Меню сайту

Нові користувачі
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Руденко Максим Віталійович

Рейтинг: 10
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка банкрутства підприємства, облік та аудит його ліквідації


Дипломна
K-20761

Оцінка банкрутства підприємства, облік та аудит його ліквідації
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ ПРОЦЕСУ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності базового підприємства, його галузеві особливості та оцінка фінансового стану
1.2. Сутність, причини та ознаки банкрутства. Процедура визнання підприємства банкрутом
1.3. Огляд нормативно-законодавчої бази та літературних джерел за темою роботи
РОЗДІЛ 2. ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ПРОЦЕСУ ЛІКВІДАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА-БАНКРУТА
2.1. Особливості організації обліку підприємства-банкрута
2.2. Інвентаризація та оцінювання майна, визначення ліквідаційної маси та відображення результатів в обліку
2.3. Облік реалізації майна та проведення розрахунків підприємства-банкрута
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ОЦІНКИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Мета, завдання та інформаційна база аналізу підприємства-банкрута
3.2. Аналіз фінансового стану підприємства
3.3. Аналіз та оцінка реальних можливостей відновлення платоспроможності підприємства
РОЗДІЛ 4. МЕТОДИКА І ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ФІНАНСОВИХ ПЕРЕДУМОВ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ТА БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА
4.1. Організація та проведення аудиту процесів ліквідації та банкрутства підприємства
4.2. Методика проведення аудиту ліквідації та банкрутства
4.3. Заключні процедурита рекомендації в результаті проведення аудиту підприємства-банкрута
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

Зміст
Актуальність дослідження. В економічному просторі пострадянських країн, в тому числі і України, дедалі частіше зустрічається таке явище як банкрутство підприємств. На межі банкрутства перебувають сьогодні підприємства, які не мають змоги вчасно виконувати свої зобов'язання. В ринковій економіці при відсутності державного втручання можливе виробництво тільки тих товарів і послуг, на які є попит, а функціонування планово-збиткових підприємств, продукція яких не знаходить свого споживача, притаманне командно-адміністративній системі господарювання.
Помилково обраний напрям діяльності, неефективне використання ресурсів, призведе до погіршення його фінансового стану і навіть до припинення функціонування. Таким чином, відбудеться перерозподіл ресурсів на користь прибутковіших, а отже, корисніших для суспільства напрямів виробництва. З іншого боку, припинення функціонування суб'єкта господарювання стає трагедією для його власників. Держава у такому разі втрачає платників податків, працівники – робочі місця. У цьому полягає суперечність і неоднозначність оцінки банкрутства суб'єктів господарювання.
Зрозуміло, що неодмінною умовою оздоровлення вітчизняної фінансової системи є санація суб'єктів господарської діяльності. Лише в такому разі можна буде відновити платоспроможність і прибутковість основної маси платників податків, а отже, оздоровити державну фінансову систему. Водночас оздоровлення економіки значною мірою залежить від своєчасної та якомога безболіснішої ліквідації неефективних виробничих структур, які потребують постійної фінансової підтримки держави.
Тому, на наш погляд, дослідження цієї проблеми є досить актуальним і необхідне у першу чергу з метою забезпечення ефективності використання механізму банкрутства в Україні та виконання відведеної йому ролі в економіці.
Метою даної дипломної роботи є дослідження теоретичних основ, законодавчої бази та практичних аспектів оцінки банкрутства, бухгалтерського обліку та аудиту підприємств-банкрутів.
Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі виконувались наступні завдання:
- визначення сутності, причин та ознак банкрутства;
- опрацювання існуючих нормативно-правових, літературних та інших джерел щодо існування інституту банкрутства;
- проведення оцінки становища ПП «Іскяндаров» на ринку та аудиту його фінансової сфери;
- характеристика етапів ліквідації підприємства та функцій ліквідаційної комісії;
- дослідження методологічних підходів до оцінювання майна та визначення ліквідаційної маси;
- проведення необхідних розрахунків на прикладі підприємства-об’єкта дослідження з метою прогнозування та оцінки банкрутства;
- відображення бухгалтерських операцій, пов’язаних з ліквідацією ПП «Іскяндаров»;
- дослідження сутності, принципів та основних завдань аудиту підприємства-банкрута.
Об'єктом дослідження обрано приватне підприємство «Іскяндаров», засноване в 1999 році в місті Коростень Житомирської області. Предметом діяльності підприємства є: надання населенню та юридичним особам послуг з ремонту автомобільної техніки; проведення оцінки транспортних засобів; здійснення комісійної торгівлі автомобілями; виготовлення нестандартних та знятих із серійного виробництва запасних частин для автомобілів; здійснення маркетингової та рекламної діяльності, пов’язаної із вивченням споживчого ринку.
Предмет дослідження – процеси оцінки, обліку та аудиту підприємства-банкрута.
Методи дослідження – розрахунково-конструктивний, монографічний та статистичний.
Інформаційною базою дипломної роботи були звітні та розрахункові матеріали ПП «Іскяндаров», що стосуються теми роботи. В процесі виконання дипломної роботи використані законодавчі, нормативні матеріали, що регулюють фінансову санацію та банкрутство суб'єктів господарювання, численні зарубіжні та вітчизняні науково-практичні джерела.
Структура роботи. Дипломна робота складається із вступу, чотирьох розділів, підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Структура роботи підпорядкована поставленим цілям і завданням, що з них випливають.
У вступі обґрунтовані актуальність теми, мета і завдання роботи, предмет і об'єкт дослідження, його теоретичні і методологічні основи.
У першому розділі розглядається сутність, причини та ознаки банкрутства, досліджуються існуючі підходи до трактування його сутності, проводиться оцінка фінансового стану базового підприємства.
Другий розділ присвячений дослідженню методики відображення в обліку процесу ліквідації підприємства-банкрута. В розділі складено шахматний баланс ПП «Іскяндаров» та відображено порядок формування його ліквідаційного балансу.
У третьому розділі розглядаються питання аналізу і оцінка фінансового стану підприємства. Проведно аналіз та оцінка реальних можливостей відновлення платоспроможності підприємства.
Четвертий розділ присвячено дослідженню питань організації аудиту фінансових передумов платоспроможності та банкрутства підприємства. В розділі описані організація та методика проведння аудиту процесу ліувідації та банкрутства підприємства.
У висновках міститься короткий огляд основних теоретичних та аналітичних моментів, що знайшли відображення в роботі, а також стисло узагальнені основні рекомендації щодо заходів із вдосконалення аналізу та обліку підприємства-банкрута.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.