Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 10
Анна Юрьевна

Рейтинг: 53.2
аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ НА ПРИКЛАДІ ТОВ НД ДАТЕКС


Магістерська
K-14384

НАПИСАНИЕ РАБОТЫ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ - 1200 ГРН.

Зміст

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ 6
1.1. Економічна сутність розрахунків з покупцями і замовниками 6
1.2. Огляд нормативної бази та критичний аналіз літературних джерел щодо обліку та аудиту розрахунків з покупцями і замовниками 13
1.3. Характеристика підприємства та аналіз його фінансового стану 18
РОЗДІЛ 2. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «НД ДАТЕКС» 33
2.1. Організація обліку розрахунків з покупцями і замовниками 33
2.2. Документування розрахунків з покупцями і замовниками в ТОВ «НД ДАТЕКС» 37
2.3. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з покупцями і замовниками на підприємстві 42
2.4. Вдосконалення організації та первинного обліку розрахунків з покупцями і замовниками 49
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ 53
3.1. Аналіз стану та структури розрахунків з покупцями і замовниками на підприємстві 53
3.2. Аналіз основних показників, що впливають на розрахунки з покупцями і замовниками в ТОВ «НД ДАТЕКС» 59

3.3. Виявлення резервів на основі аналізу розрахунків з покупцями та замовниками на підприємстві 62
РОЗДІЛ 4. АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ В ТОВ «НД ДАТЕКС» 70
4.1. Організація проведення аудиту розрахунків з покупцями і замовниками на підприємстві 70
4.2. Методика проведення аудиту розрахунків з покупцями і замовниками 82

4.3. Оформлення та реалізація результатів аудиту розрахунків з покупцями і замовниками в ТОВ «НД ДАТЕКС» 94
ВИСНОВКИ 99
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 103
ДОДАТКИ 109

ВСТУП

Актуальність теми. Сформована система ринкових взаємовідносин в Україні зумовлює необхідність реформування української промисловості. Перехід від падіння до зростання українського виробництва потребує вироблення стратегії післякризового розвитку промисловості, спрямованої на забезпечення глибоких якісних зрушень у системі економічних відносин. Серед пріоритетних напрямків даної стратегії - фінансове оздоровлення підприємств, і, насамперед, подолання затяжної і глибокої кризи, зокрема неплатежів. Фінансова незалежність та участь господарюючих суб'єктів у економічних відносинах зумовлюють необхідність безперервного забезпечення виробничого циклу оборотними засобами. Розвиток принципово нового підходу до проблем платіжно-розрахункових відносин між суб'єктами ринку зумовлює необхідність досліджувати похідну уповільнення даних відносин – дебіторську заборгованість.
Ринкові відносини вимагають перегляду системи бухгалтерського обліку, одним із центральних елементів якої є облік взаєморозрахунків суб’єктів господарювання. На сьогодні одним з найбільш складних і суперечливих питань українського обліку є облік розрахунків з покупцями і замовниками, що пов’язано з існуванням проблеми неплатежів.
Суб’єкти господарювання на перший план висувають вирішення власних проблем, замість виконання фінансових зобов’язань по платежах перед партнерами. Відсутність майнової відповідальності за невиконання власних договірних зобов’язань дає їм змогу ухилятись від взаєморозрахунків з партнерами.
Для прийняття зацікавленими особами адекватних та вчасних рішень щодо існуючої політики управління в процесі антикризового регулювання фінансово-господарського стану істотне значення мають актуальність і якість інформації про стан розрахунків з покупцями і замовниками, що формується на базі даних бухгалтерського обліку конкретних суб'єктів господарювання. Однак форма бухгалтерського обліку з покупцями і замовниками, яку рекомендували нормативно, не враховує специфіки даного активу. Крім цього, облікові регістри, що є рекомендовані для використання, не передбачають накопичення інформації про розрахунки з покупцями і замовниками різного рівня деталізації і узагальнення. Це зумовлює неможливість отримання інформації покупців і замовників в обсязі і вигляді, достатньому для проведення аналізу розрахунків з метою прогнозування ймовірності настання платіжної кризи суб'єктів господарювання, складання рекомендацій щодо її попередження;
Вирішення вищенаведеної складної проблеми багато в чому залежить від вдосконалення бухгалтерського обліку розрахунків. З багатьох об’єктивних причин науковці не могли передбачити тих факторів, які сьогодні впливають на розвиток економіки і бухгалтерського обліку в Україні. Сучасні умови господарювання вимагають вирішення цілого ряду нерозв’язаних облікових проблем. Реформаторські зрушення в економіко-політичній системі України потребу¬ють нових підходів до регулювання суспільно-економічних відносин і зокрема сфери бухгалтерського обліку.
Однак практика свідчить, що більшість з них розглядають цей принцип як декларативний та не приводять його до реалізації.
Дослідженню цих проблем присвячені роботи вітчизняних та зарубіжних вче¬них, зокрема, таких як Р.А.Алборов, Ф.Ф.Бутинець, С.Ф.Голов, О.М.Головащенко, Н.М.Малюга, В. В. Сопко, В. П. Завгородній, Ю.Д.Чацкіс, В.О.Шевчук та інші.
Необхідність теоретичного обґрунтування і розробки практичних рекомендацій щодо обліку розрахунків підприємств з покупцями і замовниками обумовили вибір теми дослідження та її актуальність.
Метою роботи є вивчення реального стану та вдосконалення методології обліку та контролю розрахунків з покупцями і замовниками ТОВ «НД ДАТЕКС».
Для досягнення поставленої мети в роботі обґрунтовано необхідність вирішення таких задач:
- дослідити економічну сутність розрахунків з покупцями і замовниками в сучасних умовах господарювання;
- провести огляд нормативної бази та критичний аналіз літературних джерел щодо обліку та аудиту розрахунків з покупцями і замовниками
- надати характеристику підприємства та проаналізувати його фінансового стану;
- проаналізувати методику обліку розрахунків з покупцями і замовниками на прикладі підприємства;
- проаналізувати стан розрахунків з покупцями і замовниками на підприємстві;
- дослідити методику аудиту розрахунків з покупцями і замовниками на прикладі підприємства.
Об’єктом дослідження є процеси розрахунків підприємств за умов платіжної кризи, що склалися на базовому підприємстві.
Предметом дослідження є організація та методологія обліку та контролю розрахунків з покупцями і замовниками ТОВ «НД ДАТЕКС».
Методи дослідження. Теоретичною основою проведених у роботі досліджень стали методологія і загальнонаукові принципи проведення комплексних досліджень. Нормативні і законодавчі документи, що стосуються економічної політики, вдосконалення господарського механізму та управління підприємством, забезпечили правове поле дослідження. При виконанні роботи використані матеріали, що містяться в працях вчених у галузі теорії і практики бухгалтерського обліку, контролю та аналізу. У процесі дослідження використовувались методи індукції та дедукції, групування, порівняння, аналізу.
Робота складається із вступу, трьох розділів і висновку, що викладено на --- сторінках друкованого тексту. Матеріали роботи містить --- рисунків, --- таблиць. Список використаних джерел із -- найменування подано на -- сторінках і ---- додатків на ---- сторінках.
Ціна

300

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.