Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Василевич Юлія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Етнопсихологія Підсумковий тест (50 тестів)


Контрольна робота
K-3603

Question 1 of 50
Етнопсихологія як наука була заснована:
А) у 20-ті роки ХХ сторіччя;
Б) у 1859 році;
В) у 1856 році.
Г) на початку ХІХ сторіччя;
Д) у 1907 році.

Question 2 of 50
Етноспсихологія українського народу досліджується:
А) тільки в Україні;
Б) як в Україні, так і за рубежем;
В) в основному, за рубежем;
Г) останнім часом не досліджується;
Д) в українській діаспорі.

Question 3 of 50
Етнопсихологія - це наука про:
А) етноси;
Б) про культуру народів;
В) про психічну своєрідність людей, що належать до різних етносів;
Г) звичаї народів;
Д) етностереотипи.

Question 4 of 50
Основною ознакою нації вважається:
А) спільна культура;
Б) проживання на одній території;
В) расово-етнічні корені;
Г) мова;
Д) національна самосвідомість;

Question 5 of 50
Етнічний конфлікт це:
А) війна між двома етносами;
Б) конкуренція між етносами;
В) політична боротьба між двома етносами;
Г) форма міжгрупового конфлікту, коли групи з протилежними інтересами поляризуються за
етнічною ознакою;
Д) економічна війна між етносами.

Question 6 of 50
Значний внесок до етнопсихології зробив:
А) З. Фрейд;
Б) К. Юнг;
В) І. Павлов;
Г) К.Іванов;
Д) В. Петренко.

Question 7 of 50
Ментальність це:
А) політична категорія;
Б) характеристика процесу мислення;
В) цілісний вираз духовних спрямувань народу, специфіка відображення ним дійсності;
Г) когнітивна функція;
Д) історичне поняття.

Question 8 of 50
Першими, хто проголосив створення науки етнопсихології були:
А) послідовники гуманістичної психології;
Б) російські психологи;
В) В. Павленко і С. Таглін;
Г) представники географічного детермінізму;
Д) Г.Штейнталь та М. Лацарус.

Question 9 of 50
Етнопсихологія як наука тісно пов’язана із:
А) історією;
Б) етнографією;
В) мовознавством;
Г) культурологією;
Д) усім вище названим.

Question 10 of 50
Нації як певні спільноти виникли:
А) до нашої ери;
Б) під час становлення капіталізму;
В) у середньовіччі;
Г) на початку нашої ери;
Д) існували завжди.

Question 11 of 50
На національний характер впливає:
А) соціально-економічний устрій;
Б) географічні умови;
В) культура;
Г) релігія та політичний лад;
Д) усе вище перераховане.

Question 12 of 50
Етнічні стереотипи поділяються на:
А) широкі та вузькі;
Б) автостереотипи та гетеростереотипи;
В) корисні та шкідливі;
Г) одноманітні та різноманітні;
Д) глибокі та поверхневі;

Question 13 of 50
Етнічні стереотипи це:
А) уявлення про моральні, розумові, фізичні та інші якості, що характерні певним етнічним
спільнотам.
Б) система звичаїв та традицій певного етносу;
В) культурне надбання етносу;
Г) стереотипні мовні вирази;
Д) сформована поведінка етносу.

Question 14 of 50
Найбільш плідним у дослідженні українського національного характеру Д.Чижевський
вважає:
А) дослідження народної творчості;
Б) вивчення найбільш яскравих історичних епох;
В) характеристику найбільш визначних представників народу;
Г) вивчення його внутрішніх конфліктів;
Д) дослідження традицій.

Question 15 of 50
Риси національного характеру змінюються:
А) під впливом історичних та економічних умов;
Б) не змінюються;
В) за власними законами розвитку;
Г) від невідомих факторів;
Д) під впливом клімату.

Question 16 of 50
Сукупність оціночних суджень про інші народи називається:
А) автостереотипом;
Б) гетеростереотипом;
В) оцінювання;
Г) штамп;
Д) шаблон.

Question 17 of 50
Поняття “стереотип” у психологічній науці запропонував:
А) Д.Узнадзе;
Б) Д.Паригін;
В) Б.Ломов;
Г) У.Ліннман;
Д) Г.Костюк.

Question 18 of 50
Поняття “стереотип” вперше було застосовано:
А) у 1922 р.;
Б) на початку ХХІ століття;
В) у 1960 р.
Г) у середині ХХ століття;
Д) у 1958 р.

Question 19 of 50
Актуальність етнопсихології як науки:
А) виникає тільки під час криз у міжетнічних стосунках;
Б) існує у будь-яку історичну епоху;
В) зникає під час поліпшення стосунків між сусідніми етносами;
Г) викликає сумніви;
Д) викликає дискусії.

Question 20 of 50
Сукупність думок, суджень, оцінок, що висловлюються однією етнічною спільноти
відносно іншої етнічної спільноти:
А) називається характеристикою;
Б) називається гетеростереотипом;
В) називається стереотипом;
Г) не має назви;
Д) ще має бути визначена як поняття.

Question 21 of 50
Український етнос:
А) має свій національний характер, що відрізняє його від будь-якого етносу;
Б) майже нічим не відрізняється від російського;
В) такий же, як і інші східнослов’янські етноси;
Г) такий же, як білоруський та російський;
Д) не є дослідженим детально.

Question 22 of 50
Основу колективного несвідомого за К. Юнгом складають:
А) стереотипи;
Б) етнічні установки;
В) архетипи;
Г) психотипи;
Д) генотипи.

Question 23 of 50
Психологічний склад етносу це -
А) відносно стійкий комплекс психічних характеристик етносу;
Б) певні психологічні риси етносу;
В) комплекс стійких психічних характеристик етносу, що передається з покоління у
покоління;
Г) те ж саме, що і національний характер;
Д) загальна психологічна характеристика народу.

Question 24 of 50
У 20-ті роки ХХ сторіччя етнопсихологія у Росії
А) була дискредитована;
Б) тільки почала свій розвиток;
В) всіляко підтримувалась у своєму розвитку;
Г) не існувала взагалі;
Д) поступово розвивалася.

Question 25 of 50
Основним предметом етнопсихології є:
А) міжетнічні конфлікти;
Б) психічні характеристики етносу;
В) психологія українців;
Г) культура;
Д) національний характер.

Question 26 of 50
Думки, судження оцінки, що висловлюються відносно певної етнічної спільноти
представниками цієї ж самої спільноти навиваються:
А) стереотипами;
Б) гетеростереотипами;
В) автостереотипами;
Г) узагальненнями;
Д) самоаналізом.

Question 27 of 50
Прикладом природного експерименту у етнопсихології можуть служити:
А) Хотторнський експеримент;
Б) дослідження Лап’єра;
В) вивчення впливу природи на український етнос;
Г) дослідження К.Юнга;
Д) дослідження природи України.

Question 28 of 50
Поняття нація є:
А) політичним поняттям;
Б) суто психологічним поняттям;
В) поняття, яке використовують різні науки;
Г) історичним поняттям;
Д) досі не визначеним поняттям.

Question 29 of 50
Ментальність як інтегральна етнопсихологічна ознака нації
А) складається із двох компонентів;
Б) не має певної структури;
В) складається із 7 компонентів;
Г) має структуру, яка залежить від різних факторів;
Д) має трьохкомпонентну структуру;

Question 30 of 50
Етнопсихологія як наука це:
А) галузь етнографії;
Б) самостійна галузь психології;
В) симбіоз етнографії та психології;
Г) галузь культурології;
Д) галузь історії.

Question 31 of 50
Автостереотипи, як правило бувають:
А) позитивними;
Б) негативними;
В) нейтральними;
Г) як негативними, так і позитивними;
Д) здебільшого негативними.

Question 32 of 50
Домінуючою релігією у арабських країнах є:
А) буддизм;
Б) язичництво;
В) іслам;
Г) християнство;
Д) синтоїзм.

Question 33 of 50
Схильність до зіставляння, порівняння, ідентифікації соціального та духовного життя з явищами природи називається:
А) діалогічність;
Б) екологічність;
В) натуралізація;
Г) натурналізація;
Д) ідентифікація.

Question 34 of 50
У етноспсихологічних дослідженнях використовують:
А) тільки природний експеримент;
Б) тільки лабораторний експеримент;
В) як природний, так і лабораторний експерименти.
Г) тільки спостереження;
Д) тільки анкетування.

Question 35 of 50
Етнічна установка
А) має двокомпонентну структуру;
Б) не має певної структури;
В) має трьохкомпонентну структуру;
Г) має структуру, яка змінюється;
Д) складається із шести компонентів.
Question 36 of 50
У радянські часи етнопсихологія українців:
А) досліджувалась у багатьох державних закладах;
Б) вивчалась, в основному, за кордоном, у український діаспорі;
В) не вивчалась взагалі.
Г) як галузь наукового дослідження була під забороною;
Д) вивчалася дуже інтенсивно.

Question 37 of 50
Гетеростереотипи залежать від:
А) відносин, що існують між народами, які оцінюють один одного;
Б) економічної ситуації;
В) погодних умов;
Г) національного темпераменту;
Д) національного характеру.

Question 38 of 50
Етноцентризм це:
А) вид етнічного конфлікту;
Б) риса характеру;
В) погляд на етнопсихологічні особливості іншого народу під кутом уявлень власного
народу.
Г) зосередження на проблемах етносу;
Д) психологічний феномен.

Question 39 of 50
Відродження вітчизняної етнопсихології почалось у:
А) 90-роках ХХ століття;
Б) 60-х роках ХХ століття;
В) 50-х роках ХХ століття;
Г) на початку ХХІ століття;
Д) у 1991 році.

Question 40 of 50
Поняття ідентифікації у етнопсихології
А) це один з механізмів засвоєння соціотипової поведінки;
Б) це єдиний механізм засвоєння соціотипової поведінки;
В) не використовується;
Г) не визначене;
Д) Частково визначене.

Question 41 of 50
Етнічна психологія дотримується методологічного принципу, який є прийнятим у
загальній психології:
А) єдності психіки та діяльності;
Б) детермінізму;
В) відображення;
Г) конкретно-історичного;
Д) усіх попередніх принципів.
Question 42 of 50
У чому полягає сутність географічного детермінізму?
А) у тому, що психологія етносу ставиться у певну залежність від географічних умов
існування;
Б) у детальному вивченні географічних умов існування етносу;
В) у створенні географічних карат;
Г) у залежності географії від психології.

Question 43 of 50
Дані етноспихології як науки використовуються
А) лише у рамках етнопсихологічних досліджень;
Б) у політиці;
В) у багатьох сферах науки і практики;
Г) лише в етнографії;
Д) лише в етнології.

Question 44 of 50
Український етнос почав формуватися переважно:
А) в ХIV cт.;
Б) Х ст.;
В) ІХ ст.;
Г) ХІХ ст.;
Д) на початку ХХ ст.

Question 45 of 50
Явище «ефекту призми» полягає у:
А) підході до інших народів під кутом зору потреб власного етносу;
Б) у перебільшенні ролі власного етносу в історії;
В) у зневажанні народу, до якого належиш.
Г) у зневажанні інших народів;
Д) у намаганні справити враження на інших.

Question 46 of 50
Архетипи це:
А) археологічний термін;
Б) елементи колективного несвідомого;
В) риси національного характеру;
Г) певні уявлення;
Д) елементи свідомості.

Question 47 of 50
У нашій країні етнопсихологія:
А) бурно розвивалась на протязі десятиріч;
Б) вважалась буржуазною наукою та ігнорувалась;
В) не існувала взагалі;
Г) почала розвиватися тільки після отримання незалежності Україною;
Д) розвивається тільки останні роки.

Question 48 of 50
Етнос це стійка сукупність людей, що
А) має загальну справу;
Б) живе на одній території;
В) відрізняється власною культурою та психічними особливостями, а також усвідомленням
своєї єдності та відмінності від інших подібних утворень;
Г) має спільну культуру;
Д) має спільну мову.

Question 49 of 50
Маргіналами у етноспсихології називають людей що:
А) належать до маловивченого етносу;
Б) не можуть визначити свою національну належність;
В) належать до зникаючого етносу;
Г) хочуть емігрувати;
Д) бажають жити тільки у своїй країні.

Question 50 of 50
Щоб провести порівняльний аналіз двох чи кількох етносів у етносписхології
застосовують
А) інтракультурні дослідження;
Б) кроскультурні дослідження;
В) лабораторний експеримент;
Г) спостереження;
Д) природний експеримент.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.