Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10
аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Социология - Итоговый тест (51 тест)


Контрольна робота
K-7416

Question 1
Балів: 1
Соціологія як наука виникла:
Виберіть одну правильну відповідь

a. у ХУІІІ ст.

b. після Другої світової війни

c. у першій половині ХІХ ст.

d. на початку ХХ ст.
Question 2
Балів: 1
Коли виникає соціальне?
Виберіть одну правильну відповідь

a. коли людина задовольняє свої вітальні потреби

b. коли поведінка одного індивіда попадає під вплив іншого або групи незалежно від того, чи присутні фізично індивід або група

c. коли людина розмірковує про сенс свого життя
Question 3
Балів: 1
Теоретична соціологія відрізняється від прикладної за:
Виберіть одну правильну відповідь

a. методом дослідження

b. об’єктом дослідження

c. метою, яку ставить перед собою соціологія

Question 4
Балів: 1
Яке з положень найбільш вірно визначає місце соціології в системі суспільних наук:
Виберіть одну правильну відповідь

a. соціологія є складовою частиною соціальної філософії

b. соціологія не може існувати без висновків інших наук

c. це самостійна наука, яка має свій науковий інструментарій
Question 5
Балів: 1
Соціологія як галузь соціологічного знання покликана:
Виберіть одну правильну відповідь

a. здійснювати соціологічний аналіз історичного розвитку

b. вивчати історію конкретного суспільства

c. описувати й пояснювати сучасні соціальні процеси
Question 6
Балів: 1
Термін "соціологія" запропонував і вперше використав у своїх творах:
Виберіть одну правильну відповідь

a. Г.Спенсер

b. О.Конт

c. Е.Дюркгейм

d. К.Маркс
Question 7
Балів: 1
Органічний напрям в соціології заснував:
Виберіть одну правильну відповідь

a. Дж.Міль

b. Г.Спенсер

c. Е.Дюркгейм

d. О.Конт
Question 8
Балів: 1
Вчення про соціально-економічні формації належить:
Виберіть одну правильну відповідь

a. Дж.Міду

b. О.Конту

c. М.Веберу

d. К.Марксу
Question 9
Балів: 1
Засновником "розуміючої" соціології є:
Виберіть одну правильну відповідь

a. Е.Дюркгейм

b. К.Маркс

c. О.Конт

d. Г.Спенсер

e. М.Вебер

f. П.Сорокін
Question 10
Балів: 1
Автором першого українського підручника "Загальна соціологія" є:
Виберіть одну правильну відповідь

a. С.Дністрянський

b. М.Ковалевський

c. М.Грушевський

d. М.Шаповал
Question 11
Балів: 1
Створення у Відні Українського соціологічного інституту належить:
Виберіть одну правильну відповідь

a. Б.Кістяківському

b. І.Франку

c. М.Грушевському

d. М.Шаповалу
Question 12
Балів: 1
"Суспільство – надіндивідуальна реальність, що базується на колективних уявленнях". Кому належить це визначення суспільства?
Виберіть одну правильну відповідь

a. Аристотелю

b. Е.Дюркгейму

c. О.Конту

d. М.Веберу
Question 13
Балів: 1
Складне суспільство – це таке:
Виберіть одну правильну відповідь

a. що утворено з декількох держав або країн

b. в якому існують багатії та бідні

c. де є декілька соціальних верств населення що розташовуються зверху вниз із зменшенням доходів

Question 14
Балів: 1
Простою, недиверсифікованою є соціальна структура:
Виберіть одну правильну відповідь

a. традиційного аграрного суспільства

b. індустріального суспільства

c. інформаційного суспільства

d. протосуспільства
Question 15
Балів: 1
Це поняття позначає зміни, що відбувається впродовж деякого часу у соціальних спільностях, групах, інститутах, організаціях та суспільствах, в їх взаєминах одне з одним, а також індивідами. Про яке поняття йдеться?
Виберіть одну правильну відповідь

a. соціальний процес

b. соціальний прогрес

c. соціальна трансформація

d. соціальний розвиток

Question 16
Балів: 1
Всезагальні зміни, які передбачають докорінне ламання соціального об’єкта і, як правило, спираються на насильство, - це:
Виберіть одну правильну відповідь

a. еволюційні зміни

b. революційні зміни

c. прогресивні зміни

d. реформаційні зміни
Question 17
Балів: 1
Різні форми колективної поведінки (мода, чутки, бунти) та соціальні рухи можна зарахувати до:
Виберіть одну правильну відповідь

a. факторів природного оточення

b. технологічного фактора

c. фактора демографічних змін

d. фактора людських дій

Question 18
Балів: 1
Пані "А" є українкою, християнкою, дочкою пана "Б", 30-річною жінкою. Це, з точки зору соціолога, є перелік її:
Виберіть одну правильну відповідь

a. набутих соціальних статусів

b. рангових соціальних характеристик

c. приписних соціальних статусів

d. особистих якостей
Question 19
Балів: 1
Прикладом соціального інституту є:
Виберіть одну або кілька відповідей

a. сім’я

b. релігія

c. Львівський банківський інститут

d. Інститут соціології НАН України
Question 20
Балів: 1
Категорія "маргінал" вживається соціологами для означення:
Виберіть одну правильну відповідь

a. в залежності від контексту правильними можуть бути обидві відповіді

b. людей і груп, які втратили зв’язок із суспільством, дистанціюються від нього

c. "нетипових" представників певної соціальної групи

Question 21
Балів: 1
Категорія "социальна стратифікація" відображає:
Виберіть одну правильну відповідь

a. процес переміщення соціальних груп чи окремих індивідів з однієї страти в іншу

b. ієрархічну організовану систему соціальної нерівності

c. набір соціальних статусів особистості

Question 22
Балів: 1
Поняття "соціальна мобільність" було введено в науковий обіг:
Виберіть одну правильну відповідь

a. Дж.Мідом

b. М.Вебером

c. Т.Парсонсом

d. П.Сорокіним
Question 23
Балів: 1
Які з нижче перелічених позицій виділяють головний статус людини?
Виберіть одну правильну відповідь

a. католичка

b. студентка

c. одружена

d. українка

e. молода
Question 24
Балів: 1
Як називається ситуація, коли шістнадцятирічну доньку одночасно чекають батьки, щоб разом відсвяткувати день народження бабусі, і друзі, щоб піти на дискотеку:
Виберіть одну правильну відповідь

a. конфлікт поколінь

b. статусний конфлікт

c. рольовий конфлікт

d. культурний конфлікт
Question 25
Балів: 1
Процес включення соціальних норм і цінностей до внутрішнього світу людини – це:
Виберіть одну правильну відповідь

a. екстеріоризація

b. адаптація

c. інтеріоризація
Question 26
Балів: 1
Хто з соціологів увів поняття девіації у соціологічну систему знань:
Виберіть одну правильну відповідь

a. Е.Дюркгейм

b. Г.Спенсер

c. М.Вебер
Question 27
Балів: 1
Соціалізація – це:
Виберіть одну правильну відповідь

a. процес усвідомлення людиною себе як частки суспільства

b. процес розвитку людини

c. процес набуття певних знань, навичок та вмінь

d. засвоєння культурно-історичних традицій, соціальних норм та цінностей, що склалися в суспільстві
Question 28
Балів: 1
Що вивчає економічна соціологія:
Виберіть одну правильну відповідь

a. суспільство

b. соціально-економічні відносини

c. спільноти
Question 29
Балів: 1
Що характеризує економічну соціологію:
Виберіть одну правильну відповідь

a. предмет

b. об’єкти

c. процеси
Question 30
Балів: 1
Які з економічних законів вивчає і досліджує економічна соціологія
Виберіть одну правильну відповідь

a. закон відповідності виробничих відносин продуктивним силам

b. закон вартості

c. закон зростання продуктивності праці

Question 31
Балів: 1
Які категорії є спеціальними категоріями економічної соціології:
Виберіть одну правильну відповідь

a. економічна сфера

b. соціальна сфера

c. соціально-економічні процеси
Question 32
Балів: 1
Що розуміють під методами дослідження економічної соціології:
Виберіть одну правильну відповідь

a. шляхи досліджень

b. способи й прийоми дослідження

c. методичне забезпечення досліджень

Question 33
Балів: 1
Що розуміють під об’єктом економічної соціології?
Виберіть одну правильну відповідь

a. соціальну сферу

b. підприємства, установи, організації

c. суспільство

Question 34
Балів: 1
Що є предметом економічної соціології:
Виберіть одну правильну відповідь

a. соціально-економічні проблеми

b. соціально-економічні відносини

c. те, що досліджується

Question 35
Балів: 1
Що розуміють під соціально-економічним захистом як предметом досліджень?
Виберіть одну правильну відповідь

a. соціальні гарантії держави

b. соціальну безпеку

c. адресну допомогу
Question 36
Балів: 1
Що являє собою організація управління соціально-економічними відносинами:
Виберіть одну правильну відповідь

a. організацію процесу управління

b. організаційну побудову системи управління

c. організаційну структуру управління
Question 37
Балів: 1
Які з перелічених явищ були причиною виникнення політики:
Виберіть одну або кілька відповідей

a. розповсюдження світових релігій

b. поділ суспільства на класи

c. національні конфлікти

d. територіальні конфлікти, війни

e. усвідомлення окремими громадянами своїх приватних інтересів

f. конфлікти в системі "держава – особа"

g. поява перших державних утворень

h. становлення капіталістичних відносин

Question 38
Балів: 1
Метою політики є:
Виберіть одну або кілька відповідей

a. забезпечення панування одних соціальних груп над іншими

b. узгодження соціальних інтересів

c. на основі суспільних інтересів об’єднувати всі верстви суспільства та спрямовувати їх дії на вирішення важливих суспільно-державних завдань

d. визначення лідера

Question 39
Балів: 1
Хто з перелічених мислителів увів в обіг чимало положень, визначень соціології політики:
Виберіть одну правильну відповідь

a. Ю.Хабермас

b. П.Сорокін

c. Р.Мертон

d. Е.Мейо

e. Ф.Тейлор

f. М.Вебер

g. К.Леві-Стросс
Question 40
Балів: 1
Які з перелічених компонентів Ви віднесли б до внутрішніх складових соціологічної політики?
Виберіть одну або кілька відповідей

a. соціологія держави

b. соціологія політичної освіти

c. соціологія політичного маркетингу

d. соціологія міжнародних відносин

e. соціологія політичної свідомості та політичної поведінки

f. електоральна соціологія

g. етносоціологія

h. соціологія політичних рухів і партій

Question 41
Балів: 1
Складова соціології політики соціологія держави вивчає:
Виберіть одну правильну відповідь

a. усе з переліченого

b. взаємодію держави з громадським суспільством

c. нічого з переліченого

d. форму державного устрою

e. сутність правової держави

f. походження держави

g. функції держави

Question 42
Балів: 1
Яка з названих наук вивчає молодіжні проблеми:
Виберіть одну або кілька відповідей

a. економіка

b. педагогіка

c. демографія

d. психологія

e. соціальна психологія
Question 43
Балів: 1
Суть теоретико-пізнавальної функції соціології полягає в:
Виберіть одну або кілька відповідей

a. у вироблення специфічного понятійно-категорійного апарату

b. поширенні впливу на поведінку й свідомість людей

c. дослідженні сутнісної характеристики молоді як особливої соціально-демографічної спільноти

Question 44
Балів: 1
Суть прогностичної функції соціології молоді полягає в:
Виберіть одну або кілька відповідей

a. прийнятті управлінського рішення

b. виробленні коротко- й довгострокових прогнозів їх розвитку

c. дослідженні актуальних економічних, правових та соціальних проблем молоді
Question 45
Балів: 1
Суть практичної функції соціології молоді полягає в:
Виберіть одну або кілька відповідей

a. забезпеченні тісного зв’язку дослідницьких інститутів, лабораторій з державними й громадськими структурами, що працюють з молоддю

b. суспільному призначенні ролі соціології, яку вона виконує в суспільстві

c. виробленні сучасних методик комплексного вивчення молодіжних проблем

Question 46
Балів: 1
Які молодіжні проблеми в Україні за результатами соціологічних досліджень є найголовнішими:
Виберіть одну або кілька відповідей

a. втрата соціальної перспективи

b. низький рівень життя

c. матеріальна незабезпеченість

d. низька народжуваність

e. формування молодого спеціаліста

f. трудова активність молоді

g. безробіття

h. високий рівень розлучень

Question 47
Балів: 1
Методом соціологічного дослідження є:
Виберіть одну або кілька відповідей

a. проведення соціологічного експерименту над об’єктом

b. розробка наукової гіпотези

c. отримання нових знань про об’єкт вивчення
Question 48
Балів: 1
Процедурна частина програми соціологічного дослідження включає:
Виберіть одну або кілька відповідей

a. структурну операціоналізацію понять

b. формулювання наукових гіпотез дослідження

c. опис прийомів збору, обробки та аналізу соціологічної інформації
Question 49
Балів: 1
Результатом якого дослідження є аналіз об’єкта, розробка правил, теорії:
Виберіть одну або кілька відповідей

a. описового

b. пілотажного

c. аналітичного
Question 50
Балів: 1
Вибіркова сукупність при дослідженнях – це:
Виберіть одну або кілька відповідей

a. частина генеральної сукупності, відібрана випадково, без системи

b. певна кількість елементів генеральної сукупності, вибраних за певними правилами

c. уся генеральна сукупність, згрупована за певними ознаками

Question 51
Балів: 1
Соціологічне дослідження – це:
Виберіть одну або кілька відповідей

a. методи типологізації соціальних об’єктів

b. система теоретичних та емпіричних процедур, що дозволяють отримати достовірні знання про той чи інший процес або явище суспільного життя

c. система параметрів майбутнього соціального об’єкту або якісно нового стану існуючого об’єкта

d. система знань та навичок, що дозволяє професійно займатися соціологією
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.