Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Марина

Рейтинг: 10
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Історія менеджменту тести + контрольні (МАУП)


Контрольна робота
K-20400

Контрольні питання до теми 3
1. Які чинники, на Ваш погляд, сприяли розвитку управлінської думки в Україні в XVIII—XIX ст., а які — перешкоджали?
2. Як характеризував стан державного управління в Російській імперії В.Н. Каразін і які пропозиції обґрунтував у зв'язку з цим?
3. Яка роль випускників Києво-Могилянської академії в розвитку економічної й управлінської думки в Україні?
Контрольні питання до теми 7
1. Поясніть, чому Фоллет вважала, що успіх організації базується на спільності інтересів її робітників.
2. Поясність чому “закон ситуації” М. Фоллет можна вважати основою ситуаційного підходу.
3. Проаналізуйте сутність “дієвості” й “ефективності” організації з погляду нового підходу до її розуміння Ч. Бернардом.
Тест до теми 1
Question 1
Балів: 1
Прошарок професійних управлінців, головним завданням яких є координація та організація діяльності колективів на основі врахування об'єктивних законів і закономірностей, тобто управління на науковій основі – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. підприємці
b. адміністрація
c. менеджери
d. інженери
Question 2
Балів: 1
Система понять, уявлень, що сформувалася на основі вивчення, аналізу й узагальнення реалій дійсності, змінюючись відповідно до змін зовнішнього і внутрішнього середовища організації – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. теорії управління
b. історія вчень менеджменту
c. парадигма менеджменту
d. всі відповіді правильні
Question 3
Балів: 1
Фредерік Уінслоу Тейлор, Френк і Ліліан Гілбрет – це представники школи:
Виберіть одну правильну відповідь
a. адміністративного менеджменту
b. сучасної
c. кількісної
d. наукового управління
Question 4
Балів: 1
Мері Паркер Фоллетг і Елтон Мейо – це представники школи:
Виберіть одну правильну відповідь
a. наукового управління
b. адміністративного менеджменту
c. людських відносин
d. кількісної
Question 5
Балів: 1
Анрі Файоль, Лінделл Урвік, Джеймс Муні – це представники школи:
Виберіть одну правильну відповідь
a. кількісної
b. адміністративного менеджменту
c. наукового управління
d. людських відносин
Question 6
Балів: 1
Підхід, який розглядає менеджмент як процес безперервних взаємопов’язаних дій або функцій:
Виберіть одну правильну відповідь
a. системний
b. процесний
c. кількісний
d. всі відповіді правильні
Question 7
Балів: 1
Внесок школи людських відносин у теорію менеджменту пов'язаний із:
Виберіть одну правильну відповідь
a. розробкою принципів і методів організації праці
b. розробкою принципів і функцій управління як універсального процесу
c. всі відповіді правильні
d. розробленням наукових основ вирішення проблем людського фактора в організації, умінням ефективно управляти поведінкою людей
Question 8
Балів: 1
Підхід, який вивчає розв’язання окремих управлінських ситуацій, тобто конкретного набору обставин, які впливають на організацію протягом певного часу з метою найбільш ефективного досягнення цілей:
Виберіть одну правильну відповідь
a. кількісний
b. всі відповіді правильні
c. ситуаційний
d. системний
Question 9
Балів: 1
Внесок школи наукового управління у теорію менеджменту пов'язаний із:
Виберіть одну правильну відповідь
a. розробленням наукових основ вирішення проблем людського фактора в організації, умінням ефективно управляти поведінкою людей
b. розробкою принципів і методів організації праці
c. розробкою принципів і функцій управління як універсального процесу
d. всі відповіді правильні
Question 10
Балів: 1
Внесок адміністративної школи у теорію менеджменту пов'язаний із:
Виберіть одну правильну відповідь
a. всі відповіді правильні
b. розробкою принципів і функцій управління як універсального процесу
c. розробкою принципів і методів організації праці
d. розробленням наукових основ вирішення проблем людського фактора в організації, умінням ефективно управляти поведінкою людей

Тест до теми 2
Question 1
Балів: 1
Розвиток виробництва визнається Меном лише як засіб:
Виберіть одну правильну відповідь
a. розширення торгівлі
b. всі відповіді правильні
c. накопичення багатства
d. збільшення бізнесу
Question 2
Балів: 1
Регламентація (управління) має стосуватися лише зовнішньої торгівлі, а не виробництва та ефективного використання його факторів – це точка зору:
Виберіть одну правильну відповідь
a. меркантилістів
b. фізіократів
c. всі відповіді правильні
d. уряду європейських країн
Question 3
Балів: 1
На відміну від меркантилістів фізіократи надії на прогрес суспільства пов'язували з розвитком:
Виберіть одну правильну відповідь
a. торгівлі
b. науки
c. всі відповіді правильні
d. сільського господарства
Question 4
Балів: 1
Засіб виробництва, який звільнений від пережитків феодалізму і розвиває продуктивні сили на основі принципів вільної конкуренції, тобто капіталістичної форми господарства – це з точки зору фізіократів:
Виберіть одну правильну відповідь
a. рух суспільства
b. природний порядок
c. всі відповіді правильні
d. управлінський процес
Question 5
Балів: 1
Вирішення проблеми дисципліни шляхом відмови від використання методу тілесних покарань, замінивши його методом умовляння, запропонував:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Томас Мен
b. Анн Роберт Жан Тюрго
c. Адам Сміт
d. Роберт Оуен
Question 6
Балів: 1
Прогресивними заходами з погляду активізації товарно-грошових відносин були введення Тюрго:
Виберіть одну правильну відповідь
a. всі відповіді правильні
b. вільної торгівлі зерном і борошном та ліквідація монополії
c. системи оподаткування, податкових канікул
d. збільшення митних зборів
Question 7
Балів: 1
Основним принципом у ринковому механізмі, за Смітом, є принцип:
Виберіть одну правильну відповідь
a. вільний розвиток зовнішньої торгівлі
b. поділу праці
c. системний підхід до управління
d. всі відповіді правильні
Question 8
Балів: 1
Успіх, якого домігся Оуен на фабриці, ґрунтувався, за його власними словами, на:
Виберіть одну правильну відповідь
a. всі відповіді правильні
b. знаннях людської натури, запропонованому ним новому монтажі устаткування і поліпшенні умов праці
c. глибоких теоретичних знаннях
d. великому практичному досвіді управлінської діяльності
Question 9
Балів: 1
Роберт Оуен стрижнем своєї політики реформ вважав:
Виберіть одну правильну відповідь
a. кадрову політику
b. всі відповіді правильні
c. систему охорони праці
d. систему оплати праці
Question 10
Балів: 1
Оуен дорікав своїм партнерам-фабрикантам за те, що вони:
Виберіть одну правильну відповідь
a. не розуміли важливості людського чинника і не підтриманням його реформ
b. не мали великого практичного досвіду управлінської діяльності
c. всі відповіді правильні
d. не погоджувалися з його системою оплати праці

Тест до теми 3
Question 1
Балів: 1
Підкреслюючи стимулюючу роль заробітної плати, Балудянський основи диференціації зарплати пов'язував із:
Виберіть одну правильну відповідь
a. погодинною формою оплати парці
b. всі відповіді правильні
c. талантом, майстерністю, професіоналізмом окремих категорій працівників
d. досвідом роботи та віком працівників
Question 2
Балів: 1
В.Н. Каразін представляв погляди:
Виберіть одну правильну відповідь
a. фізіократизму
b. всі відповіді правильні
c. сучасної економіки
d. меркантилізму
Question 3
Балів: 1
Відомий учений-економіст, який гостро засуджував нерозумне, нераціональне, однобоке зосередження багатства і розкоші в столицях тоді, коли решта держави "ще являє собою халупи без дахів":
Виберіть одну правильну відповідь
a. М. Ліванов
b. В. Каразін
c. М. Балудянський
d. І. Вернадський
Question 4
Балів: 1
Одним із перших у світовій літературі класифікацію напрямів економічної думки розробив:
Виберіть одну правильну відповідь
a. І. Вернадський
b. В. Каразін
c. М. Балудянський
d. М. Туган-Барановський
Question 5
Балів: 1
Вчений вважав, що, незважаючи на меншу розвиненість Російської імперії порівняно з Великобританією, молода російська промисловість усе-таки зможе витримати конкуренцію з боку англійської промисловості, насамперед завдяки своїм структурним перевагам. Це точка зору:
Виберіть одну правильну відповідь
a. В. Каразіна
b. М. Балудянського
c. І. Вернадського
d. М. Ліванова
Question 6
Балів: 1
Вагомий внесок у вирішення найважливішої проблеми державного регулювання економіки — проблеми ступеня централізації господарського ладу зробив:
Виберіть одну правильну відповідь
a. М. Балудянський
b. І. Вернадський
c. М. Туган-Барановський
d. В. Каразін
Question 7
Балів: 1
Висновок про необхідність поліпшення державного управління в Російській імперії, визначення важливості урахування місцевих особливостей у його подальшому реформуванні, було зроблено:
Виберіть одну правильну відповідь
a. І. Вернадським
b. М. Балудянським
c. В. Каразіним
d. М. Лівановим
Question 8
Балів: 1
За його активної участі створюється Українська академія наук, у структурі якої вперше у світі було створено відділення соціально-економічних наук:
Виберіть одну правильну відповідь
a. М. Туган-Барановський
b. І. Вернадський
c. В. Каразін
d. М. Балудянський
Question 9
Балів: 1
Випускниками Києво-Могилянської академії є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. всі відповіді правильні
b. М. Ліванов, А. Самборський
c. В. Каразін, А.Сміт
d. М. Балудянський, І. Вернадський
Question 10
Балів: 1
Необхідно надати селянам право власності на землю на основі приватного володіння (включаючи право її продажу і купівлі) і сплати щорічної грошової ренти. Це точка зору:
Виберіть одну правильну відповідь
a. В. Каразіна
b. М. Ліванова
c. М. Балудянського
d. І. Вернадського

Тест до теми 4
Question 1
Балів: 1
Спеціалізація, тобто поділ праці, відповідно до його вчення, однаковою мірою стосується як фізичної, так і розумової праці. Це точка зору:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Ф. Тейлора
b. Н. Каразіна
c. Ч. Беббіджа
d. Е. Юра
Question 2
Балів: 1
Основоположником науки управління вважається:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Ч. Беббідж
b. Е. Юр
c. Н. Каразін
d. Ф. Тейлор
Question 3
Балів: 1
Маккаллум вважав, що для ефективного управління необхідна:
Виберіть одну правильну відповідь
a. конкретні і докладні інструкції, особиста відповідальність і підзвітність у всій організації
b. сувора дисципліна, часті і точні звіти про виконувані роботи, певна ієрархія влади
c. справедлива виплата заробітної плати і премій
d. всі відповіді правильні
Question 4
Балів: 1
Успіх управління Генрі Варнум Пурр пов'язував з:
Виберіть одну правильну відповідь
a. всі відповіді правильні
b. добровільним підпорядкуванням
c. чіткій бюрократизації, що, у свою чергу, вимагало гнучкості в організації
d. усвідомленням робітниками своїх обов'язків
Question 5
Балів: 1
Визнання управління наукою, а також величезного теоретичного внеску в неї Ф. Тейлора відбулося після опублікування ним книги:
Виберіть одну правильну відповідь
a. "Інженер як економіст"
b. всі відповіді правильні
c. "Тарифна система"
d. "Принципи наукового управління"
Question 6
Балів: 1
Саме в недоліках організації праці він бачив соціальну причину важкої праці і злиденного становища робітників, грубого ставлення до них, зловживання дитячою працею. Це точка зору:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Ч. Беббіджа
b. Н. Каразіна
c. Е. Юра
d. Ф. Тейлора
Question 7
Балів: 1
В основу системи Ф. Тейлора покладено такі принципи:
Виберіть одну правильну відповідь
a. уміння аналізувати роботу, вивчати послідовність її виконання, підбір робітників (працівників) для виконання даного виду
b. всі відповіді правильні
c. навчання й тренування робітників
d. співробітництво адміністрації й робітників
Question 8
Балів: 1
Спеціалізація праці, вважав він, яка ґрунтується не на машинному виробництві, не може полегшити працю робітників і створити достатню кількість товарів. Це точка зору:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Е. Юра
b. Ф. Тейлора
c. Д. Маккаллума
d. Г. Пурра
Question 9
Балів: 1
Генрі Таун підкреслював що, неможливо поширювати знання в галузі управління та одержувати від них вигоду за умов:
Виберіть одну правильну відповідь
a. що наявний досвід управління поки що не став предметом теоретичного узагальнення
b. відсутності спеціальної літератури
c. відсутності спеціальних журналів та асоціацій
d. всі відповіді правильні
Question 10
Балів: 1
Управління повинне стати системою, заснованою на певних наукових принципах, повинне здійснюватися спеціально розробленими методами й заходами. Це головна ідея:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Ф. Тейлора
b. Ч. Беббіджа
c. Е. Юра
d. Н. Каразіна

Тест до теми 5
Question 1
Балів: 1
Як послідовник Тейлора, Гантт насамперед займався:
Виберіть одну правильну відповідь
a. розробкою “науки про рух”
b. всі відповіді правильні
c. організацією праці робітників і управлінців
d. розробкою принципів управління
Question 2
Балів: 1
Зі свого досвіду роботи шкільним учителем Гантт виніс переконаність у:
Виберіть одну правильну відповідь
a. важливості виховного процесу
b. важливості знань і усвідомив необхідність навчання
c. всі відповіді правильні
d. необхідності своєчасності вирішення питання охорони праці
Question 3
Балів: 1
Особливо наполягала на важливості створення добрих людських відносин й організації навчання на робочому місці:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Ліліан Гілбрейт
b. Меррі Фоллет
c. Гаррінгтон Емерсон
d. Анрі Файоль
Question 4
Балів: 1
Неефективна структура організації може знизити економію на масштабі. Це думка:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Ч. Беббіджа
b. Ф. Тейлора
c. Г. Емерсона
d. Н. Каразіна
Question 5
Балів: 1
«Ми не можемо управляти людьми. Ми повинні управляти їхнім розвитком». Ці слова належать:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Ф. і Л. Гілбрейтам
b. Г. Ганту
c. Е. Юру
d. Ф. Тейлору
Question 6
Балів: 1
Представниками школи наукового управління є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Н. Каразін
b. Ф. і Л. Гілбрейт
c. всі відповіді правильні
d. Ч. Беббідж
Question 7
Балів: 1
Першою жінкою – членом Спілки промислових інженерів; першою жінкою – членом Американського товариства інженерів-механіків; першою жінкою, що здобула ступінь “Почесного магістра інженерних наук” Мічиганського університету; першою жінкою-професором у галузі менеджменту інженерних шкіл ряду університетів була:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Анрі Файоль
b. Гаррінгтон Емерсон
c. Меррі Фоллет
d. Ліліан Гілбрейт
Question 8
Балів: 1
Використання графічних засобів у плануванні та управлінні роботою були запропоновані:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Ф. Тейлором
b. Г. Гантом
c. Ф. і Л. Гілбрейт
d. Е. Юром
Question 9
Балів: 1
Питаннями вивчення фізичної роботи у виробничих процесах і досліджувало можливість збільшення випуску продукції за рахунок зменшення зусиль, затрачених на виробництво, займалися:
Виберіть одну правильну відповідь
a. всі відповіді правильні
b. Фредерік Тейлор та Енрі Юр
c. Гаррінгтон Емерсон та Анрі Файоль
d. Френк і Ліліан Гілбрейт
Question 10
Балів: 1
До принципів ефективності управління Г. Емерсона належать:
Виберіть одну правильну відповідь
a. нормалізація умов праці, нормування операцій
b. чітке визначення цілей, здоровий глузд
c. всі відповіді правильні
d. дисципліна, справедливе ставлення до персоналу


Тест до теми 6
Question 1
Балів: 1
Обґрунтував класичний (адміністративний) напрям у менеджменті:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Ліліан Гілбрейт
b. Анрі Файоль
c. Гаррінгтон Емерсон
d. Меррі Фоллет
Question 2
Балів: 1
Розроблений та визначений Анрі Файолем принцип управління “єдиновладдя” полягає в тому, що:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Працівник повинен одержувати накази тільки від одного безпосереднього керівника
b. Інтереси одного працівника або групи працівників не повинні превалювати над інтересами компанії або організації більшого масштабу
c. Кожна група, що діє в рамках однієї мети, повинна бути об'єднана єдиним планом і мати одного керівника
d. Для того, щоб забезпечити вірність і підтримку працівників, вони повинні одержувати справедливу зарплату за свою службу


Є ПРОДОВЖЕННЯ
Ціна

80

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.