Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Система технологій – тести (МАУП)


Контрольна робота
K-22748

Всего 50 ответов
Question 1
Об’єктом технології є:
a. окремі операції
b. збут продукції
c. лінії та комплексні технологічні процеси виробництва
Question 2
Засобом найкращого використання устаткування є:
a. узгодження одиничних операцій та технологічних потоків
b. скорочення виробничих запасів
c. узгодження системи прогнозування та планування
Question 3
При визначенні періодичності або безперервності роботи лінії зрівнюють економічні показники обох методів за:
a. собівартістю продукції
b. постійними витратами
c. змінними витратами
d. витратами майбутніх періодів
Question 4
Для оцінки показників технологічного обладнання є дві групи методів:
a. за способом отримання інформації
b. за джерелами фінансування
c. традиційний
Question 5
Предмет технології можна розглядати як систему:
a. уявлень та категорій
b. планів
c. принципів та законів ефективних технологічних процесів

Question 6
Організація виробництва повинна виключити:
a. підвищення витрат матеріалів
b. рівномірне споживання енергії
c. підвищення витрат сировини
Question 7
Технологічна система – це:
a. множина не пов’язаних між собою операцій
b. фінансові показники підприємства
c. упорядкована множина різнорідних взаємопов’язаних між собою елементів утворюючих деяку єдність
d. система економічних показників
Question 8
Оцінку рівня якості продукції проводять такими методами:
a. інтегральними
b. комплексними
c. диференціальними
Question 9
Основними видами первинної сировини для одержання виробів є продукти:
a. мінеральні продукти
b. тваринного походження
c. рослинного походження
Question 10
Теоретичні основи технології включають описи:
a. морфологічні
b. параметричні
c. економічні
Question 11
Узгодження роботи устаткування при безперервних процесах засновано на:
a. правильному виборі потужності устаткування
b. використанні технологічних перерв
c. піковому завантаженні обладнання
Question 12
Технологічна лінія як система складається з:
a. фінансових операцій
b. невизначеної заздалегідь кількості різнорідних операцій
c. визначеної заздалегідь кількості різнорідних технологічних операцій
Question 13
Економічну оцінку технічного рівня устаткування встановлюють за:
a. диференціальними показниками
b. середньоарифметичними показниками
c. усе вище перелічене
d. інтегральними показниками
Question 14
Класифікаційна система основних процесів та апаратів будь-якої технології включає такі класи:
a. гідромеханічні, теплові та масообмінні процеси
b. макроекономічні процеси
c. механічні, хімічні та біологічні процеси
Question 15
З принципу найкращого використання устаткування витікають основні вимоги до машин та апаратів:
a. мінімальна інтенсивність процесу
b. задана продуктивність та інтенсивність праці
c. найбільший вихід продукту
Question 16
У відповідності з фундаментальними визначеннями теорії систем характерні особливості технологічної системи:
a. наявність мети функціонування
b. відсутність ієрархічності побудови системи
c. упорядкованість системи
Question 17
Основну класифікацію процесів в технології проводять за такими групами:
a. гідромеханічні процеси
b. механічні процеси
c. економічні процеси
Question 18
Антифрикційні сплави – це:
a. матеріали, які повинні мати високі коефіцієнти тертя
b. усе вище перелічене
c. матеріали з малою міцністю
d. матеріали, які використовують для виробництва підшипників
Question 19
Основні завдання в технології можуть бути використані тільки при врахуванні таких технологічних принципів:
a. найкращого використання сировини, енергії, устаткування
b. використання принципів стратегічного планування
c. ефективного використання фінансових засобів
Question 20
З принципу найкращого використання устаткування витікають такі вимоги:
a. зниження енергетичних витрат на технологічний процес
b. збільшення тривалості технологічних перерв
c. підвищення витрат на обслуговування
Question 21
Технологічна лінія – це:
a. система фінансових показників
b. окремі економічні показники
c. система, що складається із окремих технологічних операцій або підсистем
Question 22
До механічних процесів в технології відносять:
a. різання, дозування, перемішування
b. подрібнення, формоутворення
c. процеси бродіння
Question 23
Найбільш економічний процес повинен проходити з найбільш можливою швидкістю на всіх етапах при:
a. високому виході продукту з одиниці робочої площі
b. мінімальних витратах енергії
c. максимальному використанні сировини
Question 24
Найкраще використання устаткування можливе за умови:
a. максимізація енергетичних витрат
b. сталості технологічного процесу
c. високої вартості устаткування та його обслуговування
Question 25
Технологічна лінія – це:
a. закрита система
b. відкрита система, яка залежить від умов зовнішнього середовища
c. система, яка визначає життєдіяльність та взаємоврівноваженість із зовнішнім середовищем
Question 26
Перемішуванням називають процес:
a. зміни форми і об’єму
b. взаємопроникнення і розподілу частинок речовини в іншій
c. усе вище перелічене
d. зміни хімічного складу
Question 27
На основній стадії харчових виробництв сировина:
a. підготовку до обробки
b. проходить всі перетворення для виготовлення кінцевого продукту
c. проходить чищення
Question 28
Ефективність використання енергії в технологічному процесі встановлюється за допомогою:
a. енергетичного балансу
b. бухгалтерського балансу
c. фінансового балансу
d. трудового балансу
Question 29
Принцип оптимального варіанту передбачає сполучення:
a. фізичних та біохімічних закономірностей
b. технологічних режимів
c. послідовності технологічних операцій
Question 30
Технологічна лінія як система складається з:
a. техніко-економічних систем
b. фізико-хімічних систем
c. усе вище перелічене
d. системи фінансових показників
Question 31
Машинобудівний комплекс України – це взаємопов’язані і багатопрофільні виробництва, що спеціалізуються на випуску:
a. машин і устаткування
b. приладів, технологічного обладнання
c. продуктів харчування
Question 32
Композиційними називають матеріали, основа яких:
a. зміцнена армуючими елементами
b. сталева арматура
c. зміцнена армуючими конструкціями
Question 33
Під інтенсифікацією технологічних процесів розуміють:
a. скорочення витрат оборотних засобів
b. скорочення часу технологічної операції
c. скорочення фінансових витрат
Question 34
Принцип оптимального варіанту передбачає сполучення:
a. основних законів управління та економіки
b. підвищення собівартості продукції
c. кон’юнктури ринку
Question 35
Показники якості технологічних процесів – це:
a. сукупність ергономічних показників
b. усе вище перелічене
c. сукупність показників, що зумовлюють придатність продукції задовольнити певні потреби згідно з її призначенням
d. фізичні показники
Question 36
Машини поділяють на:
a. енергетичні
b. транспортні
c. робочі
Question 37
До будівельних матеріалів відносять природні мінеральні матеріали:
a. черепашник
b. пісок, глина
c. бутовий камінь
Question 38
Якість сировини в харчовій промисловості визначається системою показників:
a. хімічний склад та фізичні властивості
b. однорідність, калорійність
c. вологість, забрудненість
Question 39
В технології виробництва цукерок можна виділити такі загальні операції:
a. глазурування з охолодженням
b. усе вище перелічене
c. приготування маси та формування корпусів
d. охолодження
Question 40
Морозиво – це продукт, який одержують:
a. випарюванням молока та вершків
b. висушуванням молока
c. замороженням і збиванням суміші молока
Question 41
Принцип найкращого використання устаткування це:
a. використання дрібносерійного виробництва
b. скорочення прямих витрат у собівартості продукції
c. досягнення максимальної величини продукції одержуваної з одиниці обладнання
Question 42
Поняття оптимального варіанту розміщення устаткування включає:
a. збільшення протяжності комунікацій
b. централізоване розміщення устаткування для використання однотипних процесів
c. мінімальну протяжність устаткування
Question 43
Під властивістю продукції розуміють об’єктивну особливість, яка виявляться при:
a. збуті
b. створенні
c. експлуатації чи споживанні
Question 44
Матеріали, з яких виготовляють деталі, конструкції машин і механізмів, називають:
a. сировиною
b. витратними
c. конструкційними
d. допоміжними
Question 45
Мастильні матеріали – це речовини які:
a. зменшують тертя
b. підвищують фрикційні властивості металів
c. захищають метал від корозії
Question 46
До штучних будівельних матеріалів відносять:
a. бутовий камінь
b. бетон, залізобетон
c. цеглу, черепицю
Question 47
Технологічна схема виробництва керамічної плитки складається з таких етапів:
a. сушіння, виготовлення глазурі
b. емалювання, випал
c. підготовлення суміші, формовка виробу
Question 48
За способами отримання кінцевого продукту харчування виробництва класифікуються на:
a. виробництва, які підвищують концентрацію корисного компоненту
b. виробництва, які вибирають цінні речовини з сировини
c. виробництва, які виготовляють продукти із вторинних продуктів харчових виробництв
Question 49
Заварне пряничне тісто готується в такі фази:
a. охолодженням заварки
b. заварюванням борошна
c. замісом
Question 50
Морозиво містить такі важливі мікроелементи:
a. кальцій, фосфор
b. сірка, цинк
c. натрій, калій
Ціна

25

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.