Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
аватар
Руденко Максим Віталійович

Рейтинг: 10
Козловський Вадим Леонідович

Рейтинг: 10
Вікторія

Рейтинг: 10
Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

конфліктологія - тести (МАУП)


Контрольна робота
K-21737

Тест №1
Question 1 of 10
Конфліктологія спрямована на:
А. утворення безконфліктного світу
Б. як поводитися в ході конфлікту
В. витиснення конфлікту у сферу несвідомого.
Question 2 of 10
Соціометрія
А. система дослідницьких процедур, спрямованих на збір, систематизацією, аналіз та тлумачення реально-практичних та ідеальних за формою проявів активності людини, спрямованих на пізнання або перетворення елементів життєдіяльності.
Б. соціально-психологічний метод, який використовується для оцінки міжособистісних емоційних зв'язків.
В. метод психологічної діагностики, який застосовує стандартизовані питання та завдання , що мають певну шкалу значень
Question 3 of 10
Конфліктологія –
А. галузь наукового знання про природу, причини, види і динаміку конфліктів, методи їх попередження і способи їх вирішення
Б. те, із-за чого виникає конфлікт, об'єктивно існуюча або сприймана як така проблема, суперечність, ради вирішення якої сторони і вступають в конфлікт
В. конкретна причина, мотивація, рушійна сила конфлікту. Це матеріальна (ресурс), духовна (ідея, норма, принцип і так далі) або соціальна (влада) цінність, до володіння або користуванню якої прагнуть обидва опоненти. Умовою конфлікту є домагання однієї із сторін на неподільність об'єкт – у, володіння ним.
Question 4 of 10
Предмет конфлікту
А. галузь наукового знання про природу, причини, види і динаміку конфліктів, методи їх попередження і способи їх вирішення
Б. те, із-за чого виникає конфлікт, об'єктивно існуюча або сприймана як така проблема, суперечність, ради вирішення якої сторони і вступають в конфлікт
В. конкретна причина, мотивація, рушійна сила конфлікту. Це матеріальна (ресурс), духовна (ідея, норма, принцип і так далі) або соціальна (влада) цінність, до володіння або користуванню якої прагнуть обидва опоненти. Умовою конфлікту є домагання однієї із сторін на неподільність об'єкту, володіння ним.
Question 5 of 10
Об’єкт конфлікту
А. галузь наукового знання про природу, причини, види і динаміку конфліктів, методи їх попередження і способи їх вирішення
Б. те, із-за чого виникає конфлікт, об'єктивно існуюча або сприймана як така проблема, суперечність, ради вирішення якої сторони і вступають в конфлікт
В. конкретна причина, мотивація, рушійна сила конфлікту. Це матеріальна (ресурс), духовна (ідея, норма, принцип і так далі) або соціальна (влада) цінність, до володіння або користуванню якої прагнуть обидва опоненти. Умовою конфлікту є домагання однієї із сторін на неподільність об'єкту, володіння ним.
Question 6 of 10
Наукова методологія –
А. уявлення про прийоми або техніки дослідження, тобто, методики або методи дослідження.
Б. методи, які використовують не лише в конкретній науці, а й в інших галузях наукового знання
В. певна система методів, форм, засобів і видів пізнання.
Question 7 of 10
Під функцією конфлікту ми розуміємо
А. ту роль, яку виконує конфлікт по відношенню до суспільства і його різних структурних утворень: індивідів, соціальних груп, організацій
Б. суб'єктивну оцінку поведінки партнера як неприпустиму
В. природне зіткнення інтересів людей в процесі їх життєдіяльності
Question 8 of 10
Виділяють чинники виникнення конфліктів:
А. соціальні протиріччя; несправедливий розподіл значущих для нормальної життєдіяльності людей матеріальних і духовних благ
Б. соціальні, політичні, економічні, ідеологічні
В. організаційно-управлінські, соціально-психологічні, особистісні.
Question 9 of 10
Вивчення продуктів діяльності –
А. система дослідницьких процедур, спрямованих на збір, систематизацією, аналіз та тлумачення реально-практичних та ідеальних за формою проявів активності людини, спрямованих на пізнання або перетворення елементів життєдіяльності.
Б. метод психологічної діагностики, який застосовує стандартизовані питання та завдання , що мають певну шкалу значень
В. соціально-психологічний метод, який використовується для оцінки міжособистісних зв'язків.
Question 10 of 10
Тестування
А. система дослідницьких процедур, спрямованих на збір, систематизацією, аналіз та тлумачення реально-практичних та ідеальних за формою проявів активності людини, спрямованих на пізнання або перетворення елементів життєдіяльності.
Б. метод психологічної діагностики, який застосовує стандартизовані питання та завдання , що мають певну шкалу значень
В. соціально-психологічний метод, який використовується для оцінки міжособистісних зв'язків.
Тест №2
Question 1 of 10
Концепція соціал-дарвінізму відноситься до:
А. психоаналітичного (3. Фрейд, А. Адлер, К. Хорні, Е. Фромм) напряму
Б. соціотропного напряму (У. Мак-Дугалл, С. Сигеле і ін.)
В. класичних теорій конфіктології.
Question 2 of 10
Аналіз узгодженості між системою атитюдів індивіда і його знаннями про поведінку значущих інших здійснено
А. Ф. Хайдером
Б. Т. Шибутані
В. А. Басе
Question 3 of 10
Біосоціальна причина конфліктів запропонована у межах
А. фрустраційно-агресивної гіпотези
Б. психоаналітичного напряму
Б. соціотропного напряму.
Question 4 of 10
Відомим представником поведінкового напряму є
А Л. Берковітц
Б. Д. Моренно
В. А. Бандура.
Question 5 of 10
Вставте пропущене ім’я автора. Якщо .... розглядав вирішення конфліктів як чинник інтеграції і стабільності соціальних систем, то Дарендорф пропонував зробити переворот в мисленні соціологів: остаточно відмовитися від позитивістської методології.
А. Л. Козер
Б. А. Бандура
В. С. Сигеле
Question 6 of 10
Автор припущення: економічна організація, особливо власність, визначає організацію решти всього суспільства.
А. Козер
Б. А. Бандура
В. К. Маркс.
Question 7 of 10
Автор припущення: Чим менше здатність пануючих класів виявляти свою колективну солідарність, тим більше ймовірно, що пригноблені групи будуть вступити в конфлікт спільно
А.. Л. Козер
Б. А. Бандура
В. К. Маркс.
Question 8 of 10
Термін соціологія конфлікту вперше ввів
А. Г. Зіммель
Б. Л. Козер
В. А. Бандура
Question 9 of 10
Причину конфліктів особистості із оточенням вбачав у спробах індивіда звільнитися від відчуття неповноцінності
А. Дж. Мід
Б. Т. Шибутані
В. А. Адлер
Question 10 of 10
Гіпотеза про те, що головною причиною соціальних конфліктів є агресія запропонована
А. К. Лоренцом
Б. Н. Тінбергеном
В. К. Левіним.
Тест №3
Question 1 of 10
Якщо у конфліктній взаємодії беруть участь більше двох сторін, конфлікт називається
А. простим
Б. багатобічним
В. множинним.
Question 2 of 10
Посередник, медіатор, суддя – це
А. ініціатор конфлікту
Б. жертва
В. непрямий учасник конфлікту. <br /><br /> Question 3 of 10
Ролі тих, хто явно або неявне підтримує учасників конфлікту класифікують як:
А. прямі і активні учасники конфлікту
Б. непрямі і допоміжні
В. ініціатор і жертва.
Question 4 of 10
Ранг –
А. позиція, займана однією із сторін по відношенню до протиборчої сторони:
Б. ідеальна модель, сукупність прав і обов'язків
В. позиція, мета якої спровокувати конфлікт для досягнення власних інтересів.
Question 5 of 10
Соціальний статус –
А. позиція, займана однією із сторін по відношенню до протиборчої сторони
Б. положенням особи або групи в суспільстві, пов'язаним з певною сукупністю прав та обов'язків
В. можливість і здатність реалізувати свої цілі всупереч протидії опонента. <br /><br /> Question 6 of 10
Потенціал (сила)
А. позиція, займана однією із сторін по відношенню до протиборчої сторони:
Б. положенням особи або групи в суспільстві, пов'язаним з певною сукупністю прав та обов'язків
В. можливість і здатність реалізувати свої цілі всупереч протидії опонента.
Question 7 of 10
Динамічні характеристики це
А. певна сукупність прав та обов'язків
Б. всі зміни, що відбуваються в конфлікті, всі особливості розвитку даного процесу
В. позиція, займана однією із сторін по відношенню до протиборчої сторони.
Question 8 of 10
Психологічні сигнали конфлікту:
А. Дискомфорт, непорозуміння, напруга, криза
Б. передконфліктна стадія, інцидент, ескалація конфлікту, збалансована протидія, завершення конфлікту, постконфліктна стадія.
В. всі зміни, що відбуваються в конфлікті, всі особливості розвитку даного процесу.
Question 9 of 10
Одна з форм редукції конфлікту:
А. спрощення елементів конфліктної ситуації, редукція від складного до простого, відсутність аналізу,
Б. незгода (розбіжність думок); спор (ідейне протиборство); напруженість (насторожене очікування недружніх дій); ворожість (неприязнь)
В. суперництво (конкуренція за визначеними правилами); агресивність (окремі ворожі дії); насильство (обмежена сфера крайнього протиборства); війна (необмежений спектр вживаних засобів боротьби).
Question 10 of 10
Підбурювач, провокатор – це
А. ініціатор конфлікту
Б. жертва
В. непрямий учасник.
Тема №4
Question 1 of 11
З метою аналізу конфліктів розрізняють декілька психологічних полів, в яких відбуваються конфліктні зіткнення, а саме:
А. поле психіки окремої особистості; поле взаємодії психік двох осіб; поле взаємодії психік більше двох осіб, об'єднаних в групу, прошарок, суспільство
Б. побутові; сімейні; трудові; військові; учбово-педагогічні і інші
В. ресурсні; статусний – ролеві; соціокультурні; ідеологічні і ін.
Question 2 of 11
Міжгрупові конфлікти –
А. конфлікти у полі психіки окремої особистості;
Б. конфлікти в полі взаємодії психік більше двох осіб, об'єднаних в групи, прошарок суспільства, суспільство скільки завгодно високого рівня.
В. поле взаємодії психік двох осіб.
Question 3 of 11
За спрямованістю дій і розподілом повноважень виокремлюють:
А. конфлікти “по вертикалі” і конфлікти “по горизонталі”
Б. побутові; сімейні; трудові; військові; учбово-педагогічні і інші
В. ресурсні; статусний – ролеві; соціокультурні; ідеологічні і ін.
Question 4 of 11
Специфіка внутрішньоособистісного конфлікту полягає у:
А. виникненні в середовищі групових взаємин. Це конфлікти між особистістю і групою
Б. зіткнення суперечностей між особами
В. відсутності суб'єктів конфліктного протистояння у вигляді окремих осіб або груп.
Question 5 of 11
Конфлікти між особистістю і групою
А. виникають у середовищі групових взаємин.
Б. виникають як зіткнення суперечностей між особами
В. характеризуються відсутністю суб'єктів конфліктного протистояння у вигляді окремих осіб або груп.
Question 6 of 11
Міжособистісні конфлікти – це
А. конфлікти між особистістю і групою
Б. зіткнення суперечностей між особами
В. відсутність суб'єктів конфліктного протистояння у вигляді окремих осіб або груп.
Question 7 of 11
Змістом рольових конфліктів є:
А. неможливість реалізації внутрішніх необхідностей свого життя (мотивів, прагнень, цінностей і так далі).
Б. зіткнення несумісних ролевих принципів поведінки
В. зіткнення несумісних думок про одне і те ж явище.
Question 8 of 11
Змістом когнітивних конфліктів є:
А. неможливість реалізації внутрішніх необхідностей свого життя (мотивів, прагнень, цінностей і так далі).
Б. зіткнення несумісних ролевих принципів поведінки
В. зіткнення несумісних думок про одне і те ж явище.
Question 9 of 11
Змістом мотиваційних конфліктів є:
А. неможливість реалізації внутрішніх необхідностей свого життя (мотивів, прагнень, цінностей і так далі).
Б. зіткнення несумісних ролевих принципів поведінки
В. зіткнення несумісних думок про одне і те ж явище.
Question 10 of 11
Адекватному сприйняттю однією людиною іншої заважають:
А. стереотипи, існуючі установки, непорозуміння; міжособистісна несумісність
Б. зіткнення несумісних ролевих принципів поведінки
В. зіткнення несумісних думок про одне і те ж явище.
Question 11 of 11
Тактика відкритої співпраці і аналітична тактика у переговорах відповідають стратегії
А. компромісу
Б. співпраці
В. суперництва.
Тема №5
Question 1 of 10
За К. Томасом і Р. Килменна розрізняють такі стилів поведінки в конфлікті:
А. ухилення, пристосування, конфронтація, співпраця, компроміс.
Б. інцидент, ескалація конфлікту, збалансована протидія, завершення конфлікту
В. суперництво (конкуренція за визначеними правилами); агресивність (окремі ворожі дії); насильство (обмежена сфера крайнього протиборства); війна (необмежений спектр вживаних засобів боротьби).
Question 2 of 10
Якщо проблема не є істотною і значущою для суб'єкта рекомендується обрати:
А. стиль співпраці
Б. конфронтації
В. Пристосування
Question 3 of 10
Ухилення –
А. стратегія поведінки в конфлікті, що характеризується прагненням отримати перемогу над суперником.
Б. індивідуальна або групова поведінка, направлена на нанесення фізичного або психологічного збитку іншій людині або соціальній групі.
В. пасивна не співпраця, що характеризується відсутністю бажання як піти назустріч опонентові, так і захищати власні інтереси.
Question 4 of 10
Суперництво –
А. стратегія поведінки в конфлікті, що характеризується прагненням отримати перемогу над суперником.
Б. індивідуальна або групова поведінка, направлена на нанесення фізичного або психологічного збитку іншій людині або соціальній групі.
В. пасивна не співпраця, що характеризується відсутністю бажання як піти назустріч опонентові, так і захищати власні інтереси.
Question 5 of 10
Агресія
А. стратегія поведінки в конфлікті, що характеризується прагненням отримати перемогу над суперником.
Б. індивідуальна або групова поведінка, направлена на нанесення фізичного або психологічного збитку іншій людині або соціальній групі.
В. пасивна не співпраця, що характеризується відсутністю бажання як піти назустріч опонентові, так і захищати власні інтереси.
Question 6 of 10
Пристосування
А. форма пасивної співпраці, що характеризується бажанням пом'якшити конфліктну взаємодію, зберегти гармонію стосунків за допомогою згоди.
Б. стратегія поведінки в конфлікті, що характеризується прагненням протиборчих сторін спільними зусиллями вирішити виниклу проблему
В. пасивна не співпраця, що характеризується відсутністю бажання як піти назустріч опонентові, так і захищати власні інтереси.
Question 7 of 10
Співпраця
А. форма пасивної співпраці, що характеризується бажанням пом'якшити конфліктну взаємодію, зберегти гармонію стосунків за допомогою згоди.
Б. стратегія поведінки в конфлікті, що характеризується прагненням протиборчих сторін спільними зусиллями вирішити виниклу проблему
В. пасивна неспівпраця, що характеризується відсутністю бажання як піти назустріч опонентові, так і захищати власні інтереси.
Question 8 of 10
До тактик суперництва відносять:
А. тактику спокуси, тактику зваблювання
Б. тактику переконливої аргументації
В. позиційний торг.
Question 9 of 10
До тактик співпраці відносять:
А. тактику спокуси, тактику зваблювання
Б. тактику переконливої аргументації
В. позиційний торг.
Question 10 of 10
Компроміс
А. стратегія поведінки в конфлікті, що характеризується прагненням протиборчих сторін спільними зусиллями вирішити виниклу проблему
Б. стиль поведінки займає проміжне місце і означає врегулювання розбіжностей на основі взаємних поступок, досягнення часткового задоволення своїх інтересів.
В. пасивна неспівпраця, що характеризується відсутністю бажання як піти назустріч опонентові, так і захищати власні інтереси.
Тема №6
Question 1 of 10
Переговори –
А. стратегія поведінки в конфлікті, що характеризується прагненням протиборчих сторін спільними зусиллями вирішити виниклу проблему
Б. процес пасивної неспівпраці, що характеризується відсутністю бажання як піти назустріч опонентові, так і захищати власні інтереси
В. процес, при якому партнери з різними точками зору, вимогами, очікуваннями приходять до укладення договору.
Question 2 of 10
Кокус – це
А. процес врегулювання розбіжностей на основі взаємних поступок, досягнення часткового задоволення своїх інтересів
Б. окрема закрита нарада, на час якої сторона, що бере участь в переговорах, уходить із загальної сесії переговорів
В. процес, в якому нейтральна третя сторона, медіатор, допомагає вирішити конфлікт.
Question 3 of 10
Будь-які переговори складаються з 3 стадій:
А. підготовка; процес переговорів; аналіз підготовки, процесу і результатів переговорів.
Б. переговори з метою нормалізації стосунків, перерозподіл прав і обов'язків, переговори з новим партнером.
В. вибір цілей, вибір і підготовку основної і альтернативних стратегій; підготовку плану проведення переговорів
Question 4 of 10
До стратегії переговорів відносять:
А. стратегію відкритої співпраці, відкритого суперництва і аналітичну стратегію
Б. компроміс, співпраця, пристосування
В. позиційний торг.
Question 5 of 10
До жорсткого силю в переговорах відносять:
А. конфронтацію
Б. ультимативну тактику
В. суперництво.
Question 6 of 10
Ультимативна тактика
А. процес пасивної неспівпраці, що характеризується відсутністю бажання як піти назустріч опонентові, так і захищати власні інтереси
Б. врегулювання розбіжностей на основі взаємних поступок, досягнення часткового задоволення своїх інтересів
В. опонентові в категоричній, не припускаючи заперечень, формі вказується, що йому належить зробити.
Question 7 of 10
Тактика позиційного торгу у переговорах відповідає стратегії
А. компромісу
Б. співпраці
В. суперництва.
Question 8 of 10
Ультимативна тактика у переговорах відповідає стратегії
А. компромісу
Б. співпраці
В. суперництва.
Question 9 of 10
Тактика відкритої співпраці і аналітична тактика у переговорах відповідають стратегії
А. компромісу
Б. співпраці
В. суперництва.
Question 10 of 10
Принципові переговори
А. ставлять своєю за мету максимально задовольнити як свої власні інтереси, так і інтереси опонента
Б. характеризуються відсутністю бажання як піти назустріч опонентові, так і захищати власні інтереси
В. ставлять за мету врегулювання розбіжностей на основі взаємних поступок, досягнення часткового задоволення своїх інтересів
Ціна

30

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.