Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10
Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16
Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

ВЧЕННЯ ПРО СЛІДИ ЗЛОЧИНУ В НАУЦІ КРИМІНАЛІСТИЦІ


Дипломна
K-1366

Актуальність теми дослідження. Вчення про сліди злочину є одним з центральних розділів криміналістичної техніки, що вивчає теоретичні основи і закономірності виникнення слідів, які відображають механізм вчинення злочи-ну, розробляє рекомендації щодо застосування методів і засобів, спрямованих на їх виявлення, фіксацію, вилучення та дослідження з метою з’ясування обста-вин, значимих для розслідування та попередження злочинних посягань. У кри-міналістичному розумінні цінність слідів зумовлена існуючою стійкою залеж-ністю між злочином та його відображенням, тобто сукупністю слідів – резуль-татів будь-якої матеріальної зміни первинної обстановки внаслідок вчинення злочину.
У системі доказів особливе місце належить речовим доказам, велику, а часом і вирішальне місце серед яких займають сліди. Сліди злочину у реальних просторових і часових вимірах відображають індивідуально визначені об’єкти речової обстановки розслідуваної події. Удосконалюючи існуючі та розробля-ючи інноваційні методи, способи і засоби виявлення, вилучення та дослідження слідів, вчені-криміналісти реалізують прогресивну політику у напрямку не ли-ше розвитку теоретичних основ науки криміналістики, але й у вирішенні ряду пов’язаних з використанням слідів практичних питань, що виникають у процесі розслідування злочинів. Саме в результаті розвитку криміналістичного вчення про сліди злочину, а також їх комплексного дослідження можливим є забезпе-чення вирішення завдань, пов’язаних з повним, об’єктивним та всебічним роз-слідуванням злочинів та їх попередженням. Значимість дослідження даної теми полягає у необхідності синтетичного аналізу теоретичного підґрунтя трасологі-чного вчення та дослідження рівня розвитку технічних засобів та методів робо-ти зі слідами злочину, необхідності подальшого наукового розроблення даних методик та засобів, впровадження їх у практичну діяльність.
Вченню про сліди злочину присвячена чимала кількість наукових публі-кацій. Зародження та розробка основних положень трасологічного вчення роз-почалося ще за часів Київської Русі. Найдавніші згадки про сліди злочину на теренах сучасної України зустрічаються в давньоруських історичних пам’ятках права. Зокрема, в Руській правді вперше звертається увага на використання слідів на досудовій стадії кримінального переслідування. Термін “трасологія” вперше було вжито М.І. Гергетом у заголовку одного з розділів бібліо-графічного покажчика, виданого в Мінську в 1936 р.
Криміналістичне вчення про сліди злочину пройшло в своєму розвитку декілька етапів. Необхідно сказати, що становлення криміналістики як само-стійної науки відбулось в кінці XIX століття. Вдосконалення криміналістичного вчення про сліди злочину в перші роки існування радянської влади значно зага-льмувалося. Концепції зарубіжних криміналістів підпадали під нищівну крити-ку і ревізію. Тим не менш радянські криміналісти накопичували емпіричний матеріал, вирішували задачі криміналістичної науки, використовували її реко-мендації в практиці розслідування різноманітних злочинних посягань. Узагаль-нення багатого емпіричного матеріалу стало основою для формування в 1940-60 рр. (другий етап) низки теорій та вчень в галузі трасології, які отримали ори-гінальне вирішення в працях Б.М. Комарінца, Б.І. Шевченка, С.М. Потаповим було закладено основи теорії ідентифікації та групової приналежності.
Третій етап, який розпочався в 1960-рр. можна охарактеризувати нарос-танням інтенсивності розвитку криміналістики загалом та вчення про сліди злочину зокрема, значний внесок у розвиток якого зробили такі радянські кри-міналісти даного періоду як Г.М. Александров, Т.М. Арсеньєв, Р.С. Бєлкін, А.І. Вінберг, Ю.П. Голдованський, Г.Л. Грановський, Б.Л. Зотов, Ю.Г. Корухов, Б.І. Шевченко та ін. Дослідження авторів насичені непересічним фактичним матеріалом, здійснено спробу узагальнення наукових концепцій попередніх пе-ріодів. Дослідниками радянської доби проведено колосальну роботу за напрям-ком розробки теоретичних основ криміналістичного слідознавства. Здійснено спробу визначення уніфікованого поняття слідів злочину, розроблено їх класи-фікацію на основі різних підстав та критеріїв. Визначені теоретичні засади дали поштовх щодо подальшої розробки практичних принципів, засобів та методів роботи з різними видами слідів злочину
Ціна

250

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.