Меню сайту

Нові користувачі
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115
аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік і аудит товарних операцій та аналіз товарообігу у оптовій торгівлі на прикладі ТОВ Ес Сі Ей Хай джин Продактс Україна


Дипломна
K-14383

Облік і аудит товарних операцій та аналіз товарообігу у оптовій торгівлі на прикладі ТОВ Ес Сі Ей Хай джин Продактс Україна, 75 стор., додатки (Европейский университет)

НАПИСАНИЕ РАБОТЫ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ - 1200 ГРН.

Зміст

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ 5
1.1. Організація товарних операцій на підприємствах оптової торгівлі 5
1.2. Загальне визначення та загальна побудова обліку товарних операцій 10
1.3. Організація та методика аудиту товарних операцій 19
1.4. Специфіка управління товарооборотом торгівельного підприємства. Показники аналізу товарообороту оптових підприємств 22
1.5. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури з обліку, аналізу і аудиту товарних операцій 27
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ОБЛІКУ І АУДИТУ ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ЕС СІ ЕЙ ХАЙ ДЖИН ПРОДАКТС УКРАЇНА» 39
2.1. Загальна фінансово-економічна характеристика ТОВ «Ес Сі Ей Хай джин Продактс Україна» 39
2.2. Організація обліку товарних операцій на підприємстві 46
2.2.1. Документальне оформлення товарних операцій 46
2.2.2. Синтетичний і аналітичний облік товарних операцій 52
2.2.3. Відображення результатів обліку товарних операцій в звітності 57
2.3. Проведення аудиту товарних операцій ТОВ «Ес Сі Ей Хай джин Продактс Україна» 61
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ТОВАРООБОРОТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ТОВ «ЕС СІ ЕЙ ХАЙ ДЖИН ПРОДАКТС УКРАЇНА» 62
3.1. Організаційно-інформаційна модель аналізу товарних операцій 62
3.2. Аналіз впливу факторів на товарооборот підприємства 62
3.3. Планування товарообороту як необхідний елемент забезпечення фінансової стійкості 62
РОЗДІЛ 4. УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ 63
4.1. Генезис автоматизованої форми бухгалтерського обліку товарних операцій 63
4.2. Вдосконалення синтетичного і аналітичного обліку товарних операцій 72

4.3. Удосконалення обліку розрахунків за операціями експортно-імпортних постачань 72
ВИСНОВКИ 73
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 74
ДОДАТКИ 80

ВСТУП

Актуальність теми У ринкових умовах господарювання торгівля характеризується все більшим ускладненням структури, що обумовлено розширенням масштабів діяльності, ростом обсягу товарних мас, які циркулюють її каналами, збільшенням кількості структурних елементів і розмаїттям їх зв'язків між собою і з постачальниками. Усі названі обставини потребують нових підходів до управління підприємствами торгівлі і процесом товароруху в цілому. В умовах, що складаються, одним із найважливіших напрямків ефективності функціонування торгівлі стає завдання значного удосконалення управління товарооборотом торгівельного підприємства.
Важливу роль у рішенні цих проблем відіграє подальше удосконалення бухгалтерського обліку як функції управління. Більш половини робітників апарату управління підприємствами торгівлі виконують роботи, які пов'язані з опрацюванням даних з обліку товароруху і використовуються для комплексної оцінки кінцевих результатів господарської діяльності підприємства.
В останні роки у зв'язку з виходом України на міжнародний ринок, розвитком ринкових відносин зроблено величезну роботу як з формування законодавчої бази обліку, так і з удосконалення його основних принципів. Проте на сьогодні організація бухгалтерського обліку не повною мірою відповідає сучасним вимогам. Не завжди забезпечується належна комплексність рішення завдань. Зокрема, інформація, яка дозволяє приймати відповідні управлінські рішення щодо товарних операцій, формується недостатньо оперативно, нерідко аналітичні роботи виконуються поверхово без необхідних висновків і пропозицій.
На сучасному етапі самостійність функціонування оптової ланки і відсутність обмежень надають можливість розроблення і практичної реалізації оптимальних методів управління товарними операціями, що обумовлює необхідність наукових досліджень такого характеру.
За останній час здійснено дослідження й опубліковано ряд робіт, присвячених різноманітним питанням організації, економіки, управління, методології обліку товарних операцій та їх автоматизації. У роботі використовувалися наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених: Горелкіна В.Г., Кужельного М.В., Лінника В.Г., Валевич Р.П., Давидової Г.А., Мазаракі А.А., Лигоненко Л.А., Бутинця Ф.Ф., Завгороднього В.П., Патрова В.В., Павлюка И., Борща Н., Шафранової А., Буфатиної И., Солошенко Л.Ю., Алексєєвої А., Бакуна Ю., Томаса Р., Кюппера В., Бегге Йорга, Росситера Д.Р., Персі Л. та ін.
Викладений стан обліку свідчить про необхідність всебічного вивчення і рішення його проблем в умовах корінної перебудови діяльності підприємств оптової торгівлі, що й обумовило вибір теми роботи, її актуальність, цільову спрямованість і структуру.
Метою роботи є узагальнення різноманітних підходів до обліку і аудиту товарних операцій та аналізу товарообігу у оптовій торгівлі.
Цільова спрямованість дослідження обумовила постановку і рішення таких завдань:
• розглянути з позицій ринкових відносин економічну природу і сутність товарних операцій та організацію товарних операцій на підприємствах оптової торгівлі;
• визначити загальну побудову обліку, аудиту і аналізу товарних операцій;
• провести економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури з обліку, аналізу і аудиту товарних операцій;
• визначити організаційну концепцію сучасної системи бухгалтерського обліку товарних операцій;
• визначити методику обліку і аудиту товарних операцій на прикладі ТОВ «Ес Сі Ей Хай джин Продактс Україна»;
• провести аналіз товарообороту в системі управління ТОВ «Ес Сі Ей Хай джин Продактс Україна»;
• розробити рекомендації з удосконалення обліку, аналізу та аудиту товарних операцій.
Предметом дослідження є проблеми обліку і аналізу товарних операцій в підприємствах оптової торгівлі, оцінка чинної системи бухгалтерського обліку товарних операцій і можливість її удосконалення з урахуванням національних особливостей і міжнародної практики.
Об'єктом дослідження обрано ТОВ «Ес Сі Ей Хай джин Продактс Україна», як підприємство оптової торгівлі.
Теоретичну і методологічну основу роботи склали наукові розробки вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів з обліку і аналізу товарних операцій, законодавчі і нормативні акти України, інструктивні матеріали, що регламентують порядок обліку товарних операцій. У процесі дослідження використовувалися дані звітності ТОВ «Ес Сі Ей Хай джин Продактс Україна».
Рішення поставлених завдань досягнуто на основі використання загальнонаукових методів економічного аналізу (угрупування, порівняння, вибірковий метод, середні розміри); методів аналізу, експертних оцінок. Обробка інформації здійснювалася за допомогою ПЕОМ.
Ціна

200

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.