Меню сайту

Нові користувачі
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4
Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Конституційні гарантії прав і свобод


Курсова
K-788

План
Вступ
І. Загальна характеристика конституційних гарантій прав і свобод людини і громадянина.
1.1. Поняття конституційних гарантій прав і свобод людини і громадянина.
1.2. Становлення і розвиток гарантій прав і свобод особи в конституційних актах України.
Висновок до Розділу І
ІІ. Система конституційних гарантій прав і свобод людини і громадянина в Україні.
2.1. Загальні гарантії конституційних прав і свобод людини і громадянина.
2.2. Юридичні гарантії конституційних прав і свобод людини і громадянина.
Висновок до розділу ІІ
ІІІ. Міжнародні стандарти у галузі прав і свобод особи – основна гарантія їх забезпечення.
Висновок до Розділу ІІІ
Висновок
Список використаної літератури

Висновок
В кінці нашої роботи ми б хотіли акцентувати увагу на необхідності оновлення Конституції України, що нині визнається більшістю дер¬жавних і громадських діячів, політологів та юристів. Щоправда, при цьому декотрі з них не поширюють це визнання на кон¬ституційне регулювання проблематики прав, свобод і обов'язків людини та гро¬мадянина, стверджуючи, що воно в основному відповідає міжнарод¬ним стандартам, тому не потребує змін.
Проте погодитися з такими твер¬дженнями навряд чи можливо. Адже, як вказували ми у ІІІ розділі нашого дослідження, стан дотримання в Україні осно¬воположних прав людини та конститу¬ційних прав громадянина, особливо прав економічних і соціальних, за виснов¬ками міжнародних організацій не є задовіль¬ним. Тому, обговорюючи шляхи поліп¬шення такого стану, не можна заперечу¬вати, що одним з них може бути й удос¬коналення саме конституційних засобів забезпечення прав і свобод людини та громадянина.
Підтримуємо погляди юристів-теоретиків, які пропонують розширити саму назву розділу II Конституції України та¬ким чином: «Права, свободи й обов'язки людини і громадянина їх гарантії» та закріпити у Конституції принципово важливого положення про неприпустимість зловживання правами і свободами.
Що стосується напрямків вдосконалення, то по-перше, варто погодитися з тим, що слід зазначити гарантії у тих статтях Конститу¬ції, де взагалі про них поки що не зга¬дуються. Ідеться, скажімо, про вказівку на позитивні обов'язки держави стосовно забезпечення здійснення тих чи інших прав. Так, ст. 48, де закріплено право людини на гідний життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, належало би доповни¬ти частиною, в якій вказувалися на ті заходи, які зобов’язана здійснювати дер¬жава для забез¬печення цього права, зокрема, наприклад через закріплення у статті положення: «… шляхом встановлення мінімального розміру заробітної плати, пенсії чи допомоги, не нижчого від про¬житкового мінімуму, визначеного зако¬ном».
По-друге, видається необхідним роз¬ширити коло суб’єктів, конституційно зобов'язаних забезпечувати права і сво¬боди. Так, підтримуємо думку П. Рабіновича, який ч.3 ст.8 пропонує виклас¬ти у такій редакції: «Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернен¬ня до суду, інших органів державної вла¬ди, органів місцевого самоврядування для захисту конституційних прав і свобод безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.» Такого ж харак¬теру зміни пропонується внести до ч.5 ст.22, ч. 1 ст.24, ч.4 ст.27, ч.і ст.49, 4.2 ст.59.
По-четверте, слід збільшити перелік видів тих юридичних актів, необхідною умовою законності яких є їх відповід¬ність не тільки закону, але й основопо¬ложним правам людини.
По-п’яте, вкрай необхідним є включення до Конституції по¬ложення про принцип законності, яке у нинішньому конституційному тексті взагалі відсутнє. Адже будучи однією з фундаментальних засад державно-юри¬дичного регулювання суспільних відно¬син, цей принцип - у разі його неу¬хильної реалізації - становить одну з найефективніших гарантій прав і сво¬бод. Так, ч.2 ст.8 Основного Закону ви¬дається підставним сформулювати так: «Конституція України, яка втілює осно¬воположні права, свободи й обов’язки лю¬дини, має найвищу юридичну силу і є основою конституційної законності. За¬кони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй».

Ціна

50

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.