Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10
ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
аватар
Чудак Ольга Вікторіна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Удосконалення обліку, аналіз і аудит готівкових розрахунків на прикладі ТОВ СК Бізнес (+ звіти по практиці)


Магістерська
K-14392

ДОДАТКИ, ДОПОВІДЬ, РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ, РЕЦЕНЗІЯ, ВІДГУК, АНОТАЦІЯ, НАУКОВА ПРАКТИКА, ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА, ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

Зміст

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА 6
1.1. Економічна сутність грошових коштів, готівкових розрахунків і грошових потоків підприємства 6
1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та критичний огляд спеціальної літератури щодо готівкових розрахунків 11
1.3. Організаційна та фінансово-економічна характеристика ТОВ «СК Бізнес» 11
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ ТОВ «СК БІЗНЕС» 33
2.1. Організація обліку грошових коштів в ТОВ «СК Бізнес» 33
2.2. Аналітичний і синтетичний облік грошових коштів в касі підприємства 42
2.3. Особливості обліку використання ЕККА в ТОВ «СК Бізнес» 48
2.4. Відображення інформації щодо обліку грошових коштів у звітності 53
2.5. Удосконалення обліку грошових коштів 60
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ ТОВ «СК БІЗНЕС» 67
3.1. Економічна сутність, мета та завдання аналізу грошових коштів 67
3.2. Аналіз динаміки і структура грошових потоків підприємства 73
3.3. Факторний аналіз грошових коштів 81
3.4. Виявлення резервів спрямованих на оптимізацію грошових потоків на підприємстві 85
РОЗДІЛ 4. АУДИТ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ ТОВ «СК БІЗНЕС» 91
4.1. Організація проведення аудиту грошових коштів підприємства 91
4.2. Методика проведення аудиту грошових коштів 97
4.3. Узагальнення результатів проведення аудиту 110
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 115
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 119
ДОДАТКИ 127

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Функціонування підприємств у ринкових умовах передбачає безперервний рух грошових коштів, тому їх слід розглядати як важливий ресурс та результат діяльності підприємств.
Як найбільш ліквідні активи, грошові кошти є важливими елементом ринкової економіки. Грошові активи зумовлюють активізацію суб’єктів господарювання до самофінансування. Вони наявні на етапах придбання товарів, виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, їх продажу і отримання виручки.
Використання в процесі управління господарськими суб’єктами достовірної та повної інформації про рух грошових коштів підвищує якість управлінських рішень, позитивно впливає на поточний і прогнозний фінансовий стан підприємств.
Значущість інформації про рух грошових коштів обумовлюється необхідністю надання користувачам для прийняття рішень повної та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів.
Значення та роль грошових коштів для діяльності підприємства зумовлює потребу їх окремого дослідження, визначення стратегії й тактики управління формуванням та використанням грошових потоків, інформація про які суттєво впливає на ефективність процесу управління економічними суб’єктами.
Дослідженню питань обліку, аудиту та аналізу грошових коштів і грошових потоків у ринкових умовах присвячені праці відомих вітчизняних та зарубіжних економістів, зокрема, С.Л. Берези, М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, Ю.А. Вериги, С.Ф. Голова, Н.Г. Горицької, О.М. Губачової, Г.Г. Кірейцева, М.В. Кужельного, Н.М. Малюги, Є.В. Мниха, Л.В. Нападовської, В.О. Озерана, М.С. Пушкаря, В.В. Сопка, Б. Коласса, М.Р. Метью, В.В. Палія, М.Х.Б. Перера, Я.В. Соколова, Е.С. Хендріксена, Г. Шілінглоу та інших.
Водночас, у вітчизняному доробку бракує комплексних досліджень методик обліку, аудиту, аналізу та управління грошовими коштами, націлених на їх удосконалення, формування нових підходів до аналітичного забезпечення управління. Розв’язання комплексу зазначених проблем визначає актуальність роботи.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у визначенні шляхів та розробці рекомендацій і пропозицій з удосконалення обліку, аудиту та аналізу грошових коштів і грошових потоків підприємств.
Метою дослідження є розвиток теоретичних положень і розробка організаційно-методичних рекомендацій з удосконалення обліку, аудиту та аналізу готівкових розрахунків підприємства та грошових потоків з метою підвищення ефективності управління ними. Відповідно до поставленої мети передбачено вирішення таких основних завдань:
- поглибити дослідження сутності грошових коштів, готівкових розрахунків і грошових потоків підприємства;
- провести економіко-правовий аналіз нормативної бази та критичний огляд спеціальної літератури щодо готівкових розрахунків;
- дослідити облік, аналіз і аудиту грошових коштів та готівкових розрахунків на підприємстві;
- надати пропозиції щодо удосконалення обліку грошових коштів;
- проаналізувати грошові кошти та готівкові розрахунки підприємства;
- визначити методичні прийоми проведення внутрішнього аудиту операцій з руху грошових коштів та готівкових розрахунків.
Об’єктом дослідження обрано грошові кошти, грошові потоки та готівкових розрахунків ТОВ «СК Бізнес».
Предметом дослідження є економіко-управлінський механізм обліку, аудиту та аналізу грошових коштів та готівкових розрахунків на підприємстві.
Методи дослідження. В основу дослідження покладено базові положення економічної теорії, висновки, сформульовані в наукових працях вітчизняних і зарубіжних дослідників бухгалтерського, фінансового і управлінського обліку, аудиту та економічного аналізу. Інформаційну базу становлять закони України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативні документи з регулювання обліку, аудиту і аналізу грошових коштів та грошових потоків.
Для вирішення поставлених завдань використано методи теоретичного узагальнення і порівняння, причинно-наслідкового та абстрактно-логічного зв’язку, аналізу і синтезу, індукції та дедукції, статистичні та економіко-математичні методи, методи абстрагування та моделювання.
Робота складається із вступу, чотирьох розділів і висновку, що викладено на 119 сторінках друкованого тексту. Матеріали роботи містить 9 рисунків, 26 таблиць. Список використаних джерел із 85 найменування подано на 6 сторінках і додатків.
Ціна

700

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.