Меню сайту

Нові користувачі
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік, аналіз та аудит власного капіталу підприємства на прикладі Групи компаній Воля


Магістерська
K-14388

НАПИСАНИЕ РАБОТЫ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ - 1200 ГРН.

Зміст

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЯК ОБ′ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ 7
1.1. Роль та значення власного капіталу в кругообороті капіталу підприємства 7
1.2. Критичний огляд спеціальної літератури з проблем обліку, аналізу та аудиту власного капіталу 13
1.3. Класифікація та групування власного капіталу в обліку і звітності 20
1.4. Методи оцінки власного капіталу і їх використання в обліку 24
РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ І ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 28
2.1. Законодавчо-нормативне забезпечення бухгалтерського обліку власного капіталу 28
2.2. Методологія бухгалтерського обліку і звітності власного капіталу 33
2.3. Організація бухгалтерського обліку і звітності власного капіталу 39
2.4. Гармонізація та стандартизація обліку і звітності власного капіталу як основний напрям удосконалення 57
РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ОБСЯГІВ І ДИНАМІКИ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 64
3.1. Методи економічного аналізу власного капіталу 64
3.2. Багатофакторний економічний аналіз обсягів і динаміки власного
капіталу 70
3.3. Використання результатів економічного аналізу власного капіталу в управлінні ефективністю підприємства 70
РОЗДІЛ 4. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА НАПРЯМИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ 79
4.1. Методи та процедури здійснення аудиту власного капіталу 79
4.2. Шляхи удосконалення аудиту власного капіталу 92
4.3. Методи і моделі прийняття рішень на основі аудиту власного капіталу 92
ВИСНОВКИ 102
ЛІТЕРАТУРА 108
ДОДАТКИ 116

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. В період ринкової економіки та в умовах проведення тотальних реформ великого значення набувають питання висвітлення відносин власності в процесі реформування. Одним з основних джерел, де збирається та систематизується відповідна інформація, є бухгалтерський облік. Він має відобразити процес перерозподілу власності, обсяг прав власників підприємства, розподіл наслідків його діяльності, особливості відносин власності.
Великий спектр організаційно-правових форм підприємств, де спостерігаються відмінності у відносинах власності, регулюванні майнових питань, зумовлює особливості обліку власного капіталу та відображення цієї інформації у фінансовій звітності. Розкриття цих особливостей та методичне забезпечення обліку власного капіталу в підприємствах, сприятиме підвищенню повноти та достовірності інформації про їх фінансово-майновий стан у фінансовій звітності, що дозволить користувачам звітності приймати обгрунтовані та виважені управлінські рішення щодо взаємовідносин з іншими суб’єктами господарювання. Облікове забезпечення трансформації майнових відносин, організація та методика обліку власного капіталу на сучасному етапі і в майбутньому мають виняткове значення.
Дослідження теоретичних положень і діючої практики бухгалтерського обліку власного капіталу дозволило виявити неузгодженість ряду проблем, а саме: нормативного забезпечення формування статутного капіталу на етапі створення акціонерних товариств, неоднозначність щодо джерел формування резервного капіталу та його використання, особливостей використання додаткового капіталу, організації обліку нерозподіленого прибутку й облікового відображення складових власного капіталу на рахунках бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності.
В розробку теоретичних і методичних проблем обліку та його побудови внесли вклад та розглядали в своїх роботах С.Ф.Голов, В. Костюченко («Облік операцій, пов’язаних з формуванням та змінами статутного фонду господарських товариств»), Н.О. Гура («Особливості обліку капіталу на підприємствах житлово-комунального господарства»), Сопко В.В. (Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів), «Власний капітал акціонерних товариств: особливості визначення та обліку»), Н. Подорванова («Облік власного капіталу в акціонерних товариствах»), Т.Г. Мельник («Облік та аудит діяльності бюджетних установ» - Облік власного капіталу бюджетної установи) та інші науковці.
Актуальність вказаної вище проблематики та необхідність вирішення зазначених питань і зумовили вибір теми роботи, мету, завдання та основні напрямки дослідження.
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обгрунтування та розробка шляхів вдосконалення обліку, аналізу та аудиту власного капіталу підприємств.
Для досягнення мети були поставлені такі основні задачі:
- визначити роль та значення власного капіталу в кругообороті капіталу підприємства;
- провести критичний огляд спеціальної літератури з проблем обліку, аналізу та аудиту власного капіталу;
- надати класифікація та групування власного капіталу в обліку і звітності;
- дослідити методи оцінки власного капіталу і їх використання в обліку; - проаналізувати законодавчо-нормативне забезпечення бухгалтерського обліку власного капіталу;
- дослідити методологію і організацію бухгалтерського обліку і звітності власного капіталу;
- довести, що гармонізація та стандартизація обліку і звітності власного капіталу є одним з основних напрямів удосконалення;
- розглянути методи економічного аналізу власного капіталу;
- провести багатофакторний економічний аналіз обсягів і динаміки власного капіталу;
- запропонувати шляхи використання результатів економічного аналізу власного капіталу в управлінні ефективністю підприємства;
- дослідити методи та процедури здійснення аудиту власного капіталу ;
- запропонувати шляхи удосконалення аудиту власного капіталу ;
-проаналізувати методи і моделі прийняття рішень на основі аудиту власного капіталу.
Предмет і об’єкт дослідження. Предметом проведеного дослідження є теоретичні, правові, методичні та прикладні питання обліку власного капіталу.
Об’єктом дослідження є Група компаній «Воля».
В процесі дослідження використовувалися роботи вчених з питань обліку, аналізу і аудиту операцій, пов’язаних з власним капіталом, законодавчі акти України, що регламентують питання бухгалтерського обліку та звітності підприємств, матеріали наукових конференцій і семінарів.
Інформаційною основою дослідження були матеріали первинного бухгалтерського обліку, річні та оперативні звіти Групи компаній «Воля», результати особистих спостережень автора, міжнародні та національні стандарти обліку та звітності, роботи вчених в галузі бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту.
В роботі використані такі загальнонаукові методи як аналіз, синтез, зіставлення, статистичних групувань. Із спеціальних методів досліджень в роботі використані абстрактно-логічний, монографічний, розрахунково-конструктивний, статистико-економічний.
Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження можуть бути використані для подальшого вдосконалення обліку процесів формування та функціонування власного капіталу. Практичне значення мають запропоновані методичні підходи до вдосконалення існуючого порядку обліку власного капіталу та особливостей його застосування на підприємствах різних організаційно-правових форм відповідно до законодавчих вимог та правового регулювання майнових відносин.
Робота складається із вступу, 4 розділів і висновку, що викладено на --- сторінках друкованого тексту. Матеріали роботи містять --- рисунків, --- таблиць. Список використаних джерел із -- найменування подано на -- сторінках і ---- додатків на ---- сторінках.
Ціна

300

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.