Меню сайту

Нові користувачі
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10
Козловський Вадим Леонідович

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Удосконалення обліку, аналізу та аудиту накладних витрат на прикладі ВАТ Пластал


Магістерська
K-14391

Удосконалення обліку, аналізу та аудиту накладних витрат на прикладі ВАТ Пластал, 100 стор., додатки, рецензія, анотація

Зміст
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ І ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ НАКЛАДНИХ ВИТРАТ 6
1.1. Поняття накладних витрат, склад і призначення 6
1.2. Нормативно-правова база регулювання накладних витрат 14
1.3. Критичний аналіз спеціальної літератури з накладних витрат 21
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НАКЛАДНИХ ВИТРАТ НА ПРИКЛАДІ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ПЛАСТАЛ” 31
2.1. Загальна характеристика підприємства 31
2.2. Організація і методика обліку накладних витрат 42
2.3. Методика обліку накладних витрат за Міжнародними стандартами обліку 50
2.4. Методики і рекомендації вдосконалення організації бухгалтерського обліку накладних витрат 54
РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА І ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ НАКЛАДНИХ ВИТРАТ 61
3.1. Мета, джерела, завдання аналізу накладних витрат 61
3.2. Методика аналізу накладних витрат 66
3.3. Висновки і рекомендації вдосконалення аналізу накладних витрат 78
РОЗДІЛ 4. МЕТОДИКА І ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ НАКЛАДНИХ ВИТРАТ 85
4.1. Мета, джерела, завдання аудиту накладних витрат 85
4.2. Методика аудиту накладних витрат 91
4.3. Рекомендована методика і організація аудиту накладних витрат 98
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 103
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 108
ДОДАТКИ 2

ВСТУП

Актуальність теми. Рівень конкурентоспроможності продукції та загальні результати господарської діяльності підприємства багато в чому залежать від рівня витрат. Облік витрат займає центральне місце в бухгалтерському обліку, який відіграє значну роль в системі управління підприємством. Використовуючи дані про розмір та види витрат, управлінський персонал підприємства має можливість регулювати фінансово-господарську діяльність, приймати виважені управлінські рішення. Отже, для прийняття оперативних, тактичних і стратегічних рішень щодо управління витратами підприємства необхідна своєчасна, достовірна аналітична інформація, яка може бути забезпечена лише бухгалтерським обліком та безпосередньо залежить від його якості.
Для зниження вартості продукції треба постійно управляти витратами на виробництво продукції (робіт, послуг) і досягати відносного зниження як основних, так і накладних витрат. Зниження основних витрат (основні сировина і матеріали, заробітна плата основних працівників) вимагає значних капітальних інвестицій для впровадження нових технологій, нової техніки, удосконалення організації виробництва тощо, тому важливим резервом зниження вартості виробів може бути відносна економія накладних витрат (на одиницю продукції). Для того щоб досягнути зниження рівня накладних витрат, потрібно організувати цілеспрямоване і неперервне управління ними.
Управління накладними витратами сьогодні варто розглядати як фактор підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємств та забезпечення їх фінансової стабільності.
Вирішити проблеми раціонального управління виробничими витратами на рівні промислових підприємств допоможе досвід зарубіжних країн. Зокрема, проблемам планування, обліку, контролю, аналізу і регулювання накладних витрат присвячені дослідження таких вчених, як Андерсон Х., Белобжецкий І., Вуд Ф., Друрі К., Ентоні Р.М., Колдуел Дж., Нагель К., Нідлз Б., Ріс Дж., Сатубалдін С., Сігел Дж., Фостер Дж., Фридман П., Хорнгрен Ч.Т., Шим Дж. та інші.
Серед сучасних вітчизняних дослідників цієї проблеми треба назвати Бланка І., Голова С., Крикавського Є., Мниха Є., Нападовську Л., Сажинця С., Сопка В., Стояна В., Суржика В. та ін.
У розробку питань теорії та методології обліку витрат вагомий внесок зробили вітчизняні вчені: О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, А.М. Герасимович, С.Ф. Голов, З.В. Гуцайлюк, З.В. Задорожний, Г.Г. Кірейцев, Я.Д. Крупка, М.В. Кужельний, А.М. Кузьмінський, В.О. Ластовецький, В.Г. Линник, Б.М. Литвин, Ю.Я. Литвин, М.С. Пушкар, В.В. Сопко, І.Д. Фаріон, М.Г. Чумаченко, С.І. Шкарабан та інші
Однак далеко не всі аспекти цієї багатогранної та складної проблеми з’ясовано і обґрунтовано. В українській економічній науці проблемам управління накладними витратами приділено недостатньо уваги. Передовсім йдеться про розроблення класифікації накладних витрат, оцінку їх ефективності та вдосконалення таких функцій управління ними як: планування та нормування; управлінський та фінансовий облік; аналіз та поточний контроль; внутрішній аудит накладних витрат тощо.
Цим і визначилась тема дипломного дослідження, його мета, структура та завдання.
Метою дослідження є обґрунтування теоретичних і методичних положень, а також розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення обліку, аналызу і аудиту накладних витрат. Для досягнення поставленої мети в роботі визначені для вирішення наступні завдання:
• дослідити економічну сутність та зміст витрат виробництва в умовах ринку, уточнити економічну сутність понять “собівартість” і “накладні витрати”;
• систематизувати ознаки класифікації витрат для потреб бухгалтерського обліку;
• виявити особливості та оцінити взаємозв’язок методів обліку витрат;
• проаналізувати методики розподілу накладних витрат з наступною оцінкою можливості їх використання в сучасних умовах для потреб підприємств певної галузі;
• розробити практичні рекомендації щодо обліку, аналізу і аудиту накладних витрат.
Об’єкт дослідження – накладні витрати, що виникають в процесі діяльності відкритого акціонерного товариства „Пластал”.
Предметом дослідження є комплекс теоретичних, методичних та практичних питань, пов’язаних з обліком, аналізом і аудитом накладних витрат.
Методи дослідження. Теоретичною та методологічною базою дослідження є досягнення вітчизняної та зарубіжної науки з проблем обліку, аналізу і аудиту накладних витрат. Вихідною інформаційною основою для обґрунтування напрямів удосконалення організаційно-економічного механізму обліку, аналізу і аудиту накладних витрат є система звітності підприємства, фахові літературні джерела, аналітичні розрахунки автора, а також система показників діяльності підприємства, на базі якого проводилося дослідження.
У дослідженні застосовано методологічний апарат сучасної економічної науки, систему економічних законів та наукових принципів, які сформульовані економічною наукою стосовно ринкової економіки. Серед них методи аналізу і синтезу, статистичні методи, зокрема групувань, зіставлення, графічний і табличний методи, порівняльний аналіз та системний підхід.
Теоретичною та методологічною основою дослідження є праці вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту накладних витрат; законодавчі та нормативні акти з питань бухгалтерського обліку та економічної політики.
Ціна

200

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.