Меню сайту

Нові користувачі
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16
аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік, економічний аналіз та аудит кредиторської заборгованості на прикладі ТОВ Санікс


Магістерська
K-14377

Облік, економічний аналіз та аудит кредиторської заборгованості на прикладі ТОВ Санікс, 114 стор., додатки, доповідь, роздатковий матеріал

ЗМІСТ
ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ОБЛІКУ, ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 7
1.1. Економічна сутність кредиторської заборгованості 7
1.2. Економіко–правовий аналіз та склад нормативної бази з обліку кредиторської заборгованості 14
1.3. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства ТОВ „САНІКС” 28
РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 45
2.1. Документальне оформлення кредиторської заборгованості 45
2.2. Бухгалтерський та податковий облік кредиторської заборгованості на підприємстві 50
2.3. Звітність кредиторської заборгованості 63
2.4. Поточний контроль кредиторської заборгованості 70
2.5. Облік кредиторської заборгованості з використанняс сучасних інформаційних технологій 77
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ТА АУДИТ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 81
3.1. Система економічних показників, інформаційна база та методи економічного аналізу кредиторської заборгованості 81
3.2. Загальний аналіз кредиторської заборгованості 89

3.3. Шляхи зниження кредиторської заборгованості для ТОВ „Санікс” 93

3.4. Виявлення резервів та обґрунтування заходів щодо зниження кредиторської заборгованості 95

3.5. Аналіз кредиторської заборгованості з використанням сучасних інформаційних технологій 102
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 111
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 115
ДОДАТКИ 120

ВСТУП

Актуальність теми. Характерною особливістю сучасного розвитку економіки України є глибокі економічні перетворення в сфері виробництва на основі ринкових відносин. Ринкові відносини вимагають перегляду системи бухгалтерського обліку, одним із центральних елементів якої є облік взаєморозрахунків суб’єктів господарювання. На сьогодні одним з найбільш складних і суперечливих питань українського обліку є облік кредиторської заборгованості, що пов’язано з існуванням проблеми неплатежів.
Суб’єкти господарювання на перший план висувають вирішення власних проблем, замість виконання фінансових зобов’язань по платежах перед партнерами. Відсутність майнової відповідальності за невиконання власних договірних зобов’язань дає їм змогу ухилятись від взаєморозрахунків з партнерами. В поглиблення платіжної кризи вносить свою частку і неврегульованість бюджетної системи, що стосується несвоєчасної оплати державних зобов’язань, які здійснюються за рахунок бюджету.
Вирішення вищенаведеної складної проблеми багато в чому залежить від вдосконалення бухгалтерського обліку взаєморозрахунків. З багатьох об’єктивних причин науковці не могли передбачити тих факторів, які сьогодні впливають на розвиток економіки і бухгалтерського обліку в Україні. Сучасні умови господарювання вимагають вирішення цілого ряду нерозв’язаних облікових проблем. Зокрема, це є теоретичні і методичні аспекти класифікації та відображення заборгованості в системі рахунків бухгалтерського обліку; невизначеність обліку простроченої і безнадійної заборгованості та її рефінансування; аналіз заборгованості та автоматизація бухгалтерського обліку взаєморозрахунків.
Реформаторські зрушення в економіко-політичній системі України потребу¬ють нових підходів до регулювання суспільно-економічних відносин і зокрема сфери бухгалтерського обліку.
Однак практика свідчить, що більшість з них розглядають цей принцип як декларативний та не приводять його до реалізації. Одними з причин та¬кого становища є недостатня теоретична розробка питань оцінки заборгованості і недосконала методика відображення інформації про розрахунки в системі рахунків бухгалтерського обліку, суперечності між фінансовим та податковим обліком.
Дослідженню цих проблем присвячені роботи вітчизняних та зарубіжних вче¬них, зокрема, таких як Р.А.Алборов, П.С.Безрукіх, О.С.Бородкін, Ф.Ф.Бутинець, С.Ф.Голов, О.М.Головащенко, Р.Грачова, І.Губіна, В.А.Єрофєєва, А.А.Єфремова, В.М.Костюченко, Т.Н.Малькова, Н.М.Малюга, М.Ю.Медведєв, В.Моссаковський, В.В.Нарєжний, С.А.Ніколаєва, В.Ф.Палій, М.С.Пушкар, Б.Райан, Н.В.Рассулова, Я.В.Соколов, А.Твердомед, П.Хомін, Ю.Д.Чацкіс, В.О.Шевчук та інші.
Разом з тим, вивчення наукових праць та практика господарської діяльності свідчать про те, що деякі з теоретичних положень відносно трактування розрахун¬ків, заборгованості та зобов’язань є дискусійними, а ряд важливих аспектів їхньої організації, оцінки та методики обліку потребують удосконалення.
Необхідність теоретичного обґрунтування і розробки практичних рекомендацій щодо обліку заборгованості підприємств обумовили вибір теми дослідження та її актуальність.
Метою роботи є вивчення реального стану та вдосконалення методології обліку та контролю кредиторської заборгованості ТОВ „Санікс”.
Для досягнення поставленої мети в роботі обґрунтовано необхідність вирішення таких задач:
- дослідити економічну сутність та умови виникнення кредиторської заборгованості в сучасних умовах господарювання;
- визначити теоретичні і практичні аспекти існуючої методики бухгалтерського обліку заборгованості;
- проаналізувати стан кредиторської заборгованості підприємства;
- проаналізувати поточний контроль кредиторської заборгованості.
Об’єктом дослідження є процеси розрахунків підприємств за умов платіжної кризи, що склалися на базовому підприємстві.
Предметом дослідження є організація та методологія обліку та контролю кредиторської заборгованості ТОВ „Санікс”.
Методи дослідження. Теоретичною основою проведених у роботі досліджень стали методологія і загальнонаукові принципи проведення комплексних досліджень. Нормативні і законодавчі документи, що стосуються економічної політики, вдосконалення господарського механізму та управління підприємством, забезпечили правове поле дослідження. При виконанні роботи використані матеріали, що містяться в працях вчених у галузі теорії і практики бухгалтерського обліку, контролю та аналізу. У процесі дослідження використовувались методи індукції та дедукції, групування, порівняння, аналізу.
Робота складається із вступу, трьох розділів і висновку, що викладено на 114 сторінках друкованого тексту. Матеріали роботи містить 6 рисунків, 20 таблиць. Список використаних джерел із 55 найменування подано на 3 сторінках і 6 додатків на 18 сторінках.
Ціна

400

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.