ки деревини, народних художніх промислів, оздо¬блення виробів, екологічних і правових знань, су¬часних технологій обробки й оформлення виробів з деревини тощо.
В процесі практичного навчання учні вивчають правила безпечної праці, ознайомлюються з державними стандартами, технологічною документа¬цією, інструментами, механізмами, пристроями, матеріалами, які застосовуються в деревообробній промисловості.
Вчитель повинен чітко спланувати організацію проектної діяльності і починати потрібно з складання тематичного планування, що забезпечує і вивчення відповідних технологій, і виконання проектних робіт. Перший етап — організацій¬но-підготовчий, під час якого учні мають вибрати і поставиш перед собою проблему, усвідо¬мити та визначиш значення май¬бутнього виробу як для учня са¬мого, так і для суспільства в ці¬лому. На даному етапі школярі формують та пропонують різно¬манітні варіанти й параметри конструкцій, усвідомлюють та обговорюють оптимальний варі¬ант запропонованої конструкції. Усвідомлюють значимість і не¬обхідність даної конструкції д самих себе та суспільства, н кон-курентоспроможність на ринку
Під час організаційно-підго¬товчого та конструкторського етапів учні узагальнюють вивче¬ний матеріал, включаючи його в загальну систему своїх знань і вмінь.
На технологічному етапі учень виконує технологічні операції, корегує свою діяльність, здій¬снює самоконтроль і самооцін¬ку своєї роботи. Мета цього ета¬пу — якісне і правильне вико¬нання трудових операцій. Предмет діяльності — створю¬ваний матеріальний продукт. За¬соби — інструменти й обладнан¬ня, які застосовує учень під час навчання - набуття умінь і навиків щодо виконання технологій операцій.
На заключному етапі акцентую увагу дітей на різниці отриманого та попередньо запланованого про¬екту виробу. На перших етапах навчання проектуванню доціль¬но дозволяти учням вносити ко¬рективи до вже готового виробу. Необхідною умовою є проведен¬ня захисту проекту (самооцінка та колективна оцінка результа¬тів). Презентацію проектів про¬воджу у вигляді показу моделей.
Отже, на кожному етапі ви¬конання проектного завдання наша задача працювати творчо, шукати способи організації ін-дивідуальної, парної або групо¬вої самостійної навчально-тру¬дової діяльності з урахуванням знань, здібностей та індивіду¬альних особливостей школярів. Учні виконують відповідну си¬стему послідовних дій щодо пев¬ного проекту і завдання вчите¬ля полягає в тому, щоб допомог¬ти скласти план роботи, дібрати проекти, підтримати кожного уч¬ня у вирішенні певної пробле¬ми, зокрема у виборі раціональ¬ної ідеї, оптимального варіанта і технології обробки об'єкта. Са¬ме під час проектування в учнів розвиваються самостійність у по¬шуку проблеми, усвідомлення проблемної"сфери, вироблення ідей та варіантів, вибір оптималь¬ного варіанте та обґрунтування проекту, аналіз майбутньої дія-льності, прогнозування майбут¬ніх результатів, розробка кон¬структорсько-технологічної до¬кументації, складання ескізу, добір матеріалів, вибір інстру-ментів, обладнання, технології обробки деталей, їх з'єднання, організація робочого місця.
Ціна

50 грн.

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.